Dil ipuçları

Dil, dilbilgisi, stil ve kelime bilgisi konusunda uzman ipuçları alın

Indefınıte Pronouns (Belgesiz Zamirler) nedir ve nerede kullanılır?

by
27 Ekim 2014

Belgesiz zamirler spesifik olmayan, bilinmeyen ya da cümlede odak noktası olmayan kişi, nesne ve yer isimlerinin yerine kullanılırlar, dolayısıyla bu zamirleri üç kategoride incelemek mümkündür.  Tüm belgesiz zamirler tekil olarak kabul edilir.

 

KİŞİ

NESNE

YER

SOME-

someone/somebody

something

somewhere

ANY-

anyone/anybody

anything

anywhere

EVERY-

everyone/everybody

everything

everywhere

NO-

noone/nobody

nothing

nowhere

Not: “-one” ve “–body” arasında anlam açısından bir fark yoktur. Her ikisi de kişi için kullanılır. Aralarındaki tek fark “–one” yapısının daha çok yazılı dilde ve resmi konuşma dilinde, “-body” yapısının ise resmi olmayan günlük konuşma dilinde tercih edilmesidir.

Belgesiz zamirlerin bazıları olumlu, olumsuz veya soru cümlelerinde kullanılır, bazıları kullanılmaz. Yine bu zamirlerin bazıları özne veya nesne görevi görebilirken, bazıları sadece birinin yerine kullanılabilir. Şimdi kulanım yerlerine göre bu zamirleri inceleyelim.

SOME (one/body, thing, where):  “Biri”, “bir şey” veya “bir yer” anlamına gelir.  Olumlu ve soru cümlelerinde kullanılır; olumsuz cümlelerde kullanılmazlar. Örnek:

 

someone/somebody

something

somewhere

+

Özne: Someone wants to see you. (Biri seni görmek istiyor)Nesne: I need somebody to move this piano. (Bu piyanoyu taşımak için birine ihtiyacım var.) Özne: Something is wrong with this computer. (Bu bilgisayarda yanlış giden bir şey var.)Nesne: I want to eat something. (Bir şey yemek istiyorum.) Özne: Somewhere quiet is OK for me. (Sesiz olan bir yer benim için uygundur.)Nesne: We can meet somewhere in the city centre. (Şehir merkezinde bir yerde buluşaibiliriz.)

-

YOK

YOK

YOK

?

Özne: Is someone home? (Evde biri mi var?)Nesne: Do you know somebody who speaks French? (Fransızca konuşan birini tanıyor musun?) Özne: Is something wrong with the computer? (Bilgisayarda yanlış giden bir şey mi var?)Nesne: Would you like to eat something? (Bir şey yemek ister misin?) Özne: Is somewhere noisier than this place possible? (Bu yerden daha sessiz olan bir yer mümkün mü?)Nesne: Do you want to go somewhere quiter? (Daha sessiz bir yere gitmek ister misin?)

ANY (one/body, thing, where): “Any” ile kurulan belgesiz zamirler iki farklı anlama gelebilir: herhangi biri/hiç kimse, herhangi bir şey/hiçbir şey, herhangi bir yer/hiçbir yer.  Olumlu ve soru cümlelerinde kullanıldığında “herhangi” anlamına gelir. Olumsuz cümlelerde kullanıldığında ise “hiç”.  Ayrıca “hiç” anlamında kullanıldığında özne yerine değil, sadece nesne yerine kullanılabilirler. Örnek:

 

anyone/anybody

anything

anywhere

+

Özne: Anyone can use this machine. (Herhangi biri bu makineyi kullanabilir.)Nesne: YOK

 

 

Özne: Anything can go wrong. (Herhangi bir şey ters gidebilir.)Nesne: YOK

 

 

Özne: Anywhere is OK for me to meet. (Buluşmak için herhangi bir yer bana uygun.)Nesne: YOK

-

Özne: YOK Nesne: I don’t need anyone to move this piano. (Bu piyanoyu taşıma için hiç kimseye ihtiyacım yok.) Özne: YOK Nesne: I don’t  want to eat anything. (Hiçbir şey yemek istemiyorum.) Özne: YOK Nesne: I don’t want to go anywhere. (Hiçbir yere gitmek istemiyorum.)

