VISA - วีซ่าอเมริกา

ข้าพเจ้าจะสามารถเข้าสหรัฐอเมริกาภายหลังจากวันที่ระบุไว้ใน I-20 ได้หรือไม่?

ถ้าคุณเดินทางมายังสหรัฐอเมริกาหลังจากวันที่ระบุไว้ใน I-20 คุณอาจจะต้องประสบปัญหาที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง เนื่องจากคุณไม่สามารถทำตามข้อกำหนดในการรายงานตัวต่อศูนย์ Kaplan International English ในวันเริ่มต้นหลักสูตร เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ถ้าคุณไม่สามารถที่จะมาถึงก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตร คุณควรจะติดต่อกับ Kaplan International English และขอให้เราเลื่อนวันเริ่มต้นหลักสูตรออกไป Kaplan International English จะส่ง I-20 ที่แก้ไขวันเริ่มต้นหลักสูตรที่เลื่อนออกไปให้ใหม่ทางไปรษณีย์

แก้ไข: 
19 เมษายน 2021
If you question is not answered here, please contact ที่ปรึกษานักเรียน

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111