Dil ipuçları

Dil, dilbilgisi, stil ve kelime bilgisi konusunda uzman ipuçları alın

İngilizcede Bağlaçlar (and, but, or) nasıl kullanılır ?

by
14 Ekim 2014

“And”, “ but” ve “or” (ve, fakat, veya) kelimeleri, kelime gruplarını veya cümleleri birbirine bağlamakta kullanılan bağlaçlardır.

And: “Ve” anlamına gelir. İki ya da daha fazla bilgiyi birleştirmede kullanılır.

  •  “And” bağlacını iki kelime veya kelime grubunu birleştirirken kullanabiliriz. Örnek:

Time and money are valuable.
Zaman ve para değerlidir.

I always make a schedule and stick to it whatever happens.
Sürekli program yaparım ve ne olursa olsun programa bağlı kalırım.

  • İkiden fazla kelime veya kelime grubunu birleştiriyorsak, “and”den önce virgül kullanırız. Örnek:

It’s important to make time for school, family, and work.
Okula, aileye ve işe zaman ayırmak önemlidir.

  • İki veya daha fazla cümleyi birleştirmek için kullanıyorsak, “and”den önce virgül kullanırız. Örnek:

Jane always makes a schedule, and she sticks to it whatever happens.
Jane sürekli program yapar ve ne olursa olsun programa bağlı kalır.

But: “Fakat, ama” anlamına gelir. İki zıt bilgiyi göstermek için kullanılır.

  • “But” bağlacını iki zıt kelime veya kelime grubunu birleştirmek için kullanabiliriz. Örnek:

He has money but not time.
Parası var ama zamanı yok.

I am very good at driving a car but not at riding a bike.
Araba sürmekte iyiyim ama bisiklet sürmekte değil.

  • İki cümleyi bağlamak için kullanıyorsak “but”tan önce virgül kullanırız. Örnek:

Mark goes to bed early, but he is always late for work.
Mark yatağa erken gider ama işe hep geç kalır.

Or: “Ya da, veya” anlamına gelir. İki alternatifli bir seçimin olduğunu göstermek için kullanılır. Örnek:

  • İki kelime veya kelime grubunu birleştirirken kullanabiliriz. Örnek:

Teenagers need to sleep seven or eight hours a night.
Ergenlerin gecede yedi ya da sekiz saat uyuması gerekir.

Does he work during the day or at night?
Gündüz mü gece mi çalışıyor?

  • İki cümleyi bağlamakta kullanıyorsak, “or”dan önce virgül kullanırız. Örnek:

Do you go swimming, or do you go to gym at weekend?
Hafta sonu yüzmeye mi gidersin yoksa spor salonuna mı?

Bu bağlaçları kullanırken yapılan en sık hatalardan biri gereken yerde virgül kullanmamaktır. Dolayısıyla yukarıda bahsedilen virgül kullanımı kurallarına dikkat edilmeli. Dolayısıyla yukarıda bahsedilen virgül kullanımı kurallarına dikkat edilmeli. Kısaca özetlemek gerekirse cümleleri bağlıyorsanız bu bağlaçlardan önce virgül kullanmalısınız ve “and” bağlacını ikiden fazla kelime veya kelime grubunu bağlamada kullanıyorsanız yine virgül kullanmalısınız.

Diğer yapılan bir hata ise cümlelere bu bağlaçlar ile başlamaktır. Örnek:

Jim likes to exercise. But he doesn’t have time for it every day. X
Jim likes to exercise. And he goes to gym every day. X
Jim goes to gym. Or he goes to swimming every day. X

Jim likes to exercise, but he doesn’t have time for it every day.
Jim likes to exercise, and he goes to gym every day.
Jim goes to gym, or he goes to swimming every day.

Etiketler

Bu makaleyi paylaş