Dil ipuçları

Dil, dilbilgisi, stil ve kelime bilgisi konusunda uzman ipuçları alın

İNGİLİZCE KONU ANLATIMI: COMPARATIVE ADJECTIVES KARŞILAŞTIRMA SIFATLARI NEDİR?

by
29 Mart 2017
karşılaştırma sıfatları

İngilizce’de sıfatlar, bir ismi nitelemek, belirtmek ve tarif etmek için kullanılır. Karşılaştırma sıfatları ise iki şeyi karşılaştırmak, birbirine zıt durumdaki şeyleri tanımlayabilmek için elverişlidir. Nasıl ki Türkçe’de iki ismi karşılaştırmak için “daha” gibi kelimesini kullanıyorsak İngilizce’de de bunun bir formülü bulunmaktadır. Bu sistemi kullanarak daha iyi ve doğru bir şekilde İngilizce yazabilir ve konuşabilirsiniz. Eğer hala İngilizce öğrenme aşamasındaysanız, comparative adjectives yani karşılaştırma sıfatlarının örnekler ile anlatıldığı bu yazımız işinize yarayacaktır.

Tek Heceli Karşılaştırma Sıfatları (One Syllable Comparative Adjectives)

Sıfatın sonuna –er takısı ekleyin:
tall/taller (uzun/ daha uzun)

smart/smarter (zeki/ daha zeki)

Eğer sıfat –e ile bitiyorsa sadece –r takısı ekleyin:

late/later (geç/ daha geç)

large/larger (geniş/ daha geniş)

Eğer kelime tek heceliyse ve kendinden önce tek bir sesli gelen sessiz harfle bitiyorsa, kelimenin sonundaki sessiz tekrarlanır ve –er takısı eklenir.
big/bigger (büyük/ daha büyük)

hot/hotter (sıcak/ daha sıcak)

thin/thinner (ince/ daha ince)

Dogs

İki, üç ya da daha fazla heceli Karşılaştırma Sıfatları (Two, Three or More Syllable Comparative Adjectives)

İki heceli sıfatların çoğunun başına “more” ekleyerek karşılaştırma sıfatı formuna getirebilirsiniz.
careful/more careful (dikkatli/ daha dikkatli)

prepared/more prepared (hazırlıklı/ daha hazırlıklı)

Eğer kelime –y ile bitiyorsa kaldırın ve sonuna –ier ekleyin:
angry/angrier (sinirli/ daha sinirli)

shiny/shinier (parlak/ daha parlak)

Eğer kelime –e ile bitiyorsa sonuna –r ekleyin:
gentle/gentler (kibar/ daha kibar)

simple/simpler (kolay/ daha kolay)

Eğer kelime –ow ile bitiyorsa, sonuna –er ekleyin:
narrow/narrower (dar/ daha dar)

Bottles

İstisnalar

İngilizce’de birçok dilbilgisi kuralında da olduğu gibi bu kurallarda da bazı istisnalar bulunmaktadır.

Düzensiz SıfatlarKarşılaştırma Formu
good (iyi)better (daha iyi)
bad (kötü)worse (daha kötü)
far (uzak)farther (daha uzak)
little (küçük, az)less (daha küçük, daha az)
many (çok)more (daha çok)

Bazı sıfatlat hem “more” ile hem de sonlarına aldıkları “-er” takısı ile kullanılabilirler.

İki Heceli Sıfatlar'er' ile karşılaştırma formu 'more +' ile karşılaştırma formu
clever (zeki)cleverer (daha zeki)more clever (daha zeki)
gentle (kibar)gentler (daha kibar)more gentle (daha kibar)
friendly (arkadaşça)friendlier (daha arkadaşça)more friendly (daha arkadaşça)
quiet (sessiz)quieter (daha sessiz)more quiet (daha sessiz)
simple (basit)simpler (daha basit)more simple (daha basit)

Bu yazımızda karşılaştırma sıfatları ile ilgili dilbilgisi kurallarını öğrendiniz. Peki şimdi öğrendiklerinizi test etmeye ne dersiniz?


kaplan yurt dışı İngilizce