Dil ipuçları

Dil, dilbilgisi, stil ve kelime bilgisi konusunda uzman ipuçları alın

Present Perfect Contınuous

by
11 Şubat 2016

Farklı bir başlık altında Present Perfect’i incelemiştik. Bu başlığımızda ise Present Perfect’in Continuous halini anlatmaya çalışacağız.

Tüm Continuous zamanlarda olduğu gibi burada da eylem devam etmekte olan bir süreci belirtmekte. Present Perfect Continuous’u anlamak için belki de onu Present Continuous’la karşılaştırmak doğru olacaktır.

Present Continuous (şimdiki zaman) şu an gerçekleşmekte olan bir eylemden bahseder.

Tina is talking on the phone right now.

Yukarıdaki Present Continuous cümlede şu an gerçekleşmekte olan bir eylemden bahsediyoruz. Burada süreç (eylemin ne süredir devam ettiği) vurgulanmıyor. Yalnızca şu an ne olduğunu belirtiyoruz.

Present Perfect Continuous’da ise süreç bizim için önemli. Aşağıdaki örneğe bakalım.

Tina has been talking on the phone for about an hour.

Tina has been talking on the phone since 6 o’clock.

Yukarıdaki örneklerde Tina’nın şuan telefonla görüşmekte olduğunu belirtmenin yanı sıra, bu eylemin ne kadar süredir devam ettiğini vurguluyoruz.

Present Perfect Continuous’da eylem geçmişte başlamış ve şu an hala devam etmektedir.

Unutmadan, fiilin yapısını da ayrıntılı bir şekilde belirtmek gerekirse;

have/has + been + Ving (fiilin –ing eki almış hali)

Present Perfect Continuous’un genellikle since ve for gibi zaman belirten kelimelerle kullanıldığını unutmayalım. Bunların dışında ayrıca, all day, all morning, all week gibi süreç belirten farklı kelimelerle de kullanılabilir.

It has been snowing all day. All the roads are closed now.

 

Etiketler

Bu makaleyi paylaş