VISA - วีซ่าอเมริกา

ข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชอบในการยื่นขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาเองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าอยากจะเรียนที่ Kaplan International English?

Kaplan International English มีความยินดีที่จะให้คำแนะนำและความช่วยเหลือเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครขอวีซ่า แต่คุณจะต้องยื่นขอวีซ่าพร้อมหลักฐานที่จำเป็นต่างๆ เอง

แก้ไข: 
19 เมษายน 2021
If you question is not answered here, please contact ที่ปรึกษานักเรียน

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111