คอร์สเตรียมสอบ IELTS, TOEFL

นักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบข้อสอบนานาชาติอย่าง IELTS, TOEFL

ทำไมถึงเลือกเรียนคอร์สเตรียมสอบภาษาอังกฤษ IELTS, TOEFL?

คอร์สเตรียมสอบ IELTS, TOEFL Kaplan International English มีประสบการณ์ยาวนานด้านการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนเพื่อความสำเร็จทางด้านวิชาการ ด้วยข้อสอบและหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับนักเรียน และบุคคลทั่วไปที่ต้องการที่จะประสบความสำเร็จในการสอบภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยในหรือต่างประเทศหรือในประเทศ เพื่อความก้าวหน้าทางการงาน เพื่อใช้ในการสมัครงานหรืออื่นๆที่คุณต้องการ

Kaplan International English มีคอร์สเกี่ยวกับการเตรียมสอบภาษาอังกฤษครอบคลุมดังนี้ หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS, หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL, หลักสูตรเตรียมสอบ Cambridge, หลักสูตรเตรียมสอบ GMAT, หลักสูตรเตรียมสอบ GRE ® 

 • เตรียมความพร้อมก่อนสอบด้วยหลักสูตรที่เหมาะสม
 • โรงเรียนของเราเสนอทางเลือกให้นักเรียนที่หลากหลายเหมาะสมและครอบคลุมทุกประเทศที่นักเรียนต้องการศึกษาต่อ
 • วันเริ่มเรียนที่ยืดหยุ่นและนักเรียนสามาถเลือกได้เอง
 • หลักสูตรที่สร้างผลประโยชน์ให้กับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือหน้าที่การงานที่ดีกว่าเดิม

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่
รับคำปรึกษาและตัวอย่างค่าเรียน

รับฟรีโบรชัวร์เรียนต่อต่างประเทศ (ภาษาไทย)

เกี่ยวกับคอร์สเรียน

หลักสูตร รายละเอียด โครงสร้างเกี่ยวกับการเรียน ระดับภาษาอังกฤษ ต้องการเรียนที่
เรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ Cambridge FCE ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

ลงเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ Cambridge FCE  เรียนจากการทำข้อสอบจริง โดยอาจารย์ผู้เชียวชาญด้านเทคนิคการสอนต่างๆ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มความรู้ความสามารถของภาษาอังกฤษทั่วไปได้อีกด้วย

Intermediate to Advanced English

อะไรคือสิ่งที่บ่งบอกถึงระดับภาษาอังกฤษของฉัน

เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่อไอร์แลนด์
เรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ Cambridge CAE ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

ลงเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ Cambridge CAE  เรียนจากการทำข้อสอบจริง โดยอาจารย์ผู้เชียวชาญด้านเทคนิคการสอนต่างๆ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มความรู้ความสามารถของภาษาอังกฤษทั่วไปได้อีกด้วย

Advanced English

อะไรคือสิ่งที่บ่งบอกถึงระดับภาษาอังกฤษของฉัน

เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่อไอร์แลนด์
เรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ Cambridge Exam (12 สัปดาห์) ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

ลงเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ เรียนจากการทำข้อสอบจริง โดยอาจารย์ผู้เชียวชาญด้านเทคนิคการสอนต่างๆ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มความรู้ความสามารถของภาษาอังกฤษทั่วไปได้อีกด้วย

Intermediate to Advanced English

อะไรคือสิ่งที่บ่งบอกถึงระดับภาษาอังกฤษของฉัน

เรียนต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อออสเตรเลีย
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ Cambridge Intensive ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ Cambridge Intensive (10 สัปดาห์) ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคพิเศษต่างๆในการทำข้อสอบ เพื่อให้นักเรียนได้รับคะแนนสูงสุดตามที่คาดหวัง อีกทั้งนักเรียนยังจะได้รับความรู้ภาษาอังกฤษทั่วไปอีกด้วย 

 • ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
  28
  บทเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาการสอบ
  ครอบครุมหลักสูตรเกี่ยวกับคอร์สที่เรียนโดยให้ความรู้ภาษาอังกฤษให้ครบทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน และเจาะลึกเน้นเทคนิคการทำข้อสอบ
  7
  บทเรียนเกี่ยวกับวิชาเสริม
  เรียนการทำแบบผึกหัด ทดลองการทำข้อสอบจริง ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ หรือเลือกกิจกรรมที่นักเรียนสนใจตามความถนัด ด้วยการเรียนกับระบบ K+eXtra, K+ Tools และ K+ Clubs
 • สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์
  20
  บทเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาการสอบ
  ครอบครุมหลักสูตรเกี่ยวกับคอร์สที่เรียนโดยให้ความรู้ภาษาอังกฤษให้ครบทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน และเจาะลึกเน้นเทคนิคการทำข้อสอบ
  8
  บทเรียนทักษะเฉพาะ (6 ชั่วโมง)
  มุ่งเน้นไปที่ทักษะเฉพาะต่าง ๆ เช่นคำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น
  7
  บทเรียนเกี่ยวกับวิชาเสริม
  เรียนการทำแบบผึกหัด ทดลองการทำข้อสอบจริง ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ หรือเลือกกิจกรรมที่นักเรียนสนใจตามความถนัด ด้วยการเรียนกับระบบ K+eXtra, K+ Tools และ K+ Clubs
Intermediate to Advanced English

อะไรคือสิ่งที่บ่งบอกถึงระดับภาษาอังกฤษของฉัน

เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่อไอร์แลนด์ , เรียนต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อออสเตรเลีย
เรียน GMAT ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เรียน GMAT® คือ?

หลักสูตรเรียน GMAT® เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อ MBA ในประเทศอเมริกา เป็นการสอบที่ได้รับควานิยมเป็นอย่างมากในด้านการเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ นักเรียนจะได้รับการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งทางด้านการเรียนการสอนจากคณาจารย์ที่มีคุณภาพ อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ห้องจำลองการทำข้อสอบจริง เพื่อให้นักเรียนของเราได้รับผลประโยชน์สูงสุด 

 • 12
  บทเรียนเกี่ยวกับการสอบ GMAT® แต่ละขั้นตอน
  เน้นรายละเอียดการเรียนการสอนในแต่ละส่วนของ GMAT โดยใช้อุปกรณ์การเรียนแบบเฉพาะ
  18
  บทเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างการเรียน
  การฝึกทำแบบทดสอบจากแวดล้อมจริง เพื่อสร้างความคุ้นเคยในสนามสอบ
TOEFL iBT 77

อะไรคือสิ่งที่บ่งบอกถึงระดับภาษาอังกฤษของฉัน

เรียนต่ออเมริกา
คอร์สเรียน GRE® ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

คอร์สเรียน GRE® เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อโรงเรียนในประเทศอเมริกาหรือในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษแบบครบทุกด้าน เราจะเตรียมความพร้อมให้นักเรียนโดยเน้นฝึกส่วนที่เป็น verbal แนะกลยุทธ์การทำข้อสอบ และฝึกการเขียนเชิงวิเคราะห์

 • 20
  บทเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างการเรียน
  การฝึกทำแบบทดสอบจากแวดล้อมจริง เพื่อสร้างความคุ้นเคยในสนามสอบ
  8
  บทเรียนเกี่ยวกับการสอบ GRE® แต่ละขั้นตอน
  เน้นรายละเอียดการเรียนการสอนในแต่ละส่วนของ GRE® โดยใช้อุปกรณ์การเรียนแบบเฉพาะ
TOEFL iBT 77

อะไรคือสิ่งที่บ่งบอกถึงระดับภาษาอังกฤษของฉัน

เรียนต่ออเมริกา
คอร์สเรียน IELTS แบบเข้มข้น ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

คอร์สเรียน IELTS แบบเข้มข้น หลักสูตรเรียน IELTS® เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษระดับสูง ทั้งด้านการใช้ภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษสำหรับมืออาชีพ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และแคนาดา นักเรียนของเราจะได้รับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพทั้งทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คำศัพท์ การเตรียมการสอบ แบบฝึกหัด ห้องจำลองการสอบจริงเพื่อลดความตื่นเต้นของนักเรียน

 • United Kingdom
  21
  บทเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาการสอบ
  ครอบครุมหลักสูตรเกี่ยวกับคอร์สที่เรียนโดยให้ความรู้ภาษาอังกฤษให้ครบทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน และเจาะลึกเน้นเทคนิคการทำข้อสอบ
  8
  บทเรียนเกี่ยวกับวิชาถนัด
  เน้นเรียนเกี่ยวกับทักษะพิเศษ เช่น คำศัพท์ต่างๆ ภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือวัฒนธรรมท้องถิ่น
  7
  บทเรียนเกี่ยวกับวิชาเสริม
  เรียนการทำแบบผึกหัด ทดลองการทำข้อสอบจริง ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ หรือเลือกกิจกรรมที่นักเรียนสนใจตามความถนัด พร้อมทั้งสามารถเข้าใช้ระบบ K+eXtra, K+ Tools และ K+ Clubs
 • Australia, Ireland, Canada, New Zealand
  21
  บทเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาการสอบ
  ครอบครุมหลักสูตรเกี่ยวกับคอร์สที่เรียนโดยให้ความรู้ภาษาอังกฤษให้ครบทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน และเจาะลึกเน้นเทคนิคการทำข้อสอบ
  8
  บทเรียนเกี่ยวกับวิชาถนัด
  เน้นเรียนเกี่ยวกับทักษะพิเศษ เช่น คำศัพท์ต่างๆ ภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือวัฒนธรรมท้องถิ่น
Intermediate to Advanced English

