วีซ่าอเมริกา

นักเรียนที่มีสัญชาติไทยทุกคนต้องสมัครวีซ่านักเรียนเพื่อเรียนในประเทศอเมริกา กรุณาสอบถามข้อมูลล่าสุดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่า เนื่องจากกฎเกณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย สอบถามเพิ่มเติม

ข้อมูลวีซ่า อเมริกา

ฉันสามารถเปลี่ยนวันที่เริ่มต้นหลังจากได้รับ I-20 ได้หรือไม่

คุณสามารถเปลี่ยนวันที่เริ่มต้นเมื่อใดก็ได้ก่อนเข้าสู่สหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม คุณต้องติดต่อ Kaplan International เพื่อยืนยันวันที่เริ่มต้นใหม่ และจะต้องมีเวลาให้เราส่ง I-20 ฉบับแก้ไขให้กับคุณ กฎหมายของสหรัฐอเมริกากำหนดให้คุณต้องเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย I-20 ที่ถูกต้องสำหรับการศึกษาของคุณ การไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เกิดปัญหาที่ขาเข้าของสหรัฐฯ และ/หรือสถานทูต/สถานกงสุลสหรัฐฯ และอาจส่งผลให้ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ ไปยังสหรัฐอเมริกา.

 

เมื่อคุณเข้าสู่สหรัฐอเมริกา คุณจะไม่สามารถเลื่อนวันเริ่มต้นของคุณได้ กฎนี้ไม่มีข้อยกเว้น อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการเริ่มการศึกษาก่อนวันเริ่มต้น อาจเป็นที่ยอมรับได้ โปรดทราบว่ากฎหมายของสหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตให้เข้าสู่สหรัฐอเมริกาเกิน 30 วันก่อนวันที่เริ่มต้น I-20 ของคุณ.

I-20 คืออะไร?

I-20 คือเอกสารที่ Kaplan International English ออกให้กับนักเรียนที่กำลังจะมาเรียนกับเราเต็มเวลา ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถยื่นขอวีซ่าประเภทนักเรียนที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศของพวกเขาได้

ข้าพเจ้าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการขอ I-20?

โปรดดูเอกสารของของ Kaplan International Languages เกี่ยวกับคำแนะนำสำหรับนักเรียนที่ต้องการยื่นขอวีซ่าประเภท F-1 (Instructions for F-1 Student Applications) สำหรับรายการเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เพื่อที่จะได้รับ I-20 จาก Kaplan International Languages.

จะต้องใช้เวลานานเพียงใดที่จะได้รับ I-20?

นับจากเวลาที่ Kaplan International English ได้รับใบสมัครและเงินมัดจำ จะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์นักเรียนจึงจะสามารถรับ I-20 ผ่านทาง Courier หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ โปรดระลึกไว้ด้วยว่าขั้นตอนการสมัคร I-20 จะใช้ระยะเวลาประมาณนี้ เพื่อที่คุณจะได้เผื่อเวลาไว่ก่อนในกรณีที่คุณต้องการยื่นขอวีซ่าให้เร็วที่สุด หรือนัดกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการออกวีซ่า

ข้าพเจ้าสามารถดำเนินการสมัครกับ Kaplan International Languages ได้ถึงเมื่อไหร่?

คุณสามารถที่จะสมัครเรียนกับ Kaplan International Languages ได้ตลอดเวลา ซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ได้กำหนดเวลาสิ้นสุดเอาไว้ อย่างไรก็ตาม คุณควรให้เวลา Kaplan International English อย่างน้อย 2 สัปดาห์เพื่อที่จะนำใบสมัครไปดำเนินการตามขั้นตอนและออกใบ I-20 ให้ หากใบสมัครและหลักฐานการสมัครไม่สมบูรณ์ อาจจะต้องใช้เวลานานกว่านี้ เมื่อคุณได้รับใบ I-20 แล้ว คุณควรจะให้เวลาสำหรับขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าประเภท F-1 ประมาณ 2 เดือน

เพราะเหตุใด I-20 จึงมีความสำคัญ?

