Community College

เรียนต่อระดับปริญญา กับ Kaplan International

Community College

บริการจัดหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา

โปรแกรมจัดหา Community College
ของ Kaplan คืออะไร?

การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกานั้นต้องแข่งขันกันสูงมาก โปรแกรมของเราจะช่วยให้คุณได้ศึกษาต่อในต่างประเทศและได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของสหรัฐฯ

ทำไมจึงควรเข้าเรียนใน Community College?

Community College ของเรามีทั้งหลักสูตรทางอาชีพ หลักสูตรเทคนิค และหลักสูตรปริญญาที่เหมาะสม พร้อมทั้งเปิดโอกาสในการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่เป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพของคุณ

 • เปิดโอกาสในการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ
 • ปริญญาตรี อนุปริญญาตรี และประกาศนียบัตร
 • เทียบเท่ากับการเรียนสองปีแรกของปริญญาตรี
 • มีโปรแกรมเกียรตินิยมที่สามารถโอนย้ายไปยังมหาวิทยาลัยได้
 • สถานที่เหมาะแก่การเรียน

ติดต่อที่ปรึกษา เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

การเรียนกับ Community College จะช่วยให้คุณได้รับปริญญาอันทรงเกียรติ

01

เส้นทางจากวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัย

เมื่อเรียนจบหลักสูตรภาษาอังกฤษและมีระดับความสามารถทางภาษาตามที่ต้องการแล้ว คุณสามารถเข้าศึกษาต่อใน Community College ได้ทันที แล้วจึงโอนย้ายไปยังมหาวิทยาลัยเมื่อครบ 1-2 ปี ถ้าผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถโอนย้ายได้

02

รับประกันการรับเข้าศึกษา

เราจะจัดหาวิทยาลัยพันธมิตรให้คุณและแนะแนวโอกาสในการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยด้วยการตอบรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข(Conditional Letter of Acceptance) (เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด)

03

คำแนะนำแบบมืออาชีพ

ที่ปรึกษาส่วนตัวของเราพร้อมให้บริการดังนี้:
 • แนะนำการเทียบโอนวิชาและช่วยเหลือในการลงทะเบียนกับวิทยาลัยและการเลือกชั้นเรียน
 • แนะนำการทำวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ช่วยเหลือในการกรอกใบสมัครและการเขียนแนะนำตัว
 • ให้การปฐมนิเทศเกี่ยวกับวัฒนธรรม
04

เส้นทางการได้รับปริญญาจากสหรัฐอเมริกาที่มีประสิทธิภาพที่สุด

โปรแกรมการโอนย้ายจากวิทยาลัยไปยังมหาวิทยาลัยช่วยให้คุณประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ปกติแล้วค่าเล่าเรียนโปรแกรมนี้จะประหยัดกว่าการเรียนมหาวิทยาลัย 4 ปีโดยตรงถึงหนึ่งในสาม เกณฑ์การรับเข้าศึกษาในวิทยาลัยก็ต่ำกว่าการสมัครตรงกับมหาวิทยาลัย

05

การสอบภาษาอังกฤษก่อนการเดินทาง

เพื่อให้ความสามารถในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับที่ต้องการ เรามีบริการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนการเดินทางโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อวัดระดับมาตรฐานของคุณ และแนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เหมาะสมต่อการพัฒนาความสามารถทางภาษาให้ได้ตามระดับที่ต้องการสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน

06

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

เรามีแพคเกจเรียนภาษาอังกฤษที่จัดให้คุณโดยเฉพาะเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถทางภาษาที่จำเป็นในการเข้าศึกษาในวิทยาลัย

บริการจัดหา Community College

ความช่วยเหลือจากวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาส่วนตัวประจำวิทยาลัยของคุณพร้อมช่วยเหลือคุณในการลงทะเบียนเรียนทุกขั้นตอน รวมถึงการเรียนภาษาอังกฤษ การโอนย้ายไปยังมหาวิทยาลัย และการเตรียมไปศึกษาในต่างประเทศ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรมที่จัดขึ้นในแคมปัสทุกสามเดือน ได้แก่:

 • แนะแนวการโอนย้ายไปยังมหาวิทยาลัย
 • สัมมนาเรื่องวางแผนการโอนย้ายไปยังมหาวิทยาลัย
 • การนัดพบกับตัวแทนมหาวิทยาลัย
 • สัมมนาเรื่องการเขียนเรียงความ ทุนการศึกษา และการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย

โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program)

