VISA - วีซ่าแคนาดา

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฉันยื่นใบสมัครไปแล้ว?

ใบสมัครของคุณจะได้รับการพิจารณา จากนั้นพนักงานจะตัดสินใจว่าควรจะสัมภาษณ์คุณหรือไม่ ถ้าใบสมัครของคุณได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับจดหมายยืนยัน ซึ่งคุณจะต้องแสดงจดหมายนี้ต่อพนักงานที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแคนาดา ซึ่งจะเป็นผู้ออก Study Permit ให้แก่คุณ

แก้ไข: 
16 สิงหาคม 2021
If you question is not answered here, please contact ที่ปรึกษานักเรียน

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111