I-20 หรือที่เรียกว่า “Certificate of Eligibility” เป็นเอกสารยืนยันว่าคนต่างชาติที่เข้าประเทศมานี้ได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งอนุมัติโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และจะออกโดย เจ้าหน้าที่ Designated School Official (DSO) ของโรงเรียนที่นักเรียนต้องการจะไปศึกษา และเป็นเอกสารที่ทางสถานทูตหรือกงสุลสหรัฐอเมริกาต้องการ เพื่อที่จะออกวีซ่าประเภท F-1 ให้ นอกจากนี้ นักเรียนที่ได้รับวีซ่าประเภท F-1 จะต้องรักษาสถานภาพที่ได้มานี้ไว้ด้วยการเรียนเต็มเวลานับตั้งแต่วันเริ่มต้นหลักสูตร เพื่อที่จะอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (โปรดดู “ข้อกำหนดด้านการศึกษาของ Kaplan International English คืออะไร เพิ่มเติม) และจะต้องติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ DSO อยู่เสมอเพื่อให้มั่นใจได้ถึงสถานภาพที่ถูกต้องตามกฎหมายขณะอยู่ในสหรัฐอเมริกา

I-20 ของนักเรียนจะสามารถใช้ได้นานเท่าไหร่?

I-20 ของคุณใช้ได้ตราบเท่าที่คุณลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง SEVIS ในสหรัฐอเมริกา และยังคงสถานะ F-1 ของคุณ

 

หากคุณต้องการขยายหลักสูตร คุณต้องขอก่อนวันสุดท้ายของการศึกษา หากได้รับการอนุมัติให้ต่ออายุ I-20 ของคุณก็จะได้รับการขยายเช่นกัน หลังจากวันสุดท้ายของการศึกษา คุณอาจได้รับระยะเวลาผ่อนผันถึง 60 วันตามปฏิทินเพื่อย้ายไปโรงเรียนอื่นหรือออกจากสหรัฐอเมริกา ระยะเวลาผ่อนผันของคุณจะขึ้นอยู่กับว่าคุณรักษาสถานะของคุณไว้หรือไม่

English language หรือ TOEFL ®  ® - 13 เดือน 

Academic Semester/Academic Year - 13 เดือน  
GMAT ®  ® สำหรับนักเรียนต่อางชาติ - 6 เดือน 
GRE ®  ® สำหรับนักเรียนต่อางชาติ - 6 เดือน 

ข้าพเจ้าสามารถที่จะขยายเวลาของ I-20 ออกไปได้หรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าต้องการเวลาเรียนต่อ?

ถ้าคุณตั้งใจที่จะเรียนต่อภายหลังจากที่ I-20 หมดอายุแล้ว คุณควรจะปรึกษากับเจ้าหน้าที่ DSO (Designated School Official) เพื่อที่จะได้พิจารณาว่าคุณมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะอยู่ต่อหรือไม่ อย่างไรก็ดี การต่อเวลา I-20 ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ และคุณจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จึงจะได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ I-20 ได้ด้วยเหตุนี้ การใส่ใจกับการเรียนจนสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายทางวิชาการตามเวลาที่กำหนดไว้ และสามารถเรียนจบจาก Kaplan International English ตามเวลาสิ้นสุดที่ระบุไว้ใน I-20 จึงถือเป็นเรื่องสำคัญ โปรดทราบว่าการขอขยายเวลา I-20 จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ DSO (Designated School Official)ทราบก่อนวันสุดท้ายของการเรียน ถ้าคุณแจ้งขอขยายเวลาหลังจากวันสุดท้ายของการเรียน คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ต่อเวลา และไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้นสำหรับนโยบายนี้

ข้าพเจ้าจะรับ I-20 ได้อย่างไร?

คุณมีทางเลือกว่าคุณต้องการจะรับ I-20 โดยทางใด โดยปกติแล้วเราจะส่งให้คุณทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (Courier) เราแนะนำให้ใช้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษสำหรับการส่งเอกสารระหว่างประเทศเนื่องจากระบบที่สามารถติดตามพัสดุได้ โดยทั่วไป Kaplan International English จะส่ง I-20 ให้คุณผ่านทางไปรษณีย์ธรรมดา ซึ่งคุณไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการส่ง แต่ถ้าคุณเลือกที่จะให้เราส่ง I-20 ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการส่ง 50 ดอลล่าร์สหรัฐ โปรดทราบว่าถ้าคุณสมัครเรียนที่ Kaplan International English 4 สัปดาห์หรือน้อยกว่าก่อนเริ่มเรียน I-20 จะถูกส่งให้คุณทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ไม่ว่าคุณต้องการจะใช้บริการนี้หรือไม่ก็ตาม และคุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการส่ง 50 ดอลล่าร์สหรัฐ

ข้าพเจ้าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานที่เรียนได้หรือไม่ภายหลังจากที่ได้รับ I-20?

