VISA - วีซ่าอเมริกา

ข้าพเจ้าสามารถที่จะแสดงรายละเอียดการเงินของธนาคารหลายๆแห่งได้หรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าไม่มีเงินมากพอในหนึ่งบัญชี?

คุณสามารถที่จะแสดงบัญชีจากหลายธนาคารได้ และ/หรือรายละเอียดการเงินจากผู้สนับสนุนหลายรายได้ถ้าจำเป็น

แก้ไข: 
26 มีนาคม 2020
If you question is not answered here, please contact ที่ปรึกษานักเรียน

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111