Dil ipuçları

Dil, dilbilgisi, stil ve kelime bilgisi konusunda uzman ipuçları alın

So...that - Such...that nasıl kullanılır?

by
3 Kasım 2014

Bu her iki yapı da kelimeleri niteleyen sıfatlara “çok” anlamını verir ve “that” ile de sonucu gösterilir. Türkçe’ye “öyle …ki” ya da “o kadar…ki” şeklinde çevirebiliriz. Gelin şimdi aralarındaki farklara bir göz atalım.

So…that: Öncelikle “so” arkasından sadece sıfat veya zarf alır. “that”ten sonra da sonuç cümlesini yazarız. Örnek:

The music is so loud that I cannot hear you. (Müzik sesi o kadar yüksek ki seni duyamıyorum.)

Yukarıdaki örnek sıfat ile (loud) kullanımını gösteriyor. Müzik sesinin çok yüksek olmasının sonucu ise o kişiyi duyamamam.

He speaks so quickly that nobody understands what he says.  (Öyle hızlı konuşuyor ki kimse ne dediğini anlamıyor.)

Yukarıdaki örnek ise zarf ile kullanımını göstermekte. Çok hızlı konuşmasının sonucu olarak kimse onu anlamıyor.

“So”nun “that” siz olarak kullanımına mutlaka denk gelmişsinizdir. Yazılı dilde değil de daha çok konuşma dilinde bir hayret ifadesi olarak kullanılır. Yazılı dilde ise “very” kullanmanız daha uygun olacaktır. Örnek:

She is so clever! (Öyle akıllı ki!)

Your paintings are so beautiful! (Resimlerin öyle güzel ki!)

Such…that: “Such” arkasından sıfat tamlaması alır; yani bir sıfat ve arkasından bir isim olmalıdır. “that”ten sonra yine sonuç cümlesini yazarız.

Eğer isim sayılabilen ve tekil ise tamlamadan önce “a/an” kullanmayı unutmayın. Örnek:

ID-100121910

She is such a smart girl that she passes all her exams successfully. (O kadar akıllı bir kız ki tüm sınavlarını başarıyla geçiyor.)

She has such beautiful eyes that you want to look at her eyes all the time. (Öyle güzel gözleri var ki sürekli gözlerine bakmak istiyorsun.)

The restaurant has such delicious food that there is always a long queue in front of it.  (Restoranın öyle lezzetli yiyeceği var ki önünde her zaman uzun bir kuyruk oluyor.)

“Such” da “so” gibi “that” olmadan da kullanılabilir, fakat yine konuşma dilinde bir hayret ifadesi olarak kullanılır. Yazılı dilde yerine “very” kullanabilirsiniz.

She is such a beautiful woman! (Öyle güzel bir kadın ki!)

You have such naughty kids! (Öyle yaramaz çocukların var ki!)

Eğer vurgulamak istediğiniz sıfat değil de miktar ise o zaman “so” ile birlikte aşağıdaki miktar belirleyicilerden birini kullanmalısınız:

1)      So much+sayılamayan isim+that: “O kadar fazla…ki” demek için kullanılırız ve ardından sonuç cümlesi gelir. Örnek:

I have so much money that I don’t know what to do with it. (O kadar çok param var ki onunla ne yapacağımı bilemiyorum.)

2)      So little+ sayılamayan isim+that: O kadar az…ki” demek için kullanılırız. Sayılamayan isimlerle kullanılır. ardından sonuç cümlesi gelir. Örnek:

There is so little food that people will die of hunger soon. (O kadar az yiyecek var ki insanlar yakında açlıktan ölecek.)

3)      So many+sayılabilen çoğul isim+that:  “O kadar fazla…ki” demek için kullanılırız ve ardından sonuç cümlesi gelir. Sadece sayılabilen çoğul isimlerle kullanılır. Örnek:

I have so many problems that I cannot solve them alone.  (O kadar çok problemim var ki tek başıma çözemiyorum.)

4)      So few+sayılabilen çoğul isim+that: “O kadar az…ki” demek için kullanılırız ve ardından sonuç cümlesi gelir. Sadece sayılabilen çoğul isimlerle kullanılır. Örnek:

I have so few friends that I generally play alone in the park. (O kadar az arkadaşım var ki parkta genellikle yalnız oynarım.)

[kapframe src="https://www.kaplaninternational.com/l/tur/quizzes/so-such-that/index.html" height="600" ]

Etiketler

Bu makaleyi paylaş