หากคุณยังไม่ได้รับวีซ่าประเภท F-I คุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานที่เรียนได้ทุกเวลา เพียงแค่ติดต่อกับ Kaplan International English เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงสถานที่ จากนั้นคุณจะได้รับ I-20 ใบใหม่ทางไปรษณีย์จากสถานที่เรียนใหม่ของคุณ โดย I-20 ที่ออกมาก่อนหน้านี้จะถูกยกเลิก คุณจึงไม่ต้องแสดง I-20 ใบเก่านี้แก่สถานทูตสหรัฐอเมริกาหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ในกรณีที่คุณได้รับวีซ่าแล้ว คุณยังสามารถที่จะเปลี่ยนสถานที่เรียนได้ แต่คุณอาจจะต้องยื่นขอวีซ่าใหม่อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเข้าสหรัฐอเมริกา เนื่องจากกฎหมายของสหรัฐอเมริกากำหนดไว้ว่าชื่อของโรงเรียนใน I-20 จะต้องตรงกันกับชื่อโรงเรียนที่ปรากฏในวีซ่าจึงจะสามารถเข้าเมืองได้ ดังนั้น ถ้าคุณเปลี่ยนสถานที่เรียนหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว คุณอาจถูกปฏิเสธให้เข้าสหรัฐอเมริกา โปรดตรวจสอบกับสถานทูตหรือสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาว่าคุณจะต้องยื่นขอวีซ่าใหม่หรือไม่ก่อนที่จะเดินทางมายังสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลวีซ่า อเมริกา

NON-IMMIGRANT วีซ่าคืออะไร?

Non-Immigrant วีซ่า คือการรับรองสถานะการเข้าประเทศ โดยจะมีเอกสารการเข้าเมืองที่อนุญาตให้ประชากรของประเทศอื่น ๆ เข้าสหรัฐอเมริกาได้ชั่วคราว และบ่งชี้ว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในสหรัฐอเมริกาชั่วคราวสามารถที่จะทำอะไรได้บ้าง วีซ่าของสหรัฐอเมริกามีหลากหลายประเภท ซึ่งขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างเช่นถ้าวัตถุประสงค์ของคุณในการเข้าสหรัฐอเมริกาคือการศึกษา คุณจะต้องยื่นขอวีซ่าประเภท F-1 (student) visa คุณสามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่าได้จาก เว็บไซต์ของ Department of State

ข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชอบในการยื่นขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาเองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าอยากจะเรียนที่ Kaplan International Languages?

Kaplan มีความยินดีที่จะให้คำแนะนำและความช่วยเหลือเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครขอวีซ่า แต่คุณจะต้องยื่นขอวีซ่าพร้อมหลักฐานที่จำเป็นต่างๆ เอง

ข้าพเจ้าสามารถที่จะไม่ระบุวันเริ่มต้นหลักสูตรในใบสมัคร เพื่อที่จะขอเริ่มเรียนให้เร็วที่สุดทันทีที่ได้รับวีซ่าประเภทนักเรียนได้หรือไม่?

คุณจะต้องระบุวันเริ่มต้นหลักสูตรลงไปในใบสมัครเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน เผื่อเวลาไว้ให้พอสำหรับขั้นตอนการขอวีซ่าและเพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้ที่พักแล้ว

Part 2: Obtaining an F-1 (student) visa

วีซ่าประเภท F-1 คืออะไร?

วีซ่าประเภท F-1 คือ คือเอกสารการเข้าเมืองที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าสหรัฐอเมริกาเพื่อศึกษาต่อเต็มเวลาโดยสามารถพักอาศัยอยู่ในประเทศชั่วคราว

U.S. student visas.

Kaplan International Languages ออก F-1 VISAS?

