Informacje o wizach do USA

Osoby pragnące wyjechać na kurs językowy do USA muszą posiadać ważną wizę i są odpowiedzialne za jej wyrobienie. Kaplan International English może udzielić wskazówek przydatnych przy składaniu wniosku. Więcej informacji o wymogach wizowych znajdziesz tutaj.

Część 1: Uzyskanie I-20

Czy mogę zmienić datę rozpoczęcia kursu po otrzymaniu I-20?

Możesz zmienić datę rozpoczęcia w dowolnym momencie przed wjazdem do USA; jednakże musisz skontaktować się z Kaplan International English, aby potwierdzić nową datę rozpoczęcia kursu - na tyle wcześnie, abyśmy mogli wysłać Ci zaktualizowany I-20. Prawo USA wymaga, aby przekraczając granicę USA mieć prawidłowy dokument I-20, nieprzestrzeganie tego może spowodować problemy na amerykańskiej granicy i/lub ambasadzie/konsulacie USA i może skutkować odmową wjazdu do USA.

Po wjeździe do USA nie można przesunąć daty rozpoczęcia kursu - nie ma wyjątków od tej reguły; jednak, jeśli chcesz rozpocząć naukę przed datą rozpoczęcia kursu, może to zostać zaakceptowane. Należy pamiętać, że prawo USA NIE zezwala na wjazd do USA na więcej niż 30 dni przed datą rozpoczęcia kursu podaną na I-20.

Co to jest I-20?

I-20 to dokument potwierdzający, że zostałeś przyjęty do szkoły posiadającej certyfikat SEVP na kurs w pełnym wymiarze godzin. I-20 będzie Ci potrzebne, aby uiścić opłatę SEVIS I-901 i złożyć wniosek o wizę studencką F-1 w ambasadzie lub konsulacie USA. Podczas podróży do USA będziesz również musiał zabrać ze sobą podpisany I-20.

Jakich dokumentów potrzebuję, aby uzyskać I-20?

Zapoznaj się z dokumentem Kaplan International zatytułowanym Instructions for F-1 Student Applications (instrukcje dot. składania wniosków F-1), aby uzyskać pełną listę dokumentów wymaganych do uzyskania I-20 od Kaplan International Languages.

Ile czasu czeka się na I-20?

Od wypełnienia aplikacji i uiszczenia należnej opłaty, zwykle potrzeba ok. 2 tygodni, żeby otrzymać I-20 przesyłką kurierską. Od kwietnia 2020 r. I-20 mogą być podpisane i przesłane do ucznia elektronicznie; w takich przypadkach I-20 zostanie wysłany e-mailem do ucznia zaraz po utworzeniu dokumentu. (Uwaga: jest to rozwiązanie tymczasowe, ale być może zostanie wprowadzone na stałe; elektronicznie wydany I-20 pozostanie ważny do użytku przez co najmniej 12 miesięcy.)Należy poczekać na I-20 przed umówieniem spotkania w celu złożenia wniosku wizowego. Bardzo jest również istotne, aby powstrzymać się od planowania podróży, dopóki nie otrzyma się I-20, paszportu i wizy.

Jaki jest termin składania wniosku o I-20 do Kaplan International?

Kaplan International przyjmuje zgłoszenia cały czas, bez konkretnego terminu końcowego. Należy jednak przeznaczyć na co najmniej 2 tygodnie na rozpatrzenie przez nas aplikacji i wydanie I-20. Proces ten może potrwać dłużej, jeśli wystąpią braki formalne w aplikacji. Po uzyskaniu I-20 potrzeba jeszcze 2 miesięcy, aby otrzymać wizę F-1.

Dlaczego dokument I-20 jest ważny?

Dokument I-20 (inna nazwa to Certificate of Eligibility) potwierdza, że ​​uczeń został przyjęty do szkoły zatwierdzonej przez rząd USA. I-20 jest wydawany przez wyznaczonego pracownika szkoły (DSO), w której aplikant zamierza się uczyć i jest wymagany przez ambasadę/konsulat USA w celu uzyskania wizy F-1. Ponadto uczniowie muszą zachować swój status F-1 podczas nauki w szkołach Kaplan (patrz „Jakie są wymagania dotyczące nauki w Kaplan International?” w celu uzyskania dalszych informacji) i regularnie komunikować się ze swoim DSO, aby upewnić się, że nie naruszają warunków odnośnie ich wizy F-1.

