Dil ipuçları

Dil, dilbilgisi, stil ve kelime bilgisi konusunda uzman ipuçları alın

İngilizce'de "the" ve "a/an" kullanımı

by
15 Nisan 2016

İngilizce'de ne zaman "the" ne zaman "a/an" kullanılır? İsimlerin önlerine genellikle bazı belirteçler getiririz. Bunlardan en sık karşımıza çıkanlar Articles başlığında göreceğimiz, a/an ve the kelimeleridir.

Peki, ne zaman a kullanacağız, ne zaman  the kullanacağız?  Başlangıçta karıştırdığımız bir konu olsa da temel olarak çok basit ayrımları vardır aslında. Şimdi bunlara kısaca bir göz atalım.

Türkçe'de tam olarak karşılığı olmayan bu kelimeler İngilizce'de isimlerin önlerine gelirler ve aynı sıfatlar gibi isimleri nitelerler. Articles konusunu iki başlığa ayıralım öncelikle.

Definite Article (belirli)                  = the

 

Indefinite Article (belirsiz)           = a/an

Definite article (the) isminden de anlaşılacağı üzere belirli, spesifik isimlerle kullanılır. Özel, belirli bir şey hakkında konuşuyorken the kullanırız. Örnek olarak mahallemizde bir tane bakkal olduğunu düşünelim. Bu bakkaldan bahsederken the grocery’ dememiz gerekir. O zaman karşımızdaki kişi herhangi bir bakkaldan değil bizim mahalledeki bakkaldan bahsettiğimizi anlayacaktır.

Indefinite article (a/an) ise belirsiz, kesin ve spesifik olmayan isimlerle kullanılır. Özel olmayan, genel olan da diyebiliriz. Örnek olarak yine bakkaldan bahsedelim. Şimdi arkadaşımızdan eve gelirken bir bakkala uğrayıp ekmek almasını isteyeceğiz. Ama illa mahalledeki değil, yolu üzerindeki herhangi bir bakkaldan alabilir. Bu yüzden bu sefer ‘bir bakkal’ anlamında a grocery’ dememiz gerekir ki arkadaşımız yolunun üzerindeki herhangi bir bakkaldan ekmeği alsın.

Şöyle bir örnekle karşılaştığımızı düşünelim;

John: I want to see a movie. Let’s go to the cinema.

Kate: OK. But the cinema is closed. We can buy a DVD and watch a movie at home.

John: Good idea! What movie do you want to watch?

Kate: What about the latest Tom Cruise movie?

John: Alright, let’s go and buy the DVD.

Örnek diyalogda gördüğünüz gibi, John film izlemek istediğini söylüyor ve Kate’e sinemaya gitmeyi teklif ediyor. Fakat hangi filmi izlemek istediğini belirtmiyor. ‘a movie’ diyor. Yani herhangi bir film. Ama sinemadan bahsederken ‘the cinema’ diyor. Anlayacağımız ikisinin de bildiği, belki hep gittikleri bir sinemadan bahsediyor. Daha sonra filmden bahsederken ‘the latest Tom Cruise movie’ derken belli bir filmden bahsediyor, Tom Cruise’un son filmi.