ไม่ วีซ่าจะถูกออกให้โดย U.S. Department of State at a U.S. Embassy/Consulate abroad.

ข้าพเจ้าจะได้รับ วีซ่าประเภท F-1 ได้อย่างไร?

คุณจะต้องสมัครเรียนที่ Kaplan International Languages ก่อน หากคุณมีคุณสมบัติที่จะเข้าเรียนที่ Kaplan International Languages ได้ เราจะออกใบ “Initial Attendance” Form I-20 ให้ เมื่อคุณได้รับ Form I-20 คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียม SEVIS I-901 ออนไลน์ที่ www.fmjfee.com ค่าธรรมเนียม SEVIS I-901 เป็นค่าธรรมเนียมของระบบติดตามนักเรียนและสร้างความมั่นใจว่านักเรียนจะสามารถคงสถานภาพของวีซ่าไว้ขณะที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ภายหลังจากที่คุณจ่ายค่าธรรมเนียมแล้ว คุณจะต้องติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาในประเทศของคุณเพื่อที่จะได้รับวีซ่าประเภท F-1 หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูลิงค์คำแนะนำสำหรับนักเรียนที่ต้องการยื่นขอวีซ่าประเภท F-1 (Instructions for F-I Students Applications)

ข้าพเจ้าจะต้องติดต่อสถานทูตที่ไหน?

โดยทั่วไป คุณจะต้องติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาในประเทศที่คุณเป็นประชากร (ประเทศที่ออกหนังสือเดินทางให้คุณ) ถ้าในประเทศของคุณไม่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลสหรัฐอเมริกา หรือคุณอยู่ในประเทศอื่นที่ไม่ได้ออกหนังสือเดินทางให้กับคุณ คุณควรจะติดต่อสถานทูตสหรัฐอเมริกาที่ใกล้ที่สุดเพื่อที่จะได้ทราบว่าคุณสามารถที่จะยื่นขอ วีซ่าประเภท F-1 ที่สถานทูตฯ ประจำประเทศนั้นได้หรือไม่ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศของคุณ โปรดเยี่ยมชม เว็บไซต์ของ  US Department of State website.

ข้าพเจ้าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเพื่อที่จะยื่นขอวีซ่าประเภท F-1 Visa?

ดูรายการของเอกสารที่สถานทูตหรือสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาในประเทศของคุณต้องการสำหรับการยื่นขอวีซ่าประเภท F-1 ได้ที่ เว็บไซต์ของ US Department of State

จะต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะได้รับวีซ่า?

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดเยี่ยมชม เว็บไซต์ เพื่อที่จะได้ทราบว่าสถานทูตหรือสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาในประเทศของคุณจะใช้เวลาดำเนินการเท่าไร

วีซ่านักเรียนจะได้ระยะเวลานานเท่าไหร่?

Kaplan International Languages ไม่ใช่ผู้ออกวีซ่าให้นักเรียนดังนั้นนักเรียนจึงต้องทำการเช็คข้อมูลกับ  U.S. Embassy/Consulate

Kaplan International Languages จะช่วยข้าพเจ้ากรอกใบสมัครยื่นขอวีซ่าหรือไม่?

นักเรียนจะต้องรับผิดชอบการกรอกใบสมัครเอง และทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือตรวจทานและแนะนำให้

ข้าพเจ้ามีแนวโน้มที่จะได้รับวีซ่าประเภท F-1 หรือไม่?

เนื่องจาก Kaplan International Languages ไม่ได้เป็นผู้ออกวีซ่า เราจึงไม่สามารถบอกได้ว่าคุณมีแนวโน้มที่จะได้รับวีซ่าหรือไม่ อย่างไรก็ดี คุณควรจะทราบว่าการที่จะได้วีซ่าหรือไม่นั้นไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถรับรองได้

 

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าข้าพเจ้าถูกปฏิเสธวีซ่า?