Jak długo jest ważny dokument I-20?

Twój I-20 jest ważny przez cały okres, na jaki jesteś zapisany do szkoły certyfikowanej przez SEVIS w USA i utrzymujesz swój status F-1.

Jeśli chcesz przedłużyć swój kurs, musisz o to poprosić przed ostatnim dniem kursu; jeśli dostaniesz przedłużenie, Twój I-20 również zostanie przedłużony. Po ostatnim dniu nauki możesz otrzymać pozwolenie na tzw. Grace Period (okres prolongaty) wynoszący do 60 dni kalendarzowych na przeniesienie się do innej szkoły lub opuszczenie USA; długość Twojego okresu prolongaty będzie zależeć od tego, czy utrzymałeś swój status.

Czy można przedłużyć I-20, jeśli potrzebuje się więcej czasu na naukę?

Jeżeli uważasz, że potrzebujesz spędzić więcej czasu na kursie przekraczającym termin ważności Twojego I-20, możesz porozmawiać z wyznaczonym pracownikiem szkoły, żeby sprawdzić, czy kwalifikujesz się na przedłużenie I-20. Takie przypadki są jednak rzadkie i wymagają spełnienia szczegółowo określonych kryteriów. Ważne jest, żeby każdy uczył się w swoim tempie i mógł osiągnąć wyznaczone cele w nauce, kończąc kurs w Kaplan przed datą podaną na I-20.

Wszelkie wnioski o przedłużenie I-20 muszą być złożone do wyznaczonego pracownika szkoły przed ostatnim dniem zajęć. I-20 nie będzie przedłużone w przypadku spóźnionego wniosku.

Jak otrzymam I-20?

Możesz otrzymać swój I-20 pocztą lub kurierem. Generalnie nie ma dodatkowej opłaty za zwykłą usługę pocztową. W przypadku wybrania usługi kurierskiej obowiązuje opłata kurierska. Zdecydowanie zalecamy korzystanie z usługi kurierskiej zamiast zwykłej poczty w przypadku przesyłek międzynarodowych, w celu śledzenia przesyłki. Jeśli złożysz wniosek do Kaplan International w ciągu 4 tygodni lub mniej od proponowanej daty rozpoczęcia kursu, Twój I-20 zostanie wysłany kurierem i zostaniesz obciążony tą opłatą.

Należy pamiętać, że od kwietnia 2020 dokumenty I-20 mogą być podpisane i przesłane do ucznia elektronicznie; w takich przypadkach I-20 zostanie wysłany do ucznia zaraz po sporządzeniu dokumentu. Ta metoda jest preferowana, ponieważ jest bezpieczniejsza i szybsza niż tradycyjna usługa pocztowa lub kurier. (Uwaga: jest to rozwiązanie tymczasowe, ale może przyjąć się na stałe; elektronicznie wydany I-20 pozostanie ważny przez co najmniej 12 miesięcy.)

Czy mogę zmienić szkołę po otrzymaniu I-20?

Jeśli nie otrzymałeś jeszcze wizy studenckiej F-1, możesz zmienić lokalizację swojej szkoły Kaplan International. Musisz skontaktować się z nami w celu potwierdzenia nowej lokalizacji i uzyskania nowego I-20. Uwaga: zmiana lokalizacji szkoły wymaga nowego I-20 i nowego numeru SEVIS. Jeśli już uiściłeś opłatę I-901, musisz ją przenieść  do nowego I-20. Twój oryginalny I-20 zostanie anulowany, co oznacza, że ​​nie będziesz mógł go użyć do uzyskania wizy lub wjazdu do USA.

