VISA - วีซ่าอเมริกา

เกิดอะไรขึ้นเมื่อถึงที่ทางเข้าประเทศ?

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพราะกฎต่างๆมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย

แก้ไข: 
19 เมษายน 2021
If you question is not answered here, please contact ที่ปรึกษานักเรียน

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111