VISA - วีซ่าอเมริกา

I-20 ของนักเรียนจะสามารถใช้ได้นานเท่าไหร่?

English language หรือ TOEFL ®  ® - 13 เดือน 

Academic Semester/Academic Year - 13 เดือน  
GMAT ®  ® สำหรับนักเรียนต่อางชาติ - 6 เดือน 
GRE ®  ® สำหรับนักเรียนต่อางชาติ - 6 เดือน 

แก้ไข: 
19 เมษายน 2021
If you question is not answered here, please contact ที่ปรึกษานักเรียน

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111