Jeśli Twoja wiza została już wydana, możesz zmienić lokalizację, ale będziesz musiał skonsultować się z Ambasadą/Konsulatem USA, aby dowiedzieć się, czy będziesz potrzebować nowej wizy (prawo amerykańskie wymaga zgodności pomiędzy nazwą szkoły podaną w I-20 a nazwą szkoły widniejącą na wizie. Jeżeli istnieje rozbieżność, możesz nie uzyskać pozwolenia na przekroczenie granicy USA.) W razie potrzeby Kaplan może  wystawić list wspierający w celu wyjaśnienia różnicy w numerach identyfikacyjnych.

Aby uzyskać informacje o tym, jak uiścić opłatę SEVIS I-901 lub jak przenieść wcześniej uiszczoną opłatę na nowy I-20, wejdź na stronę https://fmjfee.com. Kaplan nie może pomóc w kwestiach związanych z opłatą SEVIS.

Informacje o wizach do USA

Co to jest wiza nieimigracyjna?

Wiza nieimigracyjna jest dokumentem, który pozwala obywatelom innych krajów na tymczasowy wjazd do USA. Określa ona co nieimigrant może robić podczas pobytu w USA. Jest wiele rodzajów wiz, w zależności od powodów przyjazdu do USA. Na przykład, jeśli głównym celem pobytu w USA jest nauka, w Twoim najlepszym interesie jest uzyskanie wizy F-1 (studenckiej). Aby uzyskać więcej informacji na temat ubiegania się o wizę, odwiedź stronę US Department of State.

Czy jestem odpowiedzialny za uzyskanie wizy amerykańskiej, aby uczyć się w Kaplan International?

Tak, Twoim obowiązkiem jest złożenie wniosku i uzyskanie odpowiedniej wizy, aby uczyć się w Kaplan International. Możemy być w stanie udzielić Ci przydatnych informacji i wskazówek, które poprowadzą Cię przez ten proces.

Nie wpisałem daty rozpoczęcia na moim wniosku, gdyż chcę rozpocząć kurs, gdy tylko uzyskam zgodę na wizę studencką. Czy jest to dopuszczalne?

Nie, musisz podać datę rozpoczęcia programu, abyśmy mogli rozpatrzyć Twój wniosek i wydać Ci I-20. Powinieneś wybrać datę, która zapewni Ci wystarczająco dużo czasu na wypełnienie wniosku, otrzymanie I-20, złożenie wniosku o wizę, organizację zakwaterowania i podróż do USA. 

Część 2: Uzyskanie wizy studenckiej F-1

Co to jest wiza F-1?

Wiza F-1 to wiza studencka, który pozwala uczniom prosić o zezwolenie na przekroczenie granicy USA w celu nauki w pełnym wymiarze godzin na czas określony. Wiza nie gwarantuje zezwolenia na przekroczenie granicy USA, ponieważ każdy podróżujący musi przejść indywidualną kontrolę graniczną przeprowadzaną przez straż graniczną i służbę celną USA, sprawdzające czy dana osoba przekracza granicę USA zgodnie z wydaną jej wizą.

Więcej informacji na temat wiz studenckich można znaleźć na stronie: U.S. student visas.

Czy Kaplan International English wydaje wizy F-1?

Nie. Wszystkie wizy są wydawane przez Departament Stanu USA przy ambasadzie/konsulacie USA za granicą.

Jak mogę uzyskać wizę F-1?

Najpierw zapisz się na kurs Kaplan International English. Jeśli spełniasz niezbędne warunki, Kaplan wyda dla Ciebie dokument I-20. Po otrzymaniu I-20 musisz uiścić opłatę za I-20 (SEVIS I-901) na stronie  www.fmjfee.com. Następnie skontaktuj się z miejscową amerykańską ambasadą lub konsulatem w celu złożenia wniosku  o wizę.

Lista ambasad i konsulatów amerykańskich w Polsce: http://www.usembassy.gov/

Do której ambasady mam się udać?

