เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ

นักเรียนที่สนใจเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษธุรกิจและสร้างประสบการณ์การทำงานอีกทั้งสร้างประวัติการทำงาน

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจที่สมบรูณ์แบบที่สุดโดย เรียน 20 บทเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทั่วไป 8 บทเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษธุรกิจและ 7 บทเรียนเสริม

อีกทั้งคุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยได้อีกด้วย แต่ถ้าคุณพอมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจมาบ้างแล้ว และสนใจเรียนเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้นอย่าง Diploma in Business หรือ Advanced Diploma of Business ซึ่งจะเน้นทักษะการเรียนการสอนด้าน Business Administration, Workplace Effectiveness และ Project Management ซึ่งทำให้คุณเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

  • สร้างประสบการณ์ด้วยเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจในห้องเรียนและที่ทำงาน
  • นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ที่ ประเทศอังกฤษ อเมริกา แคนาดา ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
  • หรือนักเรียนสามารเลือกเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจแบบเร่งรัดเพื่อการเรียนที่เข้มข้นและเจาะลึกมากยิ่งขั้น
  • นักเรียนสามารถนำความรูที่ได้ไปทำงานและสร้างประวัติการทำงานได้อีกด้วย

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่
รับคำปรึกษาและตัวอย่างค่าเรียน

รับฟรีโบรชัวร์เรียนต่อต่างประเทศ (ภาษาไทย)

เกี่ยวกับคอร์สเรียน

หลักสูตร รายละเอียด โครงสร้างเกี่ยวกับการเรียน ระดับภาษาอังกฤษ ต้องการเรียนที่
เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจในลอนดอน ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจในลอนดอน ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจที่สมบรูณ์แบบที่สุดโดย เรียน 20 บทเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทั่วไปและ 7 บทเรียนเสริม อีกทั้งคุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยได้อีกด้วย

ติดต่อเรา                   ฟรีโบรชัวร์

20 บทเรียนสำหรับภาษาอังกฤษทั่วไป

45 นาที ต่อบทเรียน ขั้นต่ำ 2 สัปดาห์

การเรียนเสริมด้วยตนเอง 7 บทเรียน

การเรียนรู้ด้วยตนเองจะช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนและฝึกฝนในสิ่งที่ได้เรียนมาและปรับปรุงทักษะที่ยังต้องการการพัฒนา โดยใช้แบบเรียนที่อาจารย์แนะนำ แบบฝึกหัดแบบออนไลน์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ interactive

Higher Intermediate

อะไรคือสิ่งที่บ่งบอกถึงระดับภาษาอังกฤษของฉัน

เรียนต่ออังกฤษ
เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของคุณด้วยหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตการทำงานและธุรกิจ ทั้งทางด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ พัฒนาความสามารถในการจ้างงาน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผสมผสานความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างลงตัว

ฝึกฝนทักษะ เทคนิคการเรียน การสัมพาษณ์ การประชุม การรายงานต่อที่ประชุมและอื่นๆ อีกทั้งนักเรียนยังสามารถเชื่อมหลักสูตรนี้เข้ากับ หลักสูตร Practical Business English service ในประเทศอเมริกา เพื่อความเข้มข้นของการเรียนที่มากขึ้น

20 บทเรียนสำหรับภาษาอังกฤษทั่วไป

45 นาที ต่อบทเรียน ขั้นต่ำ 2 สัปดาห์.