?

Özne: Is anyone home? (Evde herhangi biri var mı?)Nesne: Do you know anyone who speaks French? (Fransızca konuşan herhangi birini tanıyor musun?) Özne: Is anything wrong with the computer? (Bilgisayarda yanlış giden herhangi bir şey mi var?)Nesne: Will he cook anything for the party? (Parti için herhangi bir şey pişirecek mi?) Özne: Can anywhere be quieter than this place? (Herhangi bir yer buradan daha sessiz olabilir mi?)Nesne: Do you know anywhere we can go? (Gidebileceğimiz herhangi bir yer biliyor musun?)

 

EVERY (one/body, thing, where):  “Herkes”,her şey”, “her yer” anlamlarına gelir. Olumlu ve soru cümlelerinde kullanılır, olumsuz cümlelerde kullanılmaz.

 

everyone/everybody

everything

everywhere

+

Özne: Everyone knows her. (Onu herkes tanır.)Nesne: I know everyone in the party. (Partideki herkesi tanıyorum.) Özne: Everything has a reason. (Her şeyin bir sebebi vardır.)Nesne: I want to eat everything on the table. (Masadaki her şeyi yemek istiyorum.) Özne: Everywhere is beautiful in this city. (Bu şehirdeki her yer güzel.)Nesne: We cannot see everywhere in two days. (İki günde her yeri göremeyiz.)

-

YOK

YOK

YOK

?

Özne: Is everybody home? (Herkes evde mi?)Nesne: Do you know everybody in the party? (Partideki herkesi tanıyor musun?) Özne: Is everything OK? (Her şey yolunda mı?)Nesne: How does he know everything about me? (Hakkındaki her şeyi nasıl biliyor?) Özne: Is everywhere beautiful in this city? (Bu şehirdeki her yer güzel mi?)Nesne: Do you want to see everywhere in the city? (Şehirdeki her yeri görmek istoyor musun?)

NO (one/body, thing, where):  “Hiç kimse”, “hiçbir şey”, “hiçbir yer” anlamlarına gelir. Olumlu cümle yapılarında kullanılırlar, fakat verdikleri anlam olumsuzdur. Soru cümlelerinde sadece özne yerine kullanılabilir, nesne görevi görmez.

 

no one/nobody

nothing

nowhere

+

Özne: Nobody knows her. (Onu hiç kimse tanımıyor.)Nesne: I know no one in the party. (Partide kimseyi tanımıyorum.) Özne: Nothing is impossible. (Hiçbir şey imkansız değildir.)Nesne: I want to do nothing. (Hiçbir şey yapmak istemiyorum.) Özne: Nowhere in this city is safe. (Bu şehirde hiçbir yer güvenli değil.)Nesne: I belong to nowhere. (Hiçbir yere ait değilim.)

-

YOK

YOK

YOK

?

Özne: Is no onehome? (Evde kimse yok mu?)Nesne: YOK Özne: Does nothing change this situation? (Bu durumu hiçbir şey değiştirmez mi?) Nesne: YOK  Özne: Is nowhere beautiful in this city? (Bu şehirdeki hiçbir yer güzel değil mi?)Nesne: YOK

 

“Hiç kimse hiçbir şey bilmiyor” ya da “Hiç kimse hiçbir yere gitmiyor “ cümlelerinde olduğu gibi aynı cümlede iki veya daha çok kez olumsuz yapı varsa ve cümleye “no-“  yapısı ile başlanmışsa, cümlenin devamında bu yapı tekrar kullanılmaz. “No-“ yerine “any-“ yapısı ile devam edilebilir. Örnek:

No one knows anything. (Hiç kimse hiçbir şey bilmiyor.)

Nobody goes anywhere. (Hiç kimse hiçbir yere gitmiyor.)

[kapframe src="https://www.kaplaninternational.com/l/tur/quizzes/indefinite-pronouns/index.html" height="600" ]

newsletter banner

 

Etiketler

Bu makaleyi paylaş