เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ

นักเรียนที่สนใจเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษธุรกิจและสร้างประสบการณ์การทำงานอีกทั้งสร้างประวัติการทำงาน

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจที่สมบรูณ์แบบที่สุดโดย เรียน 20 บทเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทั่วไป 8 บทเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษธุรกิจและ 7 บทเรียนเสริม

อีกทั้งคุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยได้อีกด้วย แต่ถ้าคุณพอมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจมาบ้างแล้ว และสนใจเรียนเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้นอย่าง Diploma in Business หรือ Advanced Diploma of Business ซึ่งจะเน้นทักษะการเรียนการสอนด้าน Business Administration, Workplace Effectiveness และ Project Management ซึ่งทำให้คุณเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

 • สร้างประสบการณ์ด้วยเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจในห้องเรียนและที่ทำงาน
 • นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ที่ ประเทศอังกฤษ อเมริกา แคนาดา ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
 • หรือนักเรียนสามารเลือกเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจแบบเร่งรัดเพื่อการเรียนที่เข้มข้นและเจาะลึกมากยิ่งขั้น
 • นักเรียนสามารถนำความรูที่ได้ไปทำงานและสร้างประวัติการทำงานได้อีกด้วย

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่
รับคำปรึกษาและตัวอย่างค่าเรียน

รับฟรีโบรชัวร์เรียนต่อต่างประเทศ (ภาษาไทย)

เกี่ยวกับคอร์สเรียน

หลักสูตร รายละเอียด โครงสร้างเกี่ยวกับการเรียน ระดับภาษาอังกฤษ ต้องการเรียนที่
เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจแบบเข้มข้น ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจแบบเข้มข้น (Intensive Business English course) เป็นหลักสูตรที่นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่มีความสัมพันธ์กับการทำธุรกิจโลก เป็นการเรียนการสอนเต็มเวลา ที่นักเรียนจะได้ความรู้ทั้งด้านทักษะภาษาอังกฤษและธุรกิจในเวลาเดียวกัน

 • 20
  บทเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทั่วไป
  เน้นทักษะทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน
  7
  บทเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างภาษาอังกฤษ
  การเรียนรู้ด้วยตนเองจะช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนและฝึกฝนในสิ่งที่ได้เรียนมาและปรับปรุงทักษะที่ยังต้องการการพัฒนา โดยใช้แบบเรียนที่อาจารย์แนะนำ แบบฝึกหัดแบบออนไลน์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ interactive
  8
  วิชาเลือกเกี่ยวกับธุรกิจ
  มีวิชาให้เลือก เช่น การสื่อสารในสถานที่ทำงาน การเข้าร่วมประชุม การเขียนเชิงธุรกิจ และเทคนิคการสัมภาษณ์ ด้วยการเรียนกับระบบ K+eXtra, K+ Tools และ K+ Clubs
Higher Intermediate

อะไรคือสิ่งที่บ่งบอกถึงระดับภาษาอังกฤษของฉัน

เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่ออเมริกา
เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของคุณด้วยหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตการทำงานและธุรกิจ ทั้งทางด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ พัฒนาความสามารถในการจ้างงาน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผสมผสานความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างลงตัว

ฝึกฝนทักษะ เทคนิคการเรียน การสัมพาษณ์ การประชุม การรายงานต่อที่ประชุมและอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการฝึกฝนในสถานการณ์ที่ต่างประเทศที่มีสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเพื่อนๆชาวต่างชาติ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษธุรกิจมากยิ่งขึ้น 

 • 20
  บทเรียนสำหรับภาษาอังกฤษทั่วไป
  เน้นทักษะทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน
  7
  บทเรียนการเรียนเสริมด้วยตนเอง
  การเรียนรู้ด้วยตนเองจะช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนและฝึกฝนในสิ่งที่ได้เรียนมาและปรับปรุงทักษะที่ยังต้องการการพัฒนา โดยใช้แบบเรียนที่อาจารย์แนะนำ แบบฝึกหัดแบบออนไลน์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ interactive
  8
  วิชาเลือกเกี่ยวกับธุรกิจ
  มีวิชาให้เลือก เช่น การสื่อสารในสถานที่ทำงาน การเข้าร่วมประชุม การเขียนเชิงธุรกิจ และเทคนิคการสัมภาษณ์ ด้วยการเรียนกับระบบ K+eXtra, K+ Tools และ K+ Clubs (สำหรับที่ UK, Ireland, Australia และ New Zealand เท่านั้น)
Intermediate

อะไรคือสิ่งที่บ่งบอกถึงระดับภาษาอังกฤษของฉัน

เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่อไอร์แลนด์ , เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่ออเมริกา
English for Specific Purposes ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

เรียนภาษาอังกฤษในบทเรียนที่นักเรียนสนใจ เพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือเพื่อหน้าที่การงานที่ดีขึ้น

Intermediate English

อะไรคือสิ่งที่บ่งบอกถึงระดับภาษาอังกฤษของฉัน

เรียนต่ออังกฤษ
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

อะไรคือสิ่งที่บ่งบอกถึงระดับภาษาอังกฤษของฉัน

เรียนต่อไอร์แลนด์

ทำไมต้องเลือกเรา Kaplan International?

เราคือผู้นำด้านการเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศเพื่อนักเรียนที่มาจากทั่วโลก

ระบบการเรียนการสอน K+ เป็นระบบการเรียนของเราโดยเฉพาะซึ่งมีความทันสมัยและประสบความสำเร็จสูงสุด เรามีโรงเรียนมากกว่า 45 แห่งทั่วโลก และหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่หลากหลายซึ่งเปิดรับนักเรียนตลอดทั้งปี มาร่วมเดินทางกับเราเพื่อเปิดโลกที่กว้างกว่า

ค้นหาเพิ่มเติม

ประกาศนียบัตรเพื่อรับรองระดับของภาษาอังกฤษของคุณ

มันมีความสำคัญมากที่คุณสามารถที่จะรับรู้และได้รับการรับรองระดับของภาษาอังกฤษของคุณ

เมื่อนักเรียนได้เรียนจบคอร์สของเราแล้ว นักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร Accredited Kaplan International English Certificate of Achievement พร้อมด้วยประวัติการเข้าเรียน

ค้นหาเพิ่มเติม

K+ ระบบการเรียนภาษาอังกฤษ

K+ ระบบการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยสูงสุดในการเรียนการสอน

โดยการมุ่งเน้นทักษะการเรียนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ reading, writing, listening, และ speaking. นักเรียนยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากระบบอันทันสมัยนี้ทุกที่ที่นักเรียนต้องการ เพราะระบบได้มีการเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย

ค้นหาเพิ่มเติม