Visa - วีซ่าไอร์แลนด์

วีซ่าไอร์แลนด์

นักเรียนที่มีสัญชาติไทยทุกคนต้องสมัครวีซ่านักเรียนเพื่อเรียนในประเทศไอร์แลนด์ กรุณาสอบถามข้อมูลล่าสุดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่า เนื่องจากกฎเกณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย สอบถามเพิ่มเติม

ก่อนมาถึงที่ไอร์แลนด์

ใช่ นักเรียนไทยต้องการวีซ่าเพื่อเรียนต่อในประเทศไอร์แลนด์ และทางเจ้าหน้าที่ของ Kaplan International English จะช่วยนักเรียนเกี่ยวกับการสมัครวีซ่าทุกขั้นตอน

แก้ไข: 26 มีนาคม 2020

ตั้งแต่ปี 2008, นักเรียนสามารถสมัครฟอร์มออนไลน์ได้ที่: https://www.visas.inis.gov.ie/avats/OnlineHome.aspx:

Anguilla

Denmark

Jamaica

Romania

Antigua and Barbuda

Djibouti

Japan

Russia Federation

Argentina

Dominica

Jordan

Saint Kitts and Nevis

Armenia

Dominican Republic

Kazakhstan

Saint Lucia

Austria

Ecuador

Kiribati

Saint Vincent and the Grenadines

Bahamas

Egypt

Kyrgyzstan

Samoa

Bangladesh

Equatorial Guinea

Lebanon

Sao Tome and Principe

Barbados

Estonia

Liberia

Senegal

Belarus

Falkland Islands (Malvinas)

Liechtenstein

Seychelles

Belize

Faroe Islands

Luxembourg

Sierra Leone

Benin

Finland

Macau (SAR)

Slovenia

Bhutan

France

Madagascar

Somalia

Bolivia

Gabon

Maldives

Sri Lanka

Bosnia and Herzegovina

Gambia

Malta

Sudan

Brazil

Georgia

Mali

Suriname

Bulgaria

Germany

Marshall Islands

Swaziland

Burkino Faso

Ghana

Mauritania

Sweden

Burma/Myanmar

Gibraltar

Mauritius

Switzerland

Cameroon

Great Britain and Northern Ireland**

Micronesia

Syrian Arab Republic

Canada

Greenland

Moldova

Tajikistan

Cape Verde

Grenada

Mongolia

Togo

Cayman Islands

Guinea-Bissau

Monaco

Tonga

Central African Republic

Guyana

Montserrat

Tuvalu

Chad

Haiti

Morocco

Turkmenistan

Chile

Honduras

Nauru

Turks and Caicos Islands

Comoros

Hong Kong (SAR)

The Netherlands

Ukraine

Congo (Brazzaville)

Iceland

Antilles

United States of America

Cote D'Ivoire (Ivory Coast)

India

Nepal

Minor Outlying Islands of Uruguay

Costa Rica

Iraq

Nicaragua

Uzbekistan

Croatia

 

Niger

Vanuatu

Czech Republic

 

Nigeria

Virgin Islands (British)

 

 

Norway

Virgin Islands (U.S.)

 

 

Palau

Yemen

 

 

Paraguay

 

 

 

People's Republic of China

 

 

 

Pitcairn

 

 

 

Poland

 

 

 

Portugal

 

 

 

แก้ไข: 07 พฤศจิกายน 2019

จากข้อมูลด้านล่างเป็นเอกสารขั้นต่ำที่นักเรียนต้องเตรียมเพื่อยื่นวีซ่า กรุณาอ่านและทำความเข้าใจอย่างถี่ถ้วน

เอกสารที่นักเรียนต้องยื่นทั้งหมดนั้นต้องเป็นเอกสารต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งถ้าผ่านการแปลเอกสาร เอกสารนั้นจะต้องได้รับการรับรองยืนยันการแปลจากสถานที่ที่ได้รับการรับรองการแปล และเอกสารทุกอย่างต้องเป็นเอกสารที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

ในการสมัครวีซ่านักเรียน นักเรียนต้องแสดงเอกสารที่สามารถบอกได้ว่า:

 1. นักเรียนได้ลงเรียนหลักสูตรที่มีชั่วโมงการเรียนอย่างต่ำ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเรียนในช่วงเช้า
 2. นักเรียนได้ชำระค่าเรียนแล้วทั้งหมด
 3. นักเรียนต้องมีเงินโชว์อย่างน้อย €7,000 นี่เป็นการประเมินค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตในไอร์แลนด์สำหรับนักเรียนปีการศึกษาหนึ่ง 
 4. นอกจากนี้นักเรียนยังต้องแสดงให้เห็นว่าผู้สนับสนุนของนักเรียนมีจำนวนเงินไม่น้อยกว่า €7,000 ในแต่ละปีต่อมาของการศึกษาของนักเรียนนอกเหนือจากค่าเล่าเรียนในแต่ละปีที่ผ่านมา
 5. นักเรียนต้องมีประกันสุขภาพ
 6. นักเรียนต้องมีคำอธิบายเกี่ยวกับช่วงเวลาเรียนต่างๆในอดีต
 7. ต้องแสดงหลักฐานความต้องการที่จะกลับมายังประเทศของนักเรียนเองหลังจากเรียนจบคอร์สที่ต่างประเทศ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้่ากน้าที่ของเราเพราะกฎต่างๆมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย

