Dil ipuçları

Dil, dilbilgisi, stil ve kelime bilgisi konusunda uzman ipuçları alın

Geniş Zaman’da (Sımple Present Tense) Sık Yapılan Hatalar

by
2 Şubat 2016
ingilizce hatalar

Geniş Zaman İngilizce’de öğrenilen ilk “tense” olmasına rağmen orta seviyeye gelen öğrencilerin bile bu konuda zaman zaman hata yaptıkları gözlemlenmiştir. Aşağıda Geniş Zaman kullanırken yapılan en sık hataları madde madde bulabilirsiniz:

 

1- “To be” fiilini (am-is-are) kullanmayın.

Geniş Zaman’da belki de en sık yapılan hatadır. Geniş zamanda cümle kurarken eğer cümlenizde bir fiiliniz zaten varsa “to be” fiilini kullanmayın.

I am like cats. - YANLIŞ

I like cats. – DOĞRU

“To be” fiilini ana fiillerle hiç mi kullanmıyoruz peki? Kullanıyoruz, ama “continuous” olan yani herhangi bir zamanda (şimdiki, geçmiş, gelecek) bir eylemin “sürekliliğini” vurgulamak istediğimizde. Dolayısıyla “to be” fiiline Present Continuous, Past Continuous gibi yapılarda ihtiyaç duyarız ve arkasından gelen fiile –ing ekleriz.

Örnek: I am going to Bodrum.

I was swimming in the pool.

 

2- Üçüncü tekil şahısta fiile –s takısını eklemeyi unutmayın.

Eğer özneniz şunlardan biriyse ve olumlu bir cümle kuruyorsanız, fiile –s takısı eklemeyi unutmayın: “he/she/it”, özel isim (Mert, Ceylan), tekil isimler (car, cat, money).

Örnek: He loves me.

Mert hates you.

A cat drinks mik.

Money changes people.

 

3- Sorularda üçüncü tekil şahısta fiile –s takısı eklemeyin.

-s takısı sadece olumlu cümlelerde fiile eklenir, olumsuz ve soru cümlelerinde değil. Olumsuz cümleler “doesn’t+fiilin mastar hali”, sorular ise “does+özne+fiilin mastar hali” kullanılarak oluşturulur.

Örnek: He doesn’t like cats.

Does he like cats?

 

4- Üçüncü tekil şahısta “have” değil “has” kullanın.

“have” diğer fiiller gibi –s takısı almaz, yani “haves” yanlış bir kullanımdır. Onun yerine olumlu cümlelerde “has” kullanmalısınız. Olumsuz ve soru cümlelerinde “have” kullanmaya devam etmelisiniz.

Örnek: He has three cats.

He doesn’t have three cats.

Does he have three cats?

 

5- “Never” ile beraber “don’t/doesn’t” kullanmayın.

“Never” (asla) olumsuz anlam taşıdığı için bu zarfla birlikte “don’t/doesn’t” kullanılmamalıdır. Dolayısıyla olumlu cümle kurmalısınız, “never” cümlenizi zaten olumsuz hale getirir.

Örnek: I don’t never sleep late. – YANLIŞ

I never sleep late. – DOĞRU

 

6- Durum fiillerini Geniş Zaman’da kullanın.

Zaman şimdiki zaman bile olsa durum fiillerini (İngilizce’de state/stative verbs ya da non-action verbs denir.) Geniş Zaman’da kullanın. Örneğin; “Seni anlıyorum” cümlesini şimdiki zamanda o an için söylüyor olsanız bile cümleyi geniş zamanda kurmalısınız, çünkü “anlamak” bir durum fiilidir.

I am understanding you. – YANLIŞ

I understand you. - DOĞRU

Yaygın olarak kullanılan durum fiillerinin bir listesini aşağıda bulabilirsiniz:

be have

own

taste
believe hear prefer think
belong know remember understand
cost like see want
forget love seem  
hate need smell  

Not: Durum fillerinin bazıları “continuous tense”ler ile kullanılır, fakat anlam değişmektedir.

 

 

londra

İNGİLTERE'DE İNGİLİZCE ÖĞRENİN

İNGİLİZCEYİ DOĞDUĞU TOPRAKLARDA ÖĞRENİN DAHA FAZLA BİLGİ