Dil ipuçları

Dil, dilbilgisi, stil ve kelime bilgisi konusunda uzman ipuçları alın

must/have to ne zaman kullanılır?

by
10 Ekim 2014

 

Necessity (zorunluluk/gereklilik)

must - have to/have got to

Necessity kelimesi, gereklilik ve zorunluluk anlamına gelir. İngilizcede zorunluluk bildirmek için fiillerin önüne bu anlamda kullandığımız must ve have to kalıplarını getiririz.

I have to go now.

I must talk to Liam about the meeting.

Yukarıdaki iki cümlede de fillerin önüne gelmiş olan must ve have to fillere bir zorunluluk anlamı katmışlardır. Ancak bazen bu iki kelimeler arasında anlam olarak küçük de olsa bazı farklılıklar öne çıkar. Bunları aşağıda örneklerle anlatmaya çalışalım.

  • Günlük konuşmalarda have to’nun must’a oranla daha sık kullanıldığını göreceğiz.
 
  • Must genellikle have to’dan daha güçlüdür ve daha çok aciliyet veya önemli bir durum olduğunda kullanılır. Aşağıdaki örneğimizi inceleyelim.

- Where is Gemma? I have to talk to her about the weekend party. Mike isn’t coming because he has to go downtown for a job interview.

Yukarıdaki örnekte konuşmacı sadece şunu yapmam gerek, bunu yapmam gerek diyor.

- Where is Gemma? I must talk to her now. I have an important thing to tell her.

Bu örnekte ise konuşmacının söylemesi gereken önemli bir şey var ve bunun acil olduğunu belirtiyor.

  • Bir başka anlam farklılığı da zorunluluğun kaynağı konusunda oluşuyor. Bazı durumlarda, zorunluluk kişisel değil, dışardan bazı güçlerin (kanun, yasa vb.) dayatmasıyla gerçekleştiğinde genellikle have to kullanıldığına şahit olabiliriz. Örneğimize bir bakalım.

- I have to go to work at 8 tomorrow morning. (işe 8’de gitme zorunluluğu dışardan kaynaklanıyor)

- You have to wear a tie at school. (bu okulun bir kuralı)

Eğer zorunluluğu kendimiz hissediyorsak o zaman must kullanmamız daha anlamlı olacaktır.

- I must stop smoking.

  • Gayri resmi diyaloglarda ve günlük konuşmada bazen have to yerine 'have got to' kalıbı da kullanılır.

- I have got to find a new job. I am sick of this office.

Bazı durumlarda da, konuşurken have düşer ve yalnızca 'got to' kullanılabilir.

- I gotto leave this town. I need a vacation.

Zamanlara göre kullanımları

 

Present or Future

- I have to/ have got to / must buy a new car.

- He/She/It has to/has got to/must stop here.

Past

- I had to leave early last night.

* must’ın geçmiş zaman kullanımı yoktur.

Etiketler

Bu makaleyi paylaş