ถ้าวีซ่าที่คุณยื่นขอได้รับการปฏิเสธ คุณควรจะถามเจ้าหน้าที่ที่สถานกงสุลว่าเพราะเหตุใดคุณถึงถูกปฏิเสธก่อนที่จะออกจากสถานทูต คุณมีสิทธิที่จะร้องขอจดหมายชี้แจงการปฏิเสธที่เป็นลายลักษณ์อักษรอีกด้วย ถ้าเหตุผลในการปฏิเสธคือความผิดพลาดที่เกิดจาก I-20 Kaplan International Languages สามารถที่จะแก้ไข I-20 และออกจดหมายสนับสนุนเพื่อที่คุณจะได้รับวีซ่าในการสัมภาษณ์ครั้งที่สอง หากไม่มีเหตุผลหรือเป็นเหตุผลอื่นที่นอกเหนือจาก I-20 Kaplan International Languages แทบจะไม่สามารถช่วยเหลือคุณต่อได้ ส่วนใหญ่แล้วการตัดสินใจของรัฐบาลถือเป็นที่สิ้นสุด และ Kaplan International English ก็แทบไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เพื่อเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจนี้

ข้าพเจ้าจะได้รับเงินคืนหรือไม่ถ้าวีซ่าถูกปฏิเสธ?

คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนแต่จะต้องหักลบค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ด่วนพิเศษ และการสมัครออกไป โปรดแสดงจดหมายปฏิเสธการให้วีซ่าจากสถานทูตด้วย

เอกสารอื่นๆที่ต้องการ: หลักฐานทางการเงิน

Kaplan International Languages ต้องการทราบรายละเอียดของสถานการณ์ทางการเงินเพื่อการสมัครเรียน?

ใช่ ทาง Kaplan International Languages ต้องการเอกสารยืนยันว่าทางนักเรียนที่สมัครเรียนนั้นมีศักยะภาพเพียงพอที่จะจ่ายค่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวในระหว่างที่เรียนอยู่ที่ต่างประเทศได้

ข้าพเจ้าสามารถที่จะแสดงรายละเอียดการเงินของธนาคารหลายๆแห่งได้หรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าไม่มีเงินมากพอในหนึ่งบัญชี?

คุณสามารถที่จะแสดงบัญชีจากหลายธนาคารได้ และ/หรือรายละเอียดการเงินจากผู้สนับสนุนหลายรายได้ถ้าจำเป็น

นักเรียนจะต้องแสดงรายละเอียดการเงินของธนาคารหรือไม่แม้ว่านักเรียนได้ชำระเงินแล้ว?

ถ้าจำนวนเงินที่ชำระให้แก่ Kaplan International Languages เท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินค่าเล่าเรียนที่ระบุไว้ใน I-20 คุณก็ไม่จำเป็นต้องยื่นรายละเอียดการเงิน/จดหมายของธนาคาร แต่ถ้าจำนวนเงินที่ชำระให้แก่ Kaplan International Languages น้อยกว่าค่าเล่าเรียนที่ถูกระบุไว้ใน I-20 คุณจะต้องยื่นรายละเอียดการเงินของธนาคาร

จะต้องมีเงินอยู่เท่าไหร่ในรายละเอียดการเงินของธนาคาร?

ถ้าคุณยังไม่ได้ชำระเงินเต็มจำนวน เราต้องการรายละเอียดการเงินของธนาคารและเอกสาร “Proof of Funds” ซึ่งจะระบุจำนวนเงินที่คุณต้องแสดง ถ้าคุณต้องการที่จะคำนวณเงินล่วงหน้า คุณจะต้องคิดถึงค่าใช้จ่ายทางการศึกษา (ค่าเล่าเรียน, ค่าธรรมเนียม, ค่าที่พักอาศัย) บวกกับค่าครองชีพอย่างน้อย 125 ดอลล่าร์สหรัฐต่อสัปดาห์ เราขอให้นักเรียนทุกคนชำระเงินเต็มจำนวนก่อนที่จะเริ่มเรียน

ข้าพเจ้าได้ส่งรายละเอียดการเงินของธนาคารไปแล้ว เพราะเหตุใดจึงต้องส่งแบบฟอร์ม Proof of Funds ไปด้วย

แบบฟอร์ม Proof of Funds จะเป็นสัญญาที่บอกให้เรารู้ว่าคุณมีความสามารถและเต็มใจที่จะชำระเงิน เรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องรับผิดชอบสิ่งนี้เพื่อที่จะได้ออก I-20 ให้

การเข้าประเทศอเมริกา

ข้าพเจ้าจะเข้าสหรัฐอเมริกาได้เมื่อไหร่?

