Dil ipuçları

Dil, dilbilgisi, stil ve kelime bilgisi konusunda uzman ipuçları alın

“Goıng to” Gelecek Zaman

by
20 Ocak 2016

Bir önceki yazımızda “will” ile kurulan Basit Gelecek Zaman konusunu gözden geçirmiştik. İngilizce gelecek zamanda kullanabileceğimiz diğer bir yapı da “going to” yapısıdır ve aynen “will” gibi cümleye “-ecek, -acak” anlamı katar. Fakat genellikle unutulan önemli bir nokta vardır ki o da “going to”dan önce “to be” fiili kullanılması gerektiğidir. Fakat bu “to be” fiili olduğu gibi değil özneye göre çekimlenerek “am/is/are”dan biri kullanılmalıdır. “going to”dan sonra ise fiilin 1. Hali (yalın hali) gelir. (am/is/are + going to + V1)

Olumlu Cümleler

Özne Yardımcı fiil (to be) Going to Fiil Nesne
IYou

 

He/She/It

We

You

They

am

 

is

are

going to watch the movie.

Olumsuz Cümleler

Özne Yardımcı fiil (to be) Going to Fiil Nesne
IYou

 

He/She/It

We

You

They

am not

 

is not (isn’t)

are not (aren’t)

going to watch the movie.

Soru Cümleleri

Yardımcı fiil (to be) Özne Going to Fiil Nesne
Am

 

Is

Are

IYou

 

He/She/It

We

You

They

going to watch the movie?

 

Peki gelecek zamanda hangi durumlarda “going to” yapısına ihtiyaç duyarız? İşte kullanım yerleri ve örnekler:

1)      Kesin kanıtlara dayanarak yani bildiğiniz ya da o anda gördüğünüz, duyduğunuz bir şeye dayanarak (ki bu bizim kanıtımızdır) gelecekle ilgili tahmin yürütürken bu yapıyı kullanırız. Örnek:

She has studied very hard. She is going to pass the exam. (Çok sıkı çalıştı. Sınavı geçecek.)

There is too much traffic. We are going to miss the train. (Çok fazla trafik var. Treni kaçıracağız.)

Look at the baby’s face. She is going to cry. (Bebeğin yüzüne bak. Ağlayacak.)

2)      Gelecekle ilgili bir niyet, karar veya plandan bahsederken bu yapıyı kullanırız. Örnek:

They are going to paint the house next month. (Önümüzdeki ay evi boyayacaklar.)

I’m going to wear my blue dress in the party tonight. (Bu akşam partide mavi elbisemi giyeceğim.)

She is going to study engineering at college next year. (Önümüzdeki yıl üniversitede mühendislik okuyacak.)

Bir kişiye planlarını sormak istiyorsak yine bu yapıyı kullanırız. Örnek:

What are you going to do this afternoon? (Bu öğleden sonra ne yapacaksın?)

Are you going to visit your grandmother this summer? (Bu yaz büyükanneni ziyaret edecek misin?)

Not: “come” ve “go” fiilleriyle birlikte yanlış olmasa da genel olarak “going to” yapısı kullanılmaz, onun yerine (gelecek zaman anlamında kullanılan) Şimdiki Zaman kullanılır. Örnek:

Are you coming to the party tonight? (Bu akşam partiye geliyor musun?)

I’m not going to England this summer. (Bu yaz İngiltere’ye gitmiyorum.)

Etiketler

Bu makaleyi paylaş