Brexit - FAQ

Masz pytanie dotyczące nauki angielskiego w Wielkiej Brytanii po brexicie?
Kaplan - Brexit FAQs

Oto podsumowanie najczęściej zadawanych pytań

WIZA

Czy jest obowiązek posiadania wizy, aby wjechać do Wielkiej Brytanii?

Po brexicie, od 1 stycznia 2021, obywatele UE, EOG i Szwajcarii podlegają nowym przepisom i procedurom imigracyjnym Wielkiej Brytanii, jednak będą mogli wjeżdżać do Wielkiej Brytanii przy minimalnej kontroli imigracyjnej w ramach krótkich pobytów turystycznych lub nauki. Uczniowie nie muszą ubiegać się o wizę na pobyt do 6 miesięcy - uzyskają oni wizę turystyczną na granicy przy wjeździe do Wielkiej Brytanii.

Aby uczyć się dłużej niż 6 miesięcy uczniowie muszą ubiegać się o:

1. Krótkoterminową wizę studencką (STSV). Wiza ta odnosi się tylko do kursów angielskiego trwających od 6 do 11 miesięcy.

2. Aby uczyć się przez ponad rok należy złożyć wniosek o wizę studencką, która jest dotyczy tylko kursów Kaplan w Edynburgu

Czy mogę wjechać na dowód osobisty zamiast paszportu?

Po 1 października 2021 obywatele UE, EOG i Szwajcarii nie mogą korzystać z dowodu osobistego, aby wjechać do Wielkiej Brytanii. 

Z jakim wyprzedzeniem należy ubiegać się o wizę?

Wiza turystyczna (Visitor Visa)

Nie jest wymagane formalne składanie wniosku o taką wizę - na granicy powinieneś mieć list akceptacyjny ze szkoły (offer letter) i potwierdzenie zakwaterowania (proof of accommodation), aby wykazać, że będziesz uczyć się w akredytowanej placówce.

Krótkoterminowa wiza studencka (STSV) i wiza studencka

Możesz ubiegać się o krótkoterminową wizę studencką (STSV) do 3 miesięcy przed podróżą do Wielkiej Brytanii, a o wizę studencką (CAS) 6 miesięcy przed podróżą do Wielkiej Brytanii. Jeśli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, otrzymasz:

  • naklejkę (zwaną winietą), która znajdzie się w Twoim paszporcie - jeśli podałeś swoje dane biometryczne w punkcie składania wniosków
  • dostęp online do informacji o swoim statusie imigracyjnym – jeśli użyłeś aplikacji w telefonie do potwierdzenia swojej tożsamości

Winieta lub informacje o statusie imigracyjnym online będą wykazywać:

  • jaką wizę otrzymałeś (np. wizę studencką)
  • daty ważności wizy (data rozpoczęcia i data zakończenia)
  • warunki Twojej wizy

Decyzję w sprawie wizy powinieneś otrzymać w ciągu 3 tygodni od złożenia wniosku wizowego.

Jakie dokumenty dotyczące mojego kursu muszę okazać na granicy?

Musisz okazać odpowiednie dokumenty świadczące o tym, że zostałeś przyjęty na kurs w akredytowanej szkole. Dokumenty te obejmują list akceptacyjny ze szkoły lub potwierdzenie rezerwacji kursu oraz potwierdzenie zakwaterowania. Jeśli w momencie wjazdu do Wielkiej Brytanii nie masz ukończonych 18 lat, musisz mieć ponadto pisemną zgodę rodzica/opiekuna.

Czy mogę przedłużyć swój kurs w Wielkiej Brytanii?

Studenci posiadający wizę turystyczną (Visitor Visa) mogą przedłużyć swój kurs do maks. 6 miesięcy (data wygaśnięcia wizy).

Studenci posiadający wizę studencką krótkoterminową (Short-Term Study Visa) mogą przebywać w Wielkiej Brytanii maks. do 30 dni po dacie zakończenia kursu.