การเรียนเสริมด้วยตนเอง 7 บทเรียน

การเรียนรู้ด้วยตนเองจะช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนและฝึกฝนในสิ่งที่ได้เรียนมาและปรับปรุงทักษะที่ยังต้องการการพัฒนา โดยใช้แบบเรียนที่อาจารย์แนะนำ แบบฝึกหัดแบบออนไลน์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ interactive

วิชาเลือกเกี่ยวกับธุรกิจ 8 คาบเรียน

มีวิชาให้เลือก เช่น การสื่อสารในสถานที่ทำงาน การเข้าร่วมประชุม การเขียนเชิงธุรกิจ และเทคนิคการสัมภาษณ์ ด้วยการเรียนกับระบบ K+eXtra, K+ Tools และ  K+ Clubs (สำหรับที่ UK, Ireland, Australia และ New Zealand เท่านั้น)

Intermediate

อะไรคือสิ่งที่บ่งบอกถึงระดับภาษาอังกฤษของฉัน

เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่อไอร์แลนด์ , เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่ออเมริกา
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
,
,

อะไรคือสิ่งที่บ่งบอกถึงระดับภาษาอังกฤษของฉัน

เรียนต่อไอร์แลนด์
เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจแบบเข้มข้น ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจแบบเข้มข้น (Intensive Business English course) เป็นหลักสูตรที่นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่มีความสัมพันธ์กับการทำธุรกิจโลก เป็นการเรียนการสอนเต็มเวลา ที่นักเรียนจะได้ความรู้ทั้งด้านทักษะภาษาอังกฤษและธุรกิจในเวลาเดียวกัน

20 บทเรียนสำหรับภาษาอังกฤษธุรกิจ:

ด้วยประสบการณ์การสอนโดยผู้เชี่ยวชาญของเรา คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษธุรกิจที่ดีที่สุดกับเรา รวมทั้งการเรียนแบบการติดต่อสื่อสารแบบจริง การทดลองการประชุม การเขียนเชิงธุรกิจ การสอบสัมภาษณ์ การฝึกทักษะด้านต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีการเรียนการสอนของเรา จะสามารถช่วยให้คุณมั่นใจได้มากยิ่งขึ้น

7 บทเรียนเกี่ยว K+ tools, K+ clubs:

เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบเฉพาะของเรา language exercises, course books, online และ offline materials, study clubs และ project work

8 บทเรียนวิชาเลือก:

คุณสามารถเลือกทักษะที่คุณต้องการที่จะเรียนเรู้เป็นพิเศษได้ เช่น ทักษะทางด้านคำศัพท์ หรือการสนทนา ซึ่งเราจะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะดังกล่าวได้มากยิ่งขึ้น

Higher Intermediate

อะไรคือสิ่งที่บ่งบอกถึงระดับภาษาอังกฤษของฉัน

เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่ออเมริกา

ทำไมต้องเลือกเรา Kaplan International?

เราคือผู้นำด้านการเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศเพื่อนักเรียนที่มาจากทั่วโลก

ระบบการเรียนการสอน K+ เป็นระบบการเรียนของเราโดยเฉพาะซึ่งมีความทันสมัยและประสบความสำเร็จสูงสุด เรามีโรงเรียนมากกว่า 45 แห่งทั่วโลก และหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่หลากหลายซึ่งเปิดรับนักเรียนตลอดทั้งปี มาร่วมเดินทางกับเราเพื่อเปิดโลกที่กว้างกว่า

ค้นหาเพิ่มเติม

ประกาศนียบัตรเพื่อรับรองระดับของภาษาอังกฤษของคุณ

มันมีความสำคัญมากที่คุณสามารถที่จะรับรู้และได้รับการรับรองระดับของภาษาอังกฤษของคุณ

เมื่อนักเรียนได้เรียนจบคอร์สของเราแล้ว นักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร accredited Kaplan International English Certificate of Achievement พร้อมด้วยประวัติการเข้าเรียน

ค้นหาเพิ่มเติม

K+ ระบบการเรียนภาษาอังกฤษ

K+ ระบบการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยสูงสุดในการเรียนการสอน

โดยการมุ่งเน้นทักษะการเรียนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ reading, writing, listening, และ speaking. นักเรียนยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากระบบอันทันสมัยนี้ทุกที่ที่นักเรียนต้องการ เพราะระบบได้มีการเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย

ค้นหาเพิ่มเติม