Generalnie powinieneś udać się do ambasady/konsulatu USA w kraju, którego posiadasz obywatelstwo (tj. kraju, który wydał Ci paszport). Jeśli w Twoim kraju nie ma ambasady/konsulatu USA lub jeśli aktualnie znajdujesz się w innym kraju niż ten, który wydał Ci paszport, powinieneś skontaktować się z najbliższą ambasadą USA, aby sprawdzić, czy może przyjąć Twój wniosek o wizę F-1 . Aby dowiedzieć się więcej na temat lokalnych ambasad USA, odwiedź stronę Departamentu Stanu USA

Jakie dokumenty muszę przedstawić, aby otrzymać wizę F-1?

Listę dokumentów wymaganych przez ambasadę/konsulat USA do uzyskania wizy F-1 można znaleźć na stronie Departamentu Stanu USA

Jak długo czeka się na wizę?

Średni czas oczekiwania na wizę różni się w zależności od kraju, w którym składany jest wniosek. Wejdź na stronę Travel.State.Gov, aby sprawdzić, ile czasu zajmuje Twojej lokalnej ambasadzie/konsulacie USA wyrobienie wizy.

Jak długo moja wiza będzie ważna?

Kaplan International English nie wystawia wizy i dlatego nie może stwierdzić, jak długo będzie ona ważna. Informacji na ten temat może udzielić Ci lokalna ambasada/konsulat USA.

Czy Kaplan może pomóc mi wypełnić dokumenty przy składaniu wniosku o wizę?

Nie, Kaplan International English nie jest uprawniony do udzielania pomocy w wypełnianiu dokumentów przy składaniu wniosku o wizę. Osoby pragnące przyjechać na kurs do USA są osobiście odpowiedzialne za złożenie wniosku o wizę.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że otrzymam wizę F-1?

Kaplan International English nie wydaje wiz i dlatego nie może stwierdzić prawdopodobieństwa otrzymania wizy. Należy pamiętać, że nie ma gwarancji na otrzymanie wizy.

Co się stanie, jeśli nie otrzymam wizy?

Jeśli odmówiono Ci wizy, przed opuszczeniem ambasady/konsulatu powinieneś poprosić urzędnika konsularnego o przyczynę odmowy na piśmie. Masz prawo zażądać pisemnego uzasadnienia takiej odmowy.

Jeśli przyczyną odmowy lub opóźnienia w uzyskaniu wizy był błąd w Twoim I-20, prosimy o natychmiastowy kontakt, a my poprawimy Twój dokument I-20, aby pomóc Ci w uzyskaniu wizy.

Jeśli nie podano powodu lub podano inny powód niż powyższy, jest mało prawdopodobne, że Kaplan International English będzie w stanie Ci pomóc. Pamiętaj, że uzyskanie wizy jest procesem rządowym USA, Kaplan nie jest zaangażowany w te decyzje i nie może ich zmienić. 

Jeśli nie możesz uzyskać wizy do USA, możesz rozważyć naukę języka angielskiego w swoim kraju za pomocą kursów online Kaplan.

Czy otrzymam zwrot opłaty za kurs, jeśli mój wniosek o wizę zostanie odrzucony?

Otrzymasz całkowity zwrot opłat, z potrąceniem opłaty za kuriera i opłaty wpisowej. W celu uzyskania zwrotu, prosimy załączyć list z ambasady informujący o odrzuceniu wniosku o wizę.

Inne wymagania: zaświadczenie dot. sytuacji finansowej

Czy Kaplan wymaga danych dotyczących mojej sytuacji finansowej przy zapisie na kurs?

Tak, prawo amerykańskie wymaga od nas zebrania dokumentacji, aby sprawdzić, czy będziesz w stanie opłacić naukę i utrzymać się podczas pobytu w USA, przed wydaniem I-20. Możesz przedstawić którykolwiek z następujących dokumentów: 1. Pełna opłata (w tym zakwaterowanie zorganizowane przez Kaplan); 2. Wyciąg bankowy (nie starszy niż 6 miesięcy, wystawiony na Twoje nazwisko i przeliczenie na USD); 3. Rządowa gwarancja finansowa od sponsora; 4. List poparcia i wyciąg bankowy od sponsora (np. współmałżonka, pracodawcy, krewnego); oraz 5. Pismo z banku potwierdzające, że ma się wystarczające środki (musi być w języku angielskim i nie starsze niż 6 miesięcy). 

