VISA - วีซ่าอเมริกา

ข้าพเจ้าสามารถที่จะไม่ระบุวันเริ่มต้นหลักสูตรในใบสมัคร เพื่อที่จะขอเริ่มเรียนให้เร็วที่สุดทันทีที่ได้รับวีซ่าประเภทนักเรียนได้หรือไม่?

คุณจะต้องระบุวันเริ่มต้นหลักสูตรลงไปในใบสมัครเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน เผื่อเวลาไว้ให้พอสำหรับขั้นตอนการขอวีซ่าและเพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้ที่พักแล้ว

แก้ไข: 
19 เมษายน 2021
If you question is not answered here, please contact ที่ปรึกษานักเรียน

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111