Personal Pronouns

Türkçemizde olduğu gibi İngilizcede de isimlerin yerine gerektiğinde zamirler de kullanabiliyoruz. İngilizcede zamirleri bir kaç farklı başlık altında görebiliriz. Dili öğrenmeye başladığımızda ilk önce gördüğümüz zamirler şahıs zamirleri yani Personal Pronouns’dur.

Şahıs zamirlerini öğrenirken dikkat etmemiz gereken bir nokta, zamirin özne olarak kullanıldığında farklı, nesne olarak kullanıldığında farklı olmasıdır.

Şahıs zamirlerinin özne ve nesne hallerini aşağıdaki tabloda görelim.

Personal Pronouns

Subject Pronouns

Object Pronouns

I

you

he,she,it

we

you

they

me

you

him,her,it

us

you

they

Şimdi ise özne olarak nasıl, nesne olarak nasıl karşımıza çıktığına bir kaç cümle ile örnekler verelim.

Freddie is a teacher. He works at a high school.

Yukarıdaki örnekte, ilk cümlede adı geçen Freddie’nin öğretmen olduğunu söylüyoruz. Öznemiz Freddie. İkinci cümlede de öznemiz Freddie fakat bu sefer Freddie’nin adı yerine bir Subject Pronoun kullanıyoruz ve ‘He’ diyoruz.

Kate is my best friend. I love her ver much.

Bu örnekte ise ilk cümlede öznemiz Kate. Fakat ikinci cümlede özne ‘I’ yani ‘ben’ ve Kate’i nesne olarak kullanmışız. İsmini tekrar etmek yerine bir Object Pronoun ‘her’ kullanarak Kate’i kastetmiş oluyoruz. Tekrar hatırlatmamız gerekirse, burada Object Pronoun kullanmamızın sebebi, Kate’in cümlede nesne yerinde kullanılmış olması.

Bir cümlede şahıs zamiri (personal pronoun) kullanacağımız zaman dikkat etmemiz gereken şey, o zamirin cümlede özne mi yoksa nesne mi olarak görev aldığıdır.

Şimdi küçük bir test ile öğrendiklerimizi pekiştirmeye ne dersiniz?

[kapframe src="https://www.kaplaninternational.com/l/tur/quizzes/personal-pronouns/index.html" height="600" ]

Paylaş