แก้ไข: 25 มีนาคม 2020

เนื่องจากเอกสารมีความหลากหลายและซับซ้อน นักเรียนจะได้รับการช่วยเหลือและแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของเราทุกขั้นตอน

แก้ไข: 07 เมษายน 2016

หลังจากมาถึงที่ไอร์แลนด์

เนื่องจากเอกสารต่างๆมีความสำคัญมาก นักเรียนจะได้รับการแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง

แก้ไข: 26 มีนาคม 2020

ประชากรของประเทศที่ไม่อยู่ในกลุ่มสหภาพยุโรป / เขตเศรษฐกิจยุโรป (EU/EEA) หมายถึง ประเทศนอกเหนือจากสมาชิกสหภาพยุโรป 27 ประเทศ ไอซ์แลนด์ ลิคเทนสไตน์และนอร์เวย์ ซึ่งลงทะเบียนเป็น นักเรียนเต็มเวลา ไว้กับ Garda Siochana จะได้รับอนุญาตให้ทำงาน part-time ในไอร์แลนด์ (สูงสุด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และสามารถทำงานเต็มเวลาได้ในช่วงปิดเทอม) เพื่อเลี้ยงตัวเอง อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ สิทธิการทำงานของพนักงาน part-time ในไอร์แลนด์เพิ่มเติมได้ ที่นี่

หลักสูตรเต็มเวลาหมายถึงหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 1 ปี ปีการศึกษาหนึ่งจะมี 25 สัปดาห์ (แทนที่จะเป็น 52 สัปดาห์) ดังนั้นนักเรียนที่เรียนหลักสูตรระยะเวลา 25 สัปดาห์ จึงมีคุณสมบัติที่จะลงทะเบียนเป็นนักเรียนเต็มเวลาได้

เฉพาะนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรเต็มเวลาในระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งจะได้รับคุณวุฒิที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาและวิทยาศาสตร์ (Minister of Education and Science) เท่านั้น ที่จะได้รับอนุญาตให้ทำงานชั่วคราว (Casual Employment) สำหรับนักเรียนประเภทอื่นๆ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน

งานชั่วคราวหมายถึง งาน part-time ที่สามารถทำได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรืองานเต็มเวลาในช่วงปิดเทอมปกติของโรงเรียน งานดังกล่าวจะต้องไม่รบกวนเวลาเรียนของนักเรียนเนื่องจากการไม่สามารถแสดงบันทึกการเข้าชั้นเรียนที่น่าพอใจจะส่งผลให้ใบอนุญาตทำงานของคุณไม่ได้รับการต่ออายุ

สิทธิในการทำงานชั่วคราวของคุณจะหมดไปเมื่อคุณเรียนจบหลักสูตร

ตราประทับในหนังสือเดินทางโดย GNIB บ่งชี้ว่าคุณจะได้รับอนุญาตให้ทำงานชั่วคราวได้หรือไม่

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณควรตรวจสอบกับ GNIB ก่อนที่คุณจะตอบรับงานใด

หากคุณฝ่าฝืนเงื่อนไขใดของวีซ่า กรณีของคุณจะต้องถูกนำมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และอาจถึงขั้นถูกขอให้ออกนอกประเทศ

แก้ไข: 25 มีนาคม 2020

ถ้านักเรียนสนใจเรียนที่ประเทศไอร์แลนด์น้อยกว่า 3 เดือน นักเรียนควนสมัครวีซ่านักเรียนประเภท 'C study visa'ถ้านักเรียนสนใจเรียนที่ประเทศไอร์แลนด์มากกว่ากว่า 3 เดือน นักเรียนควนสมัครวีซ่านักเรียนประเภท 'D study visa'.

 • เอกสารที่ใช่เพื่อยื่นต่อวีซ่า:
 • รายละเอียดการชำระเงินค่าเรียน Details of and proof of payment of course/study fees
 • รายละเอียดคอร์สที่เรียน Details of the course of study
 • รายละเอียดเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่นักเรียนจะอยู่ Information on where you will live
 • หลักฐานแสดงความสามารถอยู่ที่นี่ต่อได้ Evidence that you are self-sufficient
 • สำเนาพาสปอตส์และวีซ่าตัวจริง Copy of your passport with your original study visa
 • เลขวีซ่าอละชนชาตินักเรียน Visa reference number and your nationality
 • คะแนนการเข้าชั้นเรียนครั้งทีผ่านมาDetails of attendance if this is a further education course
แก้ไข: 25 มีนาคม 2