Studenci posiadający wizę studencką (Student Route Visa) uczestniczący w kursie Kaplan w Edynburgu mogą ubiegać się o przedłużenie wizy poprzez UK Visas and Immigration (UKVI). Długość wizy przyznanej przez UKVI będzie zależeć od długości kolejnego kursu, o który będziesz się ubiegać.

Ile kosztuje wiza do Wielkiej Brytanii?

Wiza studencka krótkoterminowa (Short-Term Study Visa):186 £

Wiza studencka (Student Route Visa): 348 £ (tylko kursy w szkole Kaplan w Edynburgu)

Jaki dokument dostanę od Kaplan do celów wniosku wizowego?

Studenci na wizie turystycznej otrzymają dokument potwierdzający rezerwację kursu i list akceptacyjny.

Studenci ubiegający się o wizę studencką otrzymają potwierdzenie przyjęcia na kurs. 

Czy mogę ubiegać się o tymczasowy status osiedleńczy (pre-settled status) po styczniu 2021?

Studenci na wizie turystycznej (Visitor Visa): nie; o status osoby osiedlonej można ubiegać się tylko wtedy, gdy mieszkało się w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 r.

Myślę o zapisaniu się na kurs Academic Year (rok akademicki). Czy mogę uniknąć ubiegania się o wizę, jeśli wjadę do Wielkiej Brytanii na 6 miesięcy, a następnie wyjadę i wrócę ponownie?

Studenci posiadający wizę turystyczną (Visitor Visa) mogą przebywać w Wielkiej Brytanii tylko do 6 miesięcy. Nie powinieneś ubiegać się o wizy turystyczne wielokrotnie. Jeśli chcesz wziąć udział w kursie trwającym dłużej niż 6 miesięcy, ale krócej niż 11 miesięcy, powinieneś złożyć wniosek o wizę studencką krótkoterminową (Short-Term Study Visa).

Jeśli wjeżdżam na wizę turystyczną, to kiedy kończy się jej ważność?

Wiza turystyczna jest ważna przez 6 miesięcy - jeśli więc wjedziesz do Wielkiej Brytanii np. 4 stycznia, to Twoja wiza będzie ważna do 4 lipca.

Nauka

Czy można teraz uczyć się w Wielkiej Brytanii?

Oczywiście – możesz uczyć się do 6 miesięcy na wizie turystycznej (Visitor Visa), do 11 miesięcy na wizie studenckiej krótkoterminowej (Short-Term Study Visa) lub dłużej na wizie studenckiej (Student Route Visa).

Czy mogę wjechać do Wielkiej Brytanii i wziąć udział w kursie online, gdyby szkoła była zamknięta w wyniku pandemii?

Jeśli brytyjski urząd graniczny lub rząd Twojego kraju ojczystego nie wprowadzi żadnych ograniczeń w podróżowaniu, będziesz mógł wjechać do Wielkiej Brytanii na wizie turystycznej na okres do 6 miesięcy lub na krótkoterminowej wizie studenckiej na okres do 11 miesięcy. Jeśli w tym okresie nie będą możliwe zajęcia stacjonarne, to możesz wziąć udział w naszych kursach online,

Praca

Czy mogę uczyć się i pracować w Wielkiej Brytanii bez wizy, jeśli przyjadę na okres krótszy niż 6 miesięcy?

Jeśli przyjeżdżasz do Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 na wizie turystycznej, krótkoterminowej wizie studenckiej lub wizie studenckiej, to nie możesz podjąć pracy. Możesz pracować tylko wtedy, gdy posiadasz status osiedleńczy (Settled Status) lub tymczasowy status osiedleńczy (Pre-Settled Status) lub jeśli w inny sposób nabyłeś prawo do pracy w Wielkiej Brytanii.