โปรแกรมเกียรตินิยมของ Community College จะช่วยให้คุณเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำได้ ทั้งยังอาจจะได้รับทุนการศึกษาด้วย

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากความเชี่ยวชาญในการโอนย้ายไปยังมหาวิทยาลัย:

 • ที่ปรึกษาส่วนตัว ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเขียนประวัติส่วนตัว การเขียนเรียงความแนะนำตัว และการเขียนเรียงความเพื่อสมัครเรียน
 • การเตรียมพร้อมด้านวิชาการ ด้วยการเรียนวิชาบังคับก่อนเข้าเรียนหลักสูตรมหาวิทยาลัยปี 3 และปี 4
 • ได้รับทุนเรียนดีเพื่อสนับสนุนค่าเล่าเรียนในเทอมสุดท้ายฟรีโดยอัตโนมัติ (ไม่เกิน 15 quarter credits)
 • ได้ทำความรู้จักกับอาจารย์ที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงในมหาวิทยาลัย
 • ได้รับเกียรตินิยมเมื่อจบการศึกษา ซึ่งจะระบุอยู่ในอนุปริญญาและทรานสคริปต์ด้วย

ที่พักใกล้วิทยาลัย

วิทยาลัยของคุณสามารถจัดหาที่พักในบริเวณใกล้เคียงที่เดินทางสะดวกให้คุณได้ ไม่ว่าคุณจะเลือกพักกับครอบครัวชาวท้องถิ่น เลือกพักเองคนเดียวหรือพักกับเพื่อน วิทยาลัยมีตัวเลือกมากมายที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

โฮมสเตย์หรืออพาร์ทเมนท์ระยะสั้นของเรามีความสะดวกสบายและปลอดภัย อยู่ไม่ไกลจากวิทยาลัย การพักกับครอบครัวชาวท้องถิ่นหรือพักในหอพักร่วมกับนักเรียนคนอื่นจะทำให้คุณได้ใช้ชีวิตแบบคนท้องถิ่น ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม พร้อมทั้งฝึกภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง (ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับระยะเวลาและประเภทของที่พัก)

กว่า 1,132 แห่ง+
ในสหรัฐอเมริกามี Community College
45%
ของนักศึกษาปริญญาตรีในสหรัฐฯ เริ่มต้นจาก Community College
95,376 คน
ของนักศึกษาต่างชาติ เรียนใน Community College ในปี 2016
29,328 คน
นักศึกษาต่างชาติในสหรัฐฯ เริ่มต้นเรียนระดับอุดมศึกษาจาก Community College ในปี 2016

ขั้นตอนการสมัคร

01

กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมเอกสารดังนี้:

 • เอกสารทางการเงินที่แสดงว่ามีเงินทุนเพียงพอสำหรับค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายทางการเรียนและการอยู่อาศัยในปีแรก
 • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย (นักเรียนทุกคนต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปี)
02

หลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ

อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • TOEFL: 54/157/480
 • IELTS: 5.0 (แต่ละด้านไม่ต่ำกว่า 5.0)
 • จบหลักสูตรระดับ intermediate จากโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษของสหรัฐฯ ที่ได้รับการอนุมัติ หรือส่งคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ได้รับการอนุมัติ
03

ถ้าคุณไม่มีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ เราจะให้คุณเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรเตรียมสอบของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสอบได้ระดับที่ต้องการ เชิญทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษกับเราโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อประเมินว่าคุณต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษประมาณกี่สัปดาห์จึงจะเข้าศึกษาต่อได้

04
 1. 1. ได้รับจดหมายตอบรับแบบมีเงื่อนไข (Conditional Letter of Acceptance) จากวิทยาลัยที่คุณเลือก
 2. 2. สมัครเพื่อขอ I-20 คุณอาจได้รับการอนุมัติแบบมีเงื่อนไขถ้าคุณมีความสามารถด้านวิชาการเพียงพอแต่ยังขาดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
=

วิทยาลัยเปิดเรียนปีละสี่ครั้ง เราสามารถลงทะเบียนให้คุณเริ่มเรียนได้ทันทีที่คุณพร้อม!

 • Fall—กันยายน
 • Winter—ต้นเดือนมกราคม
 • Spring—ต้นเดือนเมษายน
 • Summer—มิถุนายน

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยพันธมิตรของเรา

เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา

ติดต่อที่ปรึกษา เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยพันธมิตรของเรา

ปรึกษาและใช้บริการจัดหา
Community College ของเรา!

เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา