VISA - วีซ่าแคนาดา

นักเรียนต้องการ Study Permit เพื่อเรียนที่แคนาดา?

กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ของเราเพิ่มเติม เนื่องจากฎมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงบ่อย

แก้ไข: 
16 สิงหาคม 2021
If you question is not answered here, please contact ที่ปรึกษานักเรียน

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111