FAQs - ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

เรียนต่อต่างประเทศ เป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ของชีวิต และสิ่งที่จะช่วยนักเรียนในการตัดสินใจคือการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ก่อนที่จะตัดสินใจ หัวข้อถามตอบของเราได้แบ่งเป็นหมวดๆ ซึ่งสามารถตอบคำถามต่างๆที่นักเรียนต้องการได้อย่างครบถ้วน แต่ถ้านักเรียนไม่สามารถหาคำตอบได้ กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ของเรา

ข้อมูลทั่วไป

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติม

แก้ไข: 30 มิถุนายน 2021

ถ้านักเรียนยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่า สนใจจะไปเรียนที่ประเทศใด นักเรียนสามารถสอบถามทางเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรงได้เพื่อรับข้อมูลต่างๆของแต่ละประเทศ เพราะเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนเคยเดินทางมายังที่โรงเรียนของเราที่ต่างประเทศแล้ว

แก้ไข: 26 มีนาคม 2020

นักเรียนสามารถลงเรียนภาษาอังกฤษกับเราได้ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นในเกือบทุกคอร์ส โดยไม่ต้องยื่นระดับภาษาอังกฤษ ยกเว้น Business English courses (intermediate), Work and Study (intermediate) และ test preparation (upper intermediate).

แก้ไข: 18 กันยายน 2019

USA – ได้แต่นักเรียนต่องทำ I20 และจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่ม

UK – ได้ ถ้านักเรียนถือวีซ่า Student Visitor visa แต่ถ้านักเรียนถือวีซ่าTier 4 visa นักเรียนไม่สามารถเปลี่ยนได้

Canada – ได้

All other countries – ได้ แต่โดยส่วนใหญ่นักเรียนต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 

แก้ไข: 26 มีนาคม 2020

โดยปกติแล้วการเรียนการสอนจะเริ่มในวันจันทร์ เราจึงแนะนำให้คุณมาถึงในวันเสาร์หรืออาทิตย์ก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตร

แก้ไข: 27 กันยายน 2017

หลักสูตรของ Kaplan International English ได้รับการรับรองจากหน่วยงานรัฐบาล เช่น ในสหราชอาณาจักรจะได้รับการรับรองจาก British Council และเราเป็นสมาชิกของ English UK ในไอร์แลนด์ โรงเรียนของเราได้รับการรับรองจาก ACELS และเป็นสมาชิกของ MEI/RELSA โปรดดูรายชื่อของผู้ให้การรับรองหลักสูตรของ Kaplan International English ได้ที่นี่ See a full list of Kaplan International English accreditors

แก้ไข: 19 กุมภาพันธ์ 2019

คุณจะได้รับประกาศนียบัตรที่แสดงใหเห็นว่าคุณเรียนหลักสูตรนั้นๆ ในตอนจบหลักสูตร ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงระดับภาษาอังกฤษของคุณ ช่วงระยะเวลาที่เรียนและการเข้าชั้นเรียน

แก้ไข: 08 กันยายน 2017

เมื่อคุณมาถึงโรงเรียนคุณจะต้องทำแบบทดสอบ ซึ่งจะทดสอบทั้งทักษะด้านไวยากรณ์ การเขียน การฟังและการพูด โรงเรียนจะพิจารณาจากผลสอบและจัดให้คุณอยู่ในชั้นเรียนที่เหมาะสม คุณสามารถที่จะลองทำแบบทดสอบ ออนไลน์ได้ เพื่อที่จะได้ทราบว่าภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับใด

แก้ไข: 19 พฤศจิกายน 2020

นักเรียนแต่ละคนจะมีพัฒนาการการเรียนรู้เร็วช้าต่างกัน อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วเราประเมินว่าเวลาที่เหมาะสมสำหรับการที่จะผ่านจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งจะใช้เวลาประมาณ 10 สัปดาห์ โปรดดูแผนผัง แสดงความก้าวหน้า progression chart 

แก้ไข: 13 พฤษภาคม 2019

เราใช้ภาษาอังกฤษล้วนๆ ในการเรียนการสอน อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็น เราจะใช้ล่ามช่วยแปลสำหรับประเด็นที่มีความสำคัญและเร่งด่วน