คุณเข้าสหรัฐอเมริกาได้ไม่เกิน 30 วันก่อนวันเริ่มเรียนที่ระบุไว้ใน I-20

ข้าพเจ้าจะสามารถเข้าสหรัฐอเมริกาภายหลังจากวันที่ระบุไว้ใน I-20 ได้หรือไม่?

ถ้าคุณเดินทางมายังสหรัฐอเมริกาหลังจากวันที่ระบุไว้ใน I-20 คุณอาจจะต้องประสบปัญหาที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง เนื่องจากคุณไม่สามารถทำตามข้อกำหนดในการรายงานตัวต่อศูนย์ Kaplan International Languages ในวันเริ่มต้นหลักสูตร เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ถ้าคุณไม่สามารถที่จะมาถึงก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตร คุณควรจะติดต่อกับ Kaplan International Languages และขอให้เราเลื่อนวันเริ่มต้นหลักสูตรออกไป Kaplan International  Languages จะส่ง I-20 ที่แก้ไขวันเริ่มต้นหลักสูตรที่เลื่อนออกไปให้ใหม่ทางไปรษณีย์

ข้าพเจ้าจะต้องแสดงเอกสารอะไรบ้างที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง?

โดยทั่วไปแล้วคุณจะต้องแสดงเอกสารเหล่านี้แก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมือง หากเอกสารเหล่านี้สูญหายหรือไม่สมบูรณ์ คุณอาจจะโดนกักตัว สอบสวน หรือถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง

  • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
  • วีซ่าประเภท F-I ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมด้วยชื่อของศูนย์ Kaplan International English ที่คุณกำลังจะไปเรียนด้านล่าง
  • เอกสาร I-20 จำนวน 3 หน้า ซึ่งออกให้โดยศูนย์ Kaplan International English ที่คุณกำลังจะไปเรียน (ชื่อของศูนย์ Kaplan International English จะต้องสอดคล้องกับชื่อโรงเรียนที่ระบุในวีซ่าของคุณ)

เกิดอะไรขึ้นเมื่อถึงที่ทางเข้าประเทศ?

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพราะกฎต่างๆมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย

โปรดไปที่ https://studyinthestates.dhs.gov/2013/04/here-help-what-expect-port-entry-us-customs-and-border-protection-officer#:~:text=The%20work%20of%20CBP%20is,you%20into%20the%20United%20States สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในการเข้าประเทศ

I-94 คืออะไร และสำคัญอย่างไร?

I-94 หรือที่เรียกว่า “เอกสารขาเข้า/ ขาออก” เป็นกระดาษสีขาวแผ่นเล็กๆ ซึ่งคุณจะได้รับเมื่อเข้าสหรัฐอเมริกา I-94 แนบไว้อยู่กับหนังสือเดินทางหรือวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองซึ่งถือเป็นเอกสารยืนยันการเข้าสหรัฐอเมริกาได้ เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองจะเขียนวันหมดอายุลงบน I-94 ซึ่งจะยืนยันว่าคุณจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างถูกกฎหมายได้นานเท่าใด ก่อนที่จะออกจากด่านตรวจคนเข้าเมือง คุณจะต้องตรวจสอบว่า I-94 ของคุณระบุ “ระยะเวลาของสถานภาพ” (Duration of Status หรือ D/S)หรือไม่ ผู้ที่ถือวีซ่าประเภท F-1 จะต้องได้รับการระบุ D/S บน I-94 ซึ่งหมายความว่าคุณจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ตราบเท่าที่คุณยังคงสถานภาพของวีซ่า F-1 โดยเรียนเต็มเวลาในโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติจาก Department of Homeland Security (โปรดทราบว่าคุณสามารถที่จะเรียนกับ Kaplan International Languages ได้ตราบเท่าที่ I-20 ยังไม่หมดอายุ) ถ้า I-94 ระบุวันหมดอายุที่แตกต่างออกไป คุณควรจะตั้งคำถามกับเจ้าหน้าที่ เพราะถ้าคุณไม่ได้รับ D/S คุณอาจต้องเผชิญกับปัญหาภายหลังจากที่เข้าเมืองแล้ว

If you have been provided a paper I-94, you must surrender it to a US Customs and Border Patrol Officer or a representative from your commercial carrier upon departure from the US. To look up your Electronic I-94 record go to: https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home More information regarding the I-94 can be found here, http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/i-94-instructions

I-515A คืออะไร และข้าพเจ้าต้องทำอย่างไรถ้าข้าพเจ้าได้รับแบบฟอร์มนี้จากด่านตรวจคนเข้าเมือง?

