Dil ipuçları

Dil, dilbilgisi, stil ve kelime bilgisi konusunda uzman ipuçları alın

İlgi Tümceleri (Relative Clauses)

by
4 Eylül 2014

“Relative Clauses” yani “İlgi Tümceleri” iki cümleyi birleştirmek ve böylece akıcı bir anlatım sağlamak için kullanılır. Örnek:

I met a girl. She graduated from Oxford University. (Bir kızla tanıştım. Kız Oxford Üniversitesi’nden mezun.)

Bu örnekte iki ayrı cümle var ve anlatım akıcı değil. İkinci cümlede kızla ilgili bilgi verilmiş, dolayısıyla “girl”’den sonra bir ilgi zamiri kullanarak bu iki cümleyi akıcı olacak şekilde bağlayabilirim. Örnek:

I met a girl who graduated from Oxford University. (Oxford Üniversitesi’nden mezun olan bir kızla tanıştım.)

İki cümleyi bağlamak için kullanılan ilgi zamiri nitelenen isme göre değişir. İşte ilgi zamirleri ve kullanıldığı yerler:

  •  WHO: Kişileri nitelemek için “who” veya “that” kullanırız. “that”  resmi olmayan bağlamlarda kullanılır. Örnek:

The new teacher who has short hair is from Argentina. (Kısa saçı olan yeni öğretmen Arjantin’li.)

The new teacher that has short hair is from Argentina. (Kısa saçı olan yeni öğretmen Arjantin’li.)

  • WHICH: Nesneler için “which” veya “that” kullanırız. “that”  resmi olmayan bağlamlarda kullanılır. Örnek:

Can I borrow the book which you told me about? (Bahsettiğin kitabı ödünç alabilir miyim?)

Can I borrow the book that you told me about? (Bahsettiğin kitabı ödünç alabilir miyim?)

  • WHOSE: Sahiplik bildiren sıfatlar için “whose” kullanırız. Örnek:

The man whose dog bit me last week called me to say sorry. (Geçen hafta köpeği beni ısıran adam özür dilemek için aradı.)

  • WHERE: Mekanlar için “where” kullanırız. Örnek:

I bought the restaurant where I had worked as a waitress when I was a student at university. (Üniversitede öğrenciyken garson olarak çalıştığım restoranı satın aldım.)

  • WHEN: Zaman için “when” kullanırız. Örnek:

I remember the years when we used to go on a picnic every weekend.

  • WHOM: Nesne yerine kullanılan kişi zamirleri için “whom” kullanılır. “whom” yerine “who” veya “that” de kullanılabilir. Örnek:

The man is a lawyer. I saw him at the cinema last night.

The man whom I saw at the cinema last night is a lawyer. (Geçen gece sinemada gördüğüm adam avukat.)

Verdiğimiz örnekte nesne zamiri olan “him” yerine “whom” kullanılmıştır.

Not-1: Çok sık yapılan hatalardan biri ilgi tümcelerinde “what” kullanmaktır, fakat “what” bir ilgi zamiri değildir. Örnek:

I got the e-mail what you sent me yesterday. X

I got the e-mail that you sent me yesterday.

Not-2: “whom” yerine “who”kullanılabilir, ama “who” yerine “whom” kullanılamaz. Örnek:

I know the girl who you played tennis yesterday.

I know the girl whom you played tennis yesterday.

I know the girl who sits next to you.

I know the girl whom sits next to you. X

Not-3: Yer isimleri yer zarfı olarak kullanıldığında “where” kullanırız. Fakat nesne olarak kullanılırsa “which” ya da “that” kullanmamız gerekir. Örnek:

I bought the restaurant. I had met my wife at that restaurant.

I bought the restaurant where I had met my wife.

Yukarıda verdiğimiz örnekte “where”, “at the restaurant” (restoranda) yerine yani yer zarfı olarak kullanılmıştır. Fakat aşağıdaki diğer örnekte “restaurant” nesne olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla ilgi zamiri olarak “which” ya da “that” kullanmalıyız.

I bought the restaurant. The restaurant has a nice atmosphere.

I bought the restaurant which has a nice atmosphere.

 
[kapframe src="https://www.kaplaninternational.com/l/tur/quizzes/relative-clauses/index.html" height="600" ]

Etiketler

Bu makaleyi paylaş