วีซ่าแคนาดา

นักเรียนที่มีสัญชาติไทยทุกคนต้องสมัครวีซ่านักเรียนเพื่อเรียนในประเทศแคนาดา กรุณาสอบถามข้อมูลล่าสุดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่า เนื่องจากกฎเกณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย สอบถามเพิ่มเติม

เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ขณะนี้ IRCC กำหนดให้นักเรียนต่างชาติทุกคนต้องได้รับและเดินทางด้วยใบอนุญาตการศึกษาโดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาของหลักสูตร ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการยกเว้นและข้อจำกัดการเดินทางสำหรับนักเรียนต่างชาติ

วีซ่าแคนาดา

นักเรียนต้องการ Study permit เพื่อเรียนที่แคนาดา?

กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ของเราเพิ่มเติม เนื่องจากฎมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงบ่อย

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/study-permit.html

นักเรียนสามารถสมัคร Study permit?

กรุณาปรึกษาทางเจ้าหน้าที่ของเราเนื่องจากกฎมีความซับซ้อน

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/study-permit.html

ฉันควรจะยื่นขอ Study permit เมื่อไหร่?

คุณควรจะยื่นใบสมัครให้เร็วที่สุดภายหลังจากได้รับจดหมายตอบรับจาก Kaplan International Languages

จะต้องใช้เวลาเท่าไหร่จึงจะได้รับ Study permit?

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/check-processing-times.html

ฉันจะต้องเสียค่าสมัคร Study permit เท่าไหร่?

โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงานวีซ่าในประเทศของคุณเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการสมัคร

ฉันจะต้องทำอะไรบ้างก่อนที่จะยื่นใบสมัครขอ Study permit?

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/study-permit.html

ฉันจะต้องยื่นเอกสารสนับสนุนอะไรบ้างพร้อมกับใบสมัคร?

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/study-permit/get-documents.html

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฉันยื่นใบสมัครไปแล้ว?

ใบสมัครของคุณจะได้รับการพิจารณา จากนั้นพนักงานจะตัดสินใจว่าควรจะสัมภาษณ์คุณหรือไม่ ถ้าใบสมัครของคุณได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับจดหมายยืนยัน ซึ่งคุณจะต้องแสดงจดหมายนี้ต่อพนักงานที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแคนาดา ซึ่งจะเป็นผู้ออก Study Permit ให้แก่คุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/study-permit/after-apply-next-steps.html

ฉันสามารถขยายเวลาการพักอาศัยในแคนาดาในฐานะนักเรียนได้หรือไม่?

หากคุณมี Study Permit อยู่แล้ว คุณสามารถที่จะยื่นใบสมัครต่อสำนักงานวีซ่าในแคนาดาเพื่อขอขยายเวลาการพักอาศัยเกินกว่า 6 เดือนได้

หากคุณไม่มี Study Permit คุณสามารถที่จะขยายเวลาเรียน หรือลงทะเบียนเรียนหลักสูตรอื่นตราบเท่าที่ระยะเวลาเรียนทั้งหมดไม่เกิน 6 เดือน ถ้าคุณต้องการที่จะขยายเวลาเรียนในแคนาดาออกไปเกิน 6 เดือน และยังไม่มี Study Permit คุณจะต้องยื่นใบสมัครขอ Study Permit ที่สำนักงานวีซ่าแคนาดาในประเทศอื่น

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/extend-study-permit/how-to-apply.html

นักเรียนไทยต้องการ Temporary Resident Visa?

นักเรียนไทยต้องการวีซ่านี้เพื่อเรียนต่อที่ต่างประเทศ 

ฉันจะยื่นใบสมัครขอ Temporary Resident Visa ได้อย่างไร?

คุณไม่จำเป็นที่จะต้องแยกสมัครและแยกจ่ายค่าธรรมเนียมของ Temporary Resident Visa พนักงานจะออก Temporary Resident Visa ให้แก่คุณพร้อมๆ กับที่คุณได้รับเอกสารที่จำเป็นในการเข้าประเทศแคนาดาในฐานะนักเรียน

ฉันจะต้องแสดงหลักฐานอะไรบ้างที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง?

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/study-permit/prepare-arrival.html

ฉันสามารถที่จะพาสามี ภรรยา หรือคู่รัก และบุตรมาด้วยได้หรือไม่?

ได้ พวกเขาสามารถที่จะเดินทางมายังแคนาดาพร้อมกับคุณ หรือเดินทางตามมาทีหลังก็ได้ คู่สมรสของคุณจะต้องผ่านข้อกำหนดที่ว่าด้วยผู้พักอาศัยชั่วคราวในแคนาดา และบุตรของคุณจะต้องผ่านข้อกำหนดที่ว่าด้วยสถานภาพของเด็กที่ต้องพึ่งพิงประเภท A, B หรือ C หากพวกเขาเดินทางตามมาทีหลัง พวกเขาจะต้องยื่นขอวีซ่าแยกต่างหากจากคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/application-forms-guides/guide-5256-applying-visitor-visa-temporary-resident-visa.html

ฉันสามารถที่จะออกนอกประเทศแคนาดาและกลับเข้ามาอีกครั้งได้หรือไม่?

ได้ ตราบใดที่คุณมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ Study Permit (ในกรณีที่จำเป็นต้องมี) หากคุณจำเป็นที่จะต้องมี Temporary Resident Visa คุณจะต้องมีวีซ่าเข้าประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเดินทางกลับเข้าประเทศอีกครั้งหนึ่งด้วย (ยกเว้นว่าคุณเดินทางกลับแคนาดาจากสหรัฐอเมริกา เซนต์ ปิแอร์ (St. Pierrre) และมิคลอน (Miquelon) และกลับก่อนวันหมดอายุของวันที่ได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในแคนาดาที่ระบุไว้ในวีซ่าเข้าประเทศ.

ข้าพเจ้าจะได้รับคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ใด?

โปรดจำไว้ว่า มีเพียง IRCC หรือตัวแทนตรวจคนเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถให้คำแนะนำได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือ IRCC

ถ้าคำถามขอคุณไม่มีคำตอบในนี้ กรุณาติดต่อเรา

ติดต่อที่ปรึกษา