คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนอายุ 12 - 16 ปี

เรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานและสร้างประสบการณ์ใหม่ในต่างประเทศ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน 12-16 ปี

เหมาะสำหรับสำหรับเยาวชนอายุ 12-16 ปี ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ในแต่ละคอร์สประกอบไปด้วยการเรียน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ที่พัก อาหาร และกิจกรรมมากมาย ที่จะทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนที่สะดวกสบายและสนุกสนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และแน่นอนนักเรียนของเราจะได้รับความรู้และประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มเปี่ยม 

หลักสูตรภาษาอังกฤษจะมีการเรียนการสอนที่พอเหมาะกับนักเรียน 15 ชั่วโมงการเรียนต่อสัปดาห์ ที่เหลือจะเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทั้งในและนอกสถานที่เรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างมีความสุข สนุกสนาน อีกทั้งยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆจากนอกห้องเรียนอีกด้วย

โรงเรียนภาษาอังกฤษของเราเสนอการเรียนการสอนภ่าษาอังกฤษที่ต่างประเทศสำหรับเยอาวชนที่ต้องารมาเรียนเป็นกลุ่ม โดยสามารถจัดกลุ่มเรียนเป็นกลุ่มพิเศษให้ได้ และนักเรียนสามารถเลือกกิจกรรมที่ตัวเองชื่นชอบได้โดยสามารถเลือกตามความชอบของแต่ละกิจกรรมเพื่อเน้นการเรียน และการทำกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข สนุกสนานกับการเรียนรู้ 

 • หลักสูตรเรียนภาษอังกฤษทั่วไป เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด เรียนภาษาอังกฤษเสริม และเรียนภาษาอังกฤษเป็นกลุ่ม
 • โรงเรียนของเราเปิดสอนหลักสูตรเยาวชนที่โรงเรียนในประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย
 • ทุกหลักสูตรมีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนมากมาย
 • โรงเรียนทุกแห่งของเรามีศูนย์ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนของเราทุกคนจะได้รับความสุขมากที่สุดในระหว่างที่เรียนกับเรา

Student testimonials

เกี่ยวกับหลักสูตร

ที่โรงเรียน Kaplan ของเรามีการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ความสารถภาษาอังกฤษอย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อมที่ดี

 • มีการเตรียมการสอบเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษก่อนแยกห้องเรียน
 • ปฐมนิเมศก่อนเกือนทางที่สำนักงานใหญ่ Kaplan Thailand
 • เครื่องมือการเรียนการสอนที่ทันสมัยแบบ K+ 
 • ใบรับรองการเข้าร่วมหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมและทัศนศึกษา

นักเรียนของเราจะได้รับการบริการในการทำกิจกรรมและทัศนศึกษาเพื่อความสนุกสนานและได้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมในสถานที่ต่างๆที่นักเรียนไปทำกิจกรรมและทัศนศึกษา

 • มีให้เลือกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบเต็มวัน
 • กิจกรรมและทัศนศึกษาต่างๆถูกจัดขึ้นโดยทีมงาน Kaplan 
 • นักเรียนสามารถเลือกหรือเสนอกิจกรรมและทัศนศึกษาใหม่ได้ตามต้องการ
 • กิจกรรมและทัศนศึกษาสามารถจัดขึ้นได้ในช่วงวันหยุดตามที่นักเรียนร้องขอ

ความปลอดภัยและสวัสดิการ

ทางโรงเรียนของ Kaplan ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและสวัสดิการให้กับนักเรียนของเราเป็นอย่างมากเพื่อให้นักเรียของเรามีความสุขและรู้สึกปลอดภัยในระหว่างที่เรียนและอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศ

 • เรามีประสบการณ์การดูแลนักเรียนเยาวชนมากว่า 25 ปี
 • ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันทำการ
 • คณาจารย์มืออาชีพ
 • ทีมงานและครอบครัวอุปถัมภ์ที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี

คอร์สเรียนสำหรับเด็ก อายุ 12-16 ปี

เรียนต่ออังกฤษ
รูปภาพ ทำไมถึงเลือก กิจกรรมที่น่าสนใจ ประเภทหลักสูตร วันที่
 • นักเรียนจะได้เรียนในตอนเช้าและทำกิจกรรมการเรียนรู้ หรือท่องเที่ยวไปยังเมืองต่างๆในตอนบ่าย
กิจกรรมมากมายที่น่าสนใจทั้งในและนอกห้องเรียน

เรียนแบบกลุ่ม: เรียนภาษาอังกฤษทั่วไป

6 – 27 ตุลาคม 2562

 • นักเรียนจะได้เรียนในตอนเช้าและทำกิจกรรมการเรียนรู้ หรือท่องเที่ยวไปยังเมืองต่างๆในตอนบ่าย
กิจกรรมมากมายที่น่าสนใจทั้งในและนอกห้องเรียน

เป็นการเรียนภาษาอังฤษในช่วงเช้า และร่วมทำกิจกรรมมากมายในช่วงบ่าย

8 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2563

 • นักเรียนจะได้เรียนในตอนเช้าและทำกิจกรรมการเรียนรู้ หรือท่องเที่ยวไปยังเมืองต่างๆในตอนบ่าย
กิจกรรมมากมายที่น่าสนใจทั้งในและนอกห้องเรียน

เรียนแบบกลุ่ม: เรียนภาษาอังกฤษทั่วไป

เรียนแบบเดี่ยว: เรียนภาษาอังกฤษทั่วไป

8 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2563

เรียนต่ออเมริกา
รูปภาพ ทำไมถึงเลือก กิจกรรมที่น่าสนใจ ประเภทหลักสูตร วันที่
 • นักเรียนจะได้เรียนในตอนเช้าและทำกิจกรรมการเรียนรู้ หรือท่องเที่ยวไปยังเมืองต่างๆในตอนบ่าย
กิจกรรมมากมายที่น่าสนใจทั้งในและนอกห้องเรียน

เป็นการเรียนภาษาอังฤษในช่วงเช้า และร่วมทำกิจกรรมมากมายในช่วงบ่าย

ระยะเวลาซัมเมอร์แคมป์:

28 มิถุนายน – 08 สิงหาคม 2563

 • นักเรียนจะได้เรียนในตอนเช้าและทำกิจกรรมการเรียนรู้ หรือท่องเที่ยวไปยังเมืองต่างๆในตอนบ่าย
กิจกรรมมากมายที่น่าสนใจทั้งในและนอกห้องเรียน

เรียนแบบเดี่ยว: เรียนภาษาอังกฤษทั่วไป

เรียนแบบกลุ่ม: เรียนภาษาอังกฤษทั่วไป

30 มีนาคม - 27 เมษายน 2563

รายละเอียดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ (เยาวชน 12-16 ปี)

 • หลักสูตรทั่วไป: 12-15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พร้อมกิจกรรมต่างๆมากมาย
 • หลักสูตรเข้มข้น: 6 ชั่วโมงเพิ่มเติมจากเดิม พร้อมกิจกรรมต่างๆมากมาย
 • English Plus: เป็นการผสมผสานการรียนภาษาอังกฤษเข้ากันกับกิจกรรมน่าสนใจต่างๆ เช่น ขี่ม้า และกีฬาต่างๆ
 • Bespoke Low Season for Groups: สำหรับกลุ่มนักเรียนที่ต้องการมาเรียนแบบกลุ่มของตัวเองโดยเฉพาะ สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้

ติดต่อเรา