VISA - วีซ่าแคนาดา

ฉันจะยื่นใบสมัครขอ Temporary Resident Visa ได้อย่างไร?

คุณไม่จำเป็นที่จะต้องแยกสมัครและแยกจ่ายค่าธรรมเนียมของ Temporary Resident Visa พนักงานจะออก Temporary Resident Visa ให้แก่คุณพร้อมๆ กับที่คุณได้รับเอกสารที่จำเป็นในการเข้าประเทศแคนาดาในฐานะนักเรียน

แก้ไข: 
25 มีนาคม 2020
If you question is not answered here, please contact ที่ปรึกษานักเรียน

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111