แก้ไข: 27 กันยายน 2017

Kaplan International English สามารถเตรียมความพร้อมให้คุณสำหรับการสอบอย่างเป็นทางการ คุณสามารถที่จะเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS, TOEFL, หรือ Cambridge (FCE, CAE และ CPE) รวมทั้งเตรียมสอบ SAT, GMATหรือ GRE ®  โปรดทราบว่าค่าธรรมเนียมการสอบไม่ได้รวมอยู่กับค่าเล่าเรียนและจะต้องชำระต่างหาก ถ้าคุณต้องการที่จะสอบ คุณจะต้องรีบแจ้งให้พนักงานต้อนรับทราบหลังจากที่คุณมาถึง ซึ่งพนักงานสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือคุณในการสมัครสอบ และให้คำแนะนำว่าควรเรียนอะไรจึงจะเหมาะสมกับการสอบของคุณ

แก้ไข: 16 มีนาคม 2018

คุณจะต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปีสำหรับหลักสูตรส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม เรายังมีหลักสูตรช่วงวันหยุดฤดูร้อนสำหรับนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีเช่นกัน โปรดติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

แก้ไข: 02 กันยายน 2019

คุณควรจะมีการประกันที่ถูกต้องทางการแพทย์สำหรับการเข้าพักของคุณทั้งหมด หากคุณจำเป็นต้องทำประกันเราสามารถสมัครให้ได้ แต่คุณต้องแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อน

แก้ไข: 27 กันยายน 2017

ทางโรงเรียนของเรารับจัดการเรียนแบบกลุ่ม โดยมีตารางการเรียนที่ยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับแต่ละกลุ่ม กรุณาติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม

แก้ไข: 30 มิถุนายน 2021

นักเรียนสามารถสมัครเรียนกับทาง Kaplan ได้หลายช่องทาง

  • สมัครผ่านแว็บไซต์ของเรา
  • สมัครกับทางตัวแทนต่างๆของโรงเรียนเรา
  • สมัครกับทางสำนักงานใหญ่ของเราโดยตรงที่ประเทศไทย โดยสามารถโทรสอบถามและคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของเราก่อนได้ แล้วนัดเข้ามาพบที่ออฟฟิศเพื่อพูดคุย
แก้ไข: 30 มิถุนายน 2021

แต่ละโรงเรียนจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายกิจกรรมทางสังคม ซึ่งจะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าในช่วงที่คุณอยู่ที่โรงเรียน แต่ละโรงเรียนจะมีโปรแกรมกิจกรรมต่างๆ ให้เลือกมากมาย

แก้ไข: 20 ธันวาคม 2017

ทางโรงเรียนของเรามีนโยบายดูแลนักเรียนเมื่อนักเรียนเกิดความเจ็บป่วยในกรณีต่างๆ โรงเรียนของเราบางแห่งที่อยู่ในวิทยาเขตของวิทยาลัยต่างๆ นั้นได้มีการจัดเตรียมใบตรวจสุขาพเพื่อให้นักเรียนได้ลงทะเบียน 

อีกทั้งที่ต่างประเทศนักเรียนจะได้รับการลงทะเบียนข้อมูลนักเรียนในกรณีที่เกิดความเจ็บป่วยก็จะสามารถติดต่อกับทางเจ้าหน้าได้โดยตรง เช่น ที่ประเทศอังกฤษ GP จะมีหน้าที่ดูเลนักเรียนเมื่อเกิดความเจ็บป่วยฟรี แต่นักเรียนต้องทำการลงทะเบียนก่อน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของเรา 

 

แก้ไข: 27 กันยายน 2017

แต่ละโรงเรียนจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายกิจกรรมทางสังคม ซึ่งจะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าในช่วงที่คุณอยู่ที่โรงเรียน แต่ละโรงเรียนจะมีโปรแกรมกิจกรรมต่างๆ ให้เลือกมากมาย

แก้ไข: 20 ธันวาคม 2017

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111