Dil ipuçları

Dil, dilbilgisi, stil ve kelime bilgisi konusunda uzman ipuçları alın

Reduced Relatıve Clauses nedir, nerelerde kullanılır?

by
17 Ekim 2014

İngilizce’de bazı durumlarda belli kurallar çerçevesinde ilgi cümleciklerini yani Relative Clause’ları kısaltabiliriz. Bu cümleciklere “Reduced Relative Clauses” yani “Kısaltılmış İlgi Cümlecikleri” denir. Kısaltılmış ve kısaltılmamış olan ilgi cümlecikleri arasında anlam farkı bulunmamakla birlikte, kısaltılmış olanlar özellikle konuşma dilinde ve birçok akademik metinde sıklıkla kullanılmaktadırlar. Peki ama bu kısaltmayı nasıl yapabiliriz? İşte ana kurallar:

1) “To be” fiili içeren ilgi cümlecikleri
Eğer ilgi cümleciğinde “to be” fiili ve arkasından bir sıfat ya da edat geliyorsa, kısaltma yapmak için ilgi zamirini ve “to be” fiilini cümleden çıkarırız. Zaman yani tense’ler önemli değildir. Örnek:

The family who were interested in buying our house changed their mind suddenly.
The family who were interested in buying our house changed their mind suddenly.
(Evimizi satın almakla ilgilenen aile birden fikrini değiştirdi.)

The house which is at the end of the road was sold yesterday.
The house which is at the end of the road was sold yesterday.
(Yolun sonundaki ev dün satıldı.)

The girl who is not as tall as others wasn’t selected for the basketball team.
The girl who is not as tall as others wasn’t selected for the basketball team.
(Diğerleri kadar uzun olmayan kız basketbol takımına seçilmedi.)

Eğer ilgi cümleciğinde sadece tek kelimelik bir sıfat varsa bu cümleciği kısaltamayız, fakat sıfatın yerini değiştirebiliriz. Örnek:

The man who is angry is my uncle. (Kızgın olan adam benim amcam)
The man angry is my uncle.
The angry man is my uncle. (Kızgın adam benim amcam)

2) Aktif cümlelerden oluşan ilgi cümlecikleri
Eğer ilgi cümleciği aktif bir cümleden oluşuyorsa, kısaltma yapmak için ilgi zamirini cümleden çıkarırız ve fiile –ing ekleriz. Zaman yani tense’ler önemli değildir. Örnek:

The man who lives next door listens to music all the night very loudly.
The man who lives living next door listens to music all the night very loudly.
(Bitişik evde outran adam tüm gece çok yüksek sesle müzik dinliyor.)

The candidates who passed the test will be interviewed tomorrow.
The candidate who passed passing the test will be interviewed tomorrow.
(Testi geçen adaylar yarın mülakata alınacak.)

People who do not eat meat are called vegetarians.
People who do not eat not eating meat are called vegetarians.
(Et yemeyen insanlara vejetaryen denir.)

3) Pasif cümlelerden oluşan ilgi cümlecikleri
Eğer ilgi cümleciği pasif bir yapıdan oluşuyorsa, bu cümlecikte kısaltma yapmak için ilgi zamirini ve “to be” fiilini cümleden çıkarırız, sadece fiilin 3. hali kalır. Zaman yani tense’ler önemli değildir. Örnek:

The plants that are kept outside grow faster.
The plants that are kept outside grow faster.
(Dışarıda tutulan bitkiler daha hızlı büyür.)

The lady who has been arrested five times managed to escape again.
The lady who has been arrested five times managed to escape again.
(Beş kez tutuklanan kadın yine kaçmayı başardı.)

The problems which are not solved in time may cause bigger problems in the future.
The problems which are not solved in time may cause bigger problems in the future.
(Zamanında çözümlenmeyen problemler ileride daha büyük problemlere yol açabilir.)

Bildiğiniz gibi ilgi cümlecikleri ikiye ayrılır: Tanımlayan (Defining) ve Tanımlamayan (Non-defining). Peki ilgi cümleciklerindeki kısaltmalar, bu her iki türde de yapılabilir mi? Cevabımız evet. Örnek:

The street which was closed for the parade caused a big traffic problem in the city centre.
The street closed for the parade caused a big traffic problem in the city centre.
Defining: Yürüyüş için kapatılan cadde, şehir merkezinde büyük bir trafik problemine yol açtı.

The Lake Street, which was closed for the parade, caused a big traffic problem in the city centre.
The Lake Street, closed for the parade, caused a big traffic problem in the city centre.
Non-defining: Lake caddesi, ki yürüyüş için kapatılmıştı, şehir merkezinde büyük bir trafik problemine yol açtı.

Görüldüğü üzere hem Tanımlayan hem de Tanımlamayan ilgi cümleciklerinde kısaltma yapılabiliyor. Fakat kısaltmanın yapılamadığı tek bir durum söz konusu: eğer ilgi zamiri cümlede “nesne” (object) yerine kullanılmışsa (Tanımlayan ilgi cümleciği de olabilir, Tanımlamayan da; farketmez) ilgi cümleciğinde kısaltma yapılamaz. Örnek:

The flowers which I bought yesterday are for my mother. (Dün aldığım çiçekler annem için.)
These beautiful flowers, which I bought yesterday, are for my mother. (Bu güzel çiçekler, ki dün almıştım, annem için.)

Yukarıdaki örneklerde yer alan “which” ilgi zamiri cümlede nesne yerine kullanılmıştır (özne ise “I”), dolayısıyla kısaltma yapılamaz.

Etiketler

Bu makaleyi paylaş