Uwaga: Ambasada/konsulat również może poprosić o podobne potwierdzenie posiadania niezbędnych funduszy na wyjazd.

Czy mogę przedstawić kilka wyciągów bankowych, jeśli nie mam wystarczających środków na jednym koncie?

Tak. W razie potrzeby możesz udokumentować wystarczające środki na podstawie wielu kont i/lub wielu sponsorów.

Czy muszę okazać wyciąg z konta jeżeli kurs został już opłacony?

Jeśli kwota zapłacona Kaplan International jest równa kosztom studiów (= czesne i opłaty oraz koszty utrzymania), jak wskazano w I-20, nie będziesz musiał składać oddzielnego dowodu zasobów finansowych (POF - Proof of Financial Resources). Jeśli zapłacona kwota jest niższa niż koszt kursu, będziesz zobowiązany do przedstawienia oddzielnego dowodu zasobów finansowych. Oznacza to, że jeśli nie masz zakwaterowania zorganizowanego przez Kaplan, będziesz musiał przedstawić dowód zasobów finansowych - co najmniej 1000 USD na każdy miesiąc pobytu w Kaplan, aby pokryć koszty utrzymania. Jeśli masz kogoś na utrzymaniu, będziesz musiał również przedstawić dowód posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania osób pozostających na Twoim utrzymaniu (np. współmałżonka lub dziecka).

Ile pieniędzy potrzebuję jako dowód posiadania wystarczających środków finansowych?

Musisz wykazać kwotę równą całkowitym kosztom nauki (wliczając koszty utrzymania, bez względu na to, czy będziesz mieszkać w zakwaterowaniu zorganizowanym przez szkołę Kaplan, czy nie) - dla siebie i osób pozostających na Twoim utrzymaniu. Wymagamy, aby wszystkie osoby uiściły pełną opłatę przed datą rozpoczęcia kursu.

Wjazd do USA

Kiedy mogę przyjechać do USA?

Możesz wjechać do USA na podstawie wizy I-20/F-1 nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia kursu podaną na I-20; najwcześniejsza data rozpoczęcia kursu jest podana w Twoim I-20.

Czy mogę przyjechać do USA po dacie rozpoczęcia kursu podanej na moim I-20?

Jeśli nie możesz przybyć do USA przed datą rozpoczęcia kursu podaną na Twoim I-20, powinieneś skontaktować się z nami przed przyjazdem do USA i poprosić o przesunięcie daty rozpoczęcia kursu. Wyślemy Ci poprawiony I-20 z przesuniętą datą rozpoczęcia. Jeśli nie będzie wystarczająco dużo czasu, aby wysłać Ci zaktualizowany I-20 (np. opóźniony przylot do USA z powodu odwołania lotu), możemy na żądanie wystawić Ci list wspierający.

Jakie dokumenty muszę okazać na granicy?

 

Ogólnie należy być przygotowanym na okazanie funkcjonariuszowi służby celnej i straży granicznej USA dokumentów wymienionych poniżej. Nie pakuj tych dokumentów do bagażu. Brak lub niekompletność tych dokumentów może skutkować zatrzymaniem i/lub odmową wjazdu. Straż graniczna USA może poprosić Cię również o inne dokumenty.

 • Podpisany formularz I-20 (jeśli masz mniej niż 18 lat, Twój rodzic/opiekun musi również podpisać I-20)
 • Podpisane I-20 dla wszystkich osób, które są na Twoim utrzymaniu
 • List akceptacyjny (Letter of Acceptance) od Kaplan International
 • Ważna (nie wygasła) wiza F-1 (wizy F-2 dla wszystkich osób, które są na Twoim utrzymaniu)
 • Ważny (nie wygasły) paszport (może istnieć wymóg - w zależności od kraju obywatelstwa - aby paszport był ważny przez co najmniej 6 miesięcy po dacie zakończenia kursu)

Czym jest dokument I-94 i dlaczego jest on istotny?