Czy mogę pracować na wizie studenckiej, jeśli uczę się w szkole Kaplan w Edynburgu?

Nie

Czy mogę pracować w Wielkiej Brytanii bez wizy?

Nie

Czy mogę odbyć staż?

Osoby wjeżdżające do Wielkiej Brytanii na wizie turystycznej lub studenckiej nie mogą podejmować jakiejkolwiek pracy, w tym stażu towarzyszącego (job shadowing), stażu nieodpłatnego, zdobywania doświadczenia zawodowego lub praktyk zawodowych. Każda z tych form jest pracą i nie jest dozwolona.

Jeśli jestem obywatelem Unii Europejskiej, to w jaki sposób mogę podjąć pracę w Wielkiej Brytanii?

Jeśli chcesz pracować w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 i nie posiadasz statusu osiedleńczego lub tymczasowego statusu osiedleńczego, będziesz musiał złożyć wniosek o 'wizę dla wykwalifikowanego pracownika' (Skilled Worker Visa). Osoby na wizie studenckiej nie mogą podejmować pracy (patrz wyżej).

Zakwaterowanie

Czy po brexicie zmieniły się zasady odnośnie zakwaterowania?

Nie, nie ma zmian w zasadach zakwaterowania. Kursanci powinni zarezerwować swoje zakwaterowanie przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii. Dotyczy to zwłaszcza uczniów poniżej 18 roku życia, którzy muszą mieć zapewnione zakwaterowanie przed wjazdem do Wielkiej Brytanii.

Osoby poniżej 18 roku życia muszą również posiadać zgodę rodzica/opiekuna, do okazania przy wjeździe do Wielkiej Brytanii.

Ubezpieczenie medyczne

Czy mogę się posługiwać moją Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego w Wielkiej Brytanii? Czy potrzebuję prywatnego ubezpieczenia?

EKUZ lub GHIC upoważnia do państwowej opieki zdrowotnej, a nie prywatnej opieki medycznej / dentystycznej. Posiadając kartę EKUZ lub GHIC możesz uzyskać pomoc medyczną w nagłych wypadkach lub niezbędną opiekę medyczną po takiej samej cenie jak obywatel odwiedzanego kraju. Oznacza to, że możesz uzyskać opiekę zdrowotną po obniżonych kosztach lub bezpłatnie. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej temu tematowi: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021.Karta EKUZ lub GHIC nie zastępuje ubezpieczenia podróżnego – nie obejmuje wszystkiego, na przykład ratownictwa górskiego lub lotu z Wielkiej Brytanii (repatriacja medyczna). Upewnij się, że masz przed podróżą zarówno ubezpieczenie podróżne, jak i kartę EKUZ lub GHIC.

Czy posiadanie prywatnego ubezpieczenia medycznego na podróż do Wielkiej Brytanii jest obowiązkowe?

Zdecydowanie zalecamy, aby wszyscy kursanci mieli ubezpieczenie medyczne; w przypadku osób poniżej 18 roku życia jest ono obowiązkowe (zgodnie z naszymi warunkami) przez cały pobyt u nas. Możemy pomóc Ci w uzyskaniu ubezpieczenia, ale poinformuj o tym wcześniej swojego doradcę edukacyjnego.

Czy ubezpieczenie medyczne Kaplan w Wielkiej Brytanii obejmuje testy PCR?

Nie, ubezpieczenie medyczne Kaplan nie obejmuje testu PCR, obejmuje tylko nagłe wypadki.

Ogólne

Czy brexit wpłynął na podróże do Szkocji?

Szkocja jest częścią Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a zatem przy wjeździe do Szkocji obowiązują te same zasady.

Zwroty

Czy Kaplan zwróci mi pieniądze za kurs, jeśli odmówiono mi wizy?

Tak, zwrócimy Ci pełną kwotę pomniejszoną o opłatę kurierską (courier fee) i opłatę rejestracyjną (application fee). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi warunkami.