อะไรคือสิ่งที่บ่งบอกถึงระดับภาษาอังกฤษของฉัน

เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่อไอร์แลนด์ , เรียนต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่อแคนาดา
เรียนไอเอล แบบเสริม ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

The International English Language Testing System (IELTS®) เป็นการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก และใช้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

Intermediate to Advanced English

อะไรคือสิ่งที่บ่งบอกถึงระดับภาษาอังกฤษของฉัน

เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่อไอร์แลนด์
เรียน TOEFL® ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เรียน TOEFL® คือ?

เรียน TOEFL® เป็นหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในประเทศอเมริกาตอนเหนือ เป็นหลักสูตรการสอบที่เป็นที่ยอมรับและแพร่หลายมากที่สุดหลักสูตรหนึ่งของโลก เรียน TOEFL กับโรงเรียนของเรา นักเรียนจะได้รับการฝึกฝนการทำข้อสอบจากข้อสอบจริง เทคนิคต่างๆที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริง

นักเรียนจะได้รับการฝึกฝนกลยุทธ์การทำคะแนนอย่างไรให้ได้มากที่สุด ทั้งการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมกับการฝึกฝนการทำข้อสอบจำลองจากห้องสอบจริงเพื่อลดความตื่นเต้นและสร้างความคุ้นเคยกับกับนักเรียน

 • 20
  บทเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาการสอบ
  ครอบคลุมหลักสูตรเกี่ยวกับคอร์สที่เรียนโดยให้ความรู้ภาษาอังกฤษให้ครบทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน และเจาะลึกเน้นเทคนิคการทำข้อสอบ
  8
  บทเรียนเกี่ยวกับวิชาเฉพาะทาง
  เน้นเรียนเกี่ยวกับทักษะพิเศษช่วยเสริมสร้างกับการสอบในระดับมหาวิทยาลัย
  7
  บทเรียนเกี่ยวกับวิชาเสริม
  เรียนการทำแบบผึกหัด ทดลองการทำข้อสอบจริง ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ หรือเลือกกิจกรรมที่นักเรียนสนใจตามความถนัด พร้อมทั้งสามารถเข้าใช้ระบบ K+eXtra, K+ Tools และ K+ Clubs
TOEFL iBT 55

อะไรคือสิ่งที่บ่งบอกถึงระดับภาษาอังกฤษของฉัน

เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่ออเมริกา

ทำไมต้องเลือกเรา Kaplan International?

เราคือผู้นำด้านการเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศเพื่อนักเรียนที่มาจากทั่วโลก

ระบบการเรียนการสอน K+ เป็นระบบการเรียนของเราโดยเฉพาะซึ่งมีความทันสมัยและประสบความสำเร็จสูงสุด เรามีโรงเรียนมากกว่า 45 แห่งทั่วโลก และหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่หลากหลายซึ่งเปิดรับนักเรียนตลอดทั้งปี มาร่วมเดินทางกับเราเพื่อเปิดโลกที่กว้างกว่า

ค้นหาเพิ่มเติม

ประกาศนียบัตรเพื่อรับรองระดับของภาษาอังกฤษของคุณ

มันมีความสำคัญมากที่คุณสามารถที่จะรับรู้และได้รับการรับรองระดับของภาษาอังกฤษของคุณ

เมื่อนักเรียนได้เรียนจบคอร์สของเราแล้ว นักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร Accredited Kaplan International English Certificate of Achievement พร้อมด้วยประวัติการเข้าเรียน

ค้นหาเพิ่มเติม

K+ ระบบการเรียนภาษาอังกฤษ

K+ ระบบการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยสูงสุดในการเรียนการสอน

โดยการมุ่งเน้นทักษะการเรียนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ reading, writing, listening, และ speaking. นักเรียนยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากระบบอันทันสมัยนี้ทุกที่ที่นักเรียนต้องการ เพราะระบบได้มีการเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย

ค้นหาเพิ่มเติม