I-94 jest również nazywany „Dokumentem przyjazdu/wyjazdu”. Wjazd i status osób przybywających do USA drogą powietrzną lub morską jest rejestrowany elektronicznie. Przed opuszczeniem granicy koniecznie sprawdź elektroniczny zapis swojego I-94, aby zobaczyć, czy wjazd i status zostały prawidłowo zarejestrowane. Jeśli nie, wróć do urzędnika celnego / granicznego i poproś o poprawienie dokumentu. Uczniowie wjeżdżający do USA w inny sposób, np. przez granicę lądową, mogą otrzymać papierowy dokument I-94 - dołączony do paszportu/wizy. Niezależnie od tego, czy Twój I-94 jest papierowy, czy elektroniczny, zawsze powinien zawierać poprawną datę wjazdu do USA, rodzaj wizy (np. F-1, F-2, B1/B2) oraz okres, na jaki możesz zostać w USA (w przypadku F-1 może być to zapis „D/S” lub „Duration of Status”, oznaczający, że ​​możesz pozostać w USA przez cały okres trwania Twojego kursu).

Jeśli otrzymałeś dokument I-94, musisz przekazać go urzędnikowi służby celnej i straży granicznej USA lub przedstawicielowi Twojego przewoźnika handlowego przy wyjeździe z USA. Aby wyszukać swój elektroniczny rekord I-94, wejdź na stronę: https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home Więcej informacji na temat I-94 można znaleźć tutaj: http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/i-94-instructions

Co to jest I-515A i co muszę zrobić, kiedy otrzymam I-515A przy przekraczaniu granicy?

Formularz I-515A to dokument rządowy wręczany niektórym podróżującym, którzy nie posiadają pełnego kompletu dokumentów wymaganych przy wjeździe do USA. Jeśli dostaniesz I-515A od pracownika służby granicznej, dowiedz się, jakich dokumentów Ci brakuje. Będziesz zobowiązany złożyć brakujące dokumenty w ciągu 30 dni od przyjazdu. W przeciwnym razie utracisz status legalnego imigranta i będziesz musiał niezwłocznie opuścić USA.

Jeśli otrzymasz I-515A, porozmawiaj w szkole z wyznaczonym pracownikiem Kaplan zaraz po przyjeździe. Kaplan może pomóc Ci w skompletowaniu dokumentacji.

Uczniowie ponoszą odpowiedzialność za samodzielne złożenie wymaganych dokumentów. Więcej informacji na temat dokumentu I-515A można znaleźć na stronie  https://studyinthestates.dhs.gov/2013/01/what-form-i-515a

Kiedy muszę rozpocząć kurs?

Po przyjeździe do USA musisz rozpocząć kurs nie później niż z datą rozpoczęcia programu wskazanej na I-20. Nie ma od tego wyjątków. Jeśli nie spełnisz tego wymogu, Twój I-20 zostanie rozwiązany, stracisz status prawny i będziesz musiał natychmiast opuścić USA. Jeśli nie możesz przybyć do USA na czas przed datą rozpoczęcia kursu, skontaktuj się z nami, a my zaktualizujemy Twój I-20, przekładając datę rozpoczęcia kursu na późniejszą.

Pytania dotyczące wiz

Jak szybko mogę rozpocząć kurs?

Po uzyskaniu wizy możesz rozpocząć kurs, gdy tylko będziesz mógł przyjechać do USA. Niektóre kursy mają określone daty rozpoczęcia; Twój przedstawiciel szkoły Kaplan może udzielić Ci więcej informacji na ten temat. Prosimy o zaplanowanie daty podróży tak, aby było wystarczająco dużo czasu na rozpatrzenie wniosku o przyjęciu na kurs, wydanie dokumentu I-20 i uzyskanie wizy.

Nie wpisałem daty rozpoczęcia na moim wniosku, gdyż chcę rozpocząć kurs, gdy tylko uzyskam zgodę na wizę studencką. Czy jest to dopuszczalne?

Nie, musisz podać datę rozpoczęcia programu, abyśmy mogli rozpatrzyć Twój wniosek i wydać Ci I-20. Powinieneś wybrać datę, która zapewni Ci wystarczająco dużo czasu na wypełnienie wniosku, otrzymanie I-20, złożenie wniosku o wizę, organizację zakwaterowania i podróż do USA. 

