VISA - วีซ่าแคนาดา

จะต้องใช้เวลาเท่าไหร่จึงจะได้รับ Study Permit?

ระยะเวลาดำเนินการสำหรับการสมัครจะแตกต่างกันไปตามสำนักงานวีซ่าแต่ละแห่ง

แก้ไข: 
17 สิงหาคม 2021
If you question is not answered here, please contact ที่ปรึกษานักเรียน

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111