I-515A คือแบบฟอร์มของรัฐบาลที่แจกให้ผู้เดินทางที่ขาดเอกสารบางอย่างที่จำเป็นสำหรับการเข้าสหรัฐอเมริกา หากคุณได้รับแบบฟอร์มนี้จากเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมือง คุณจะต้องถามเขาว่าคุณขาดเอกสารอะไร ทันทีที่ได้รับคำตอบแล้ว คุณจะต้องส่งเอกสารนี้ให้แก่รัฐบาลภายใน 30 วันหลังจากที่เข้าประเทศ ถ้าคุณไม่สามารถส่งเอกสารภายในเวลาที่กำหนด คุณจะขาดสถานภาพที่ถูกต้องตามกฎหมายและจะต้องออกจากสหรัฐอเมริกาทันที ถ้าคุณได้รับแบบฟอร์มนี้ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ DSO (Designated School Official)ที่ศูนย์ Kaplan International Languages ทันทีที่มาถึง Kaplan International Languages สามารถที่จะช่วยคุณดำเนินการเรื่องเอกสารได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์ม I-515A ได้ที่ https://studyinthestates.dhs.gov/2013/01/what-form-i-515a

ข้าพเจ้าจะเริ่มเรียนได้เมื่อไหร่?

คุณจะต้องมาถึงศูนย์ Kaplan International English และเริ่มเรียนเต็มเวลาในวันที่หรือก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตรที่ระบุไว้ใน I-20 หากคุณไม่สามารถทำตามข้อกำหนดนี้ I-20 ของคุณจะถือเป็นอันสิ้นสุด และคุณจะไม่สามารถพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจะต้องออกจากประเทศทันที ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือไม่สามารถที่จะเดินทางมายังสหรัฐอเมริกาได้ก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตร คุณจะต้องติดต่อ Kaplan International English และเราจะปรับ I-20 ให้ใหม่โดยการเลื่อนวันเริ่มต้นเรียนออกไป หากคุณเข้ามายังสหรัฐอเมริกาแล้ว คุณจะไม่สามารถเลื่อนวันเริ่มต้นหลักสูตรออกไปได้ และไม่มีข้อยกเว้นใดๆ สำหรับกฎนี้

ข้อมูลวีซ่า

ข้าพเจ้าจะเริ่มเรียนได้เร็วขนาดไหน?

ถ้าคุณกำลังจะยื่นขอวีซ่า คุณจะต้องเผื่อเวลาไว้ประมาณ 2 เดือนก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตรที่ต้องการ เพื่อที่จะให้มั่นใจว่าคุณมีเวลาเพียงพอในการดำเนินการขอวีซ่า และการจัดหาที่พัก

ข้าพเจ้าสามารถที่จะไม่ระบุวันเริ่มต้นหลักสูตรในใบสมัคร เพื่อที่จะขอเริ่มเรียนให้เร็วที่สุดทันทีที่ได้รับวีซ่าประเภทนักเรียนได้หรือไม่?

คุณจะต้องระบุวันเริ่มต้นหลักสูตรลงไปในใบสมัครเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน เผื่อเวลาไว้ให้พอสำหรับขั้นตอนการขอวีซ่าและเพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้ที่พักแล้ว

ข้าพเจ้าสามารถที่จะเดินทางกับครอบครัวได้หรือไม่?

ได้ เราจะระบุใน I-20 ว่าคุณเดินทางพร้อมผู้ติดตาม โปรดแจ้งรายชื่อเต็มของพวกเขาดังที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง วันเกิดและความสัมพันธ์กับคุณ

อะไรคือข้อกำหนดด้านการเรียนของ Kaplan International Languages?

สำหรับนักเรียนที่ได้รับวีซ่าประเภท F-1 คุณจะต้องเรียนที่ศูนย์ Kaplan International English ที่ออก I-20 ให้คุณอย่างน้อย 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สำหรับผู้ที่ลงเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป, ภาษาอังกฤษเข้มข้น, TOEFL, ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ, ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ, หลักสูตรฝึกงาน และภาษาอังกฤษระยะยาว ถ้าคุณลงทะเบียนหลักสูตร GMAT, GRE ®  และ SATสำหรับนักเรียนต่างชาติ หรือเตรียมสอบ TOEFL ®  คุณจะต้องเรียนที่ศูนย์ Kaplan International Languages ที่ออก I-20 ให้คุณอย่างน้อย 22 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คุณจะได้เรียนรู้ข้อกำหนดการเข้าชั้นเรียน ของ Kaplan International Languages เพิ่มเติมในวันแรกที่เข้าชั้นเรียน ( Attendance Requirement )

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Kaplan International Languages ในการเรียนเต็มเวลาได้?

ถ้าคุณไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Kaplan International English ในการเรียนเต็มเวลาได้ คุณจะเสี่ยงกับการขาดสถานภาพที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะมีผลตามมาคือ

  • I-20 ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • คุณหมดสิทธิ์ที่จะเรียนที่ Kaplan International English อีกต่อไป
  • คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการคืนเงินค่าเล่าเรียน
  • คุณจำเป็นต้องออกจากสหรัฐอเมริกาทันทีภายหลังจากที่ I-20 เป็นที่สิ้นสุด

 

ข้าพเจ้าจะทำงานระหว่างศึกษาอยู่ที่ Kaplan International Languages ได้หรือไม่?

ในฐานะนักเรียนที่ถือวีซ่าประเภท F-1 เป้าหมายหลักของคุณในการเข้ามาพำนักที่สหรัฐอเมริกาคือการเรียนเต็มเวลา เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาหรืออาชีพ ดังนั้นรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจึงจำกัดว่าคุณจะสามารถทำงานได้ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้เท่านั้น

ทำงาน Part-Time ในมหาวิทยาลัย – คุณอาจจะทำงานให้กับศูนย์ Kaplan International Languages ที่ออก I-20 ให้คุณ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่ามีตำแหน่งว่างและคุณคือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งนั้น โปรดทราบว่าตำแหน่งเหล่านี้มีจำกัดใน Kaplan International Languages เกือบทุกแห่ง

การทำงานนอกมหาวิทยาลัยเนื่องจากปัญหาทางการเงิน – ถ้าคุณเรียนมาแล้วอย่างน้อย 9 เดือน และทำหนังสือชี้แจงว่าคุณประสบปัญหาด้านการเงินภายหลังจากที่เข้าเรียนที่ Kaplan International Languages คุณอาจจะได้สิทธิ์ในการทำงานประเภทนี้ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ DSO (Designated School Official) และรัฐบาลก่อนเริ่มงาน โปรดทราบว่า ถ้ามีการตรวจพบว่าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และ/หรือในตำแหน่งที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต การจ้างงานดังกล่าวจะถูกยกเลิก ซึ่งจะทำให้ I-20 หมดอายุทันทีในระบบ SEVIS ซึ่งเป็นระบบติดตามนักเรียน ถ้ามีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น คุณจะหมดสิทธิ์ที่จะศึกษาต่อที่ Kaplan International English และไม่ได้รับเงินคืน และจะต้องออกจากสหรัฐอเมริกาทันที

ข้าพเจ้าสามารถที่จะเข้าร่วมการฝึกอบรม OPT/CPT (OPTIONAL PRACTICAL TRAINING / CURRICULAR PRACTICAL TRAINING ) ในขณะที่เรียนอยู่ที่ Kaplan International Languages ได้หรือไม่?

ในฐานะของนักเรียนของ Kaplan International English คุณไม่มีสิทธิที่จะเข้าร่วมการฝึกอบรม OPT (การจ้างงานชั่วคราวเพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หรือ CPT (การฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับวิชาเอกที่นักเรียนเลือก)ในทุกสถานการณ์ และไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้นสำหรับกฎนี้

ถ้าคำถามขอคุณไม่มีคำตอบในนี้ กรุณาติดต่อเรา

ติดต่อที่ปรึกษา