Czy mogę przyjechać z rodziną?

Tak, Twój małżonek/Twoja małżonka oraz dzieci poniżej 21 roku życia mogą przyjechać z Tobą. Każdy członek rodziny otrzyma oddzielny dokument (Dependent I-20), za który nie trzeba uiszczać opłaty SEVIS, oraz będzie musiał ubiegać się o wizę F-2.

Prawo amerykańskie wymaga, żebyśmy sprawdzili, czy będziesz w stanie opłacić naukę i utrzymać siebie oraz przyjeżdżających wraz z Tobą członków rodziny podczas pobytu w USA, przed wydaniem I-20. Możesz przedstawić którykolwiek z następujących dokumentów: 1. Pełna opłata (w tym zakwaterowanie zorganizowane przez Kaplan); 2. Wyciąg bankowy (nie starszy niż 6 miesięcy, wystawiony na Twoje nazwisko i przeliczenie na USD); 3. Rządowa gwarancja finansowa od sponsora; 4. List poparcia i wyciąg bankowy od sponsora (np. współmałżonka, pracodawcy, krewnego); oraz 5. Pismo z banku potwierdzające, że ma się wystarczające środki (musi być w języku angielskim i nie starsze niż 6 miesięcy). 

Oprócz zaświadczenia o dostatecznych funduszach, będziemy również potrzebować:

 • Kopię paszportu każdego przyjeżdżającego członka rodziny, oraz
 • Pisemne oświadczenie określające, kim jest dla Ciebie dana osoba.

Uwaga: zalecamy, aby członkowie rodziny stawili się na rozmowie w sprawie wizy i podróżowali razem z uczniem.

Jakie są wymagania dotyczące nauki w Kaplan International?

Jako posiadacz wizy studenckiej F-1 będziesz zobowiązany do utrzymania statusu ucznia na pełen wymiar godzin przez cały czas trwania naszego kursu; obejmuje to naukę w pełnym wymiarze godzin (18 lub 22 godziny tygodniowo w zależności od kursu) i utrzymywanie co najmniej 80% frekwencji. Więcej o naszych wymaganiach dotyczących obecności dowiesz się pierwszego dnia zajęć.

Co stanie się jeśli nie spełnię wymogów nauki w pełnym wymiarze godzin Kaplan International?

Jeśli nie spełnisz wymogów nauki w pełnym wymiarze godzin, ryzykujesz utratę legalnego statusu pobytu wraz z następującymi konsekwencjami:

 • Twój I-20 straci ważność
 • Nie będziesz miał dłużej prawa uczyć się w szkole Kaplan International
 • Nie będziesz już kwalifikować się do otrzymania poświadczenia osiągnięć w nauce (Certificate of Achievement)
 • Będziesz musiał natychmiast opuścić USA lub pozostać w USA i natychmiast znaleźć szkołę, która zaakceptuje transfer Twojego wygasłego I-20 i zasponsoruje przywrócenie Twojego prawa pobytu.

Czy mogę pracować podczas nauki w Kaplan International?

Jako uczeń z wizą F-1, przyjeżdżasz przede wszystkim w celu nauki w pełnym wymiarze godzin i musisz mieć odpowiednie środki na pobyt bez konieczności podejmowania pracy. Istnieją nieliczne wyjątki od tej reguły; jeżeli przypuszczasz, że możesz kwalifikować się jako wyjątek, porozmawiaj z wyznaczonym pracownikiem szkoły. Jeżeli podejmiesz nielegalnie pracę (bez odpowiedniego pozwolenia na pracę oraz zgody wyznaczonego pracownika szkoły), Twój I-20 straci ważność.

Czy mogę uczestniczyć w szkoleniu praktycznym lub OPT/CPT podczas pobytu w Kaplan International?

Nie. Studenci Kaplan International nie mogą podejmować szkolenia praktycznego (OPT/CPT).

Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami, aby uzyskać bezpłatną konsultację w swoim języku.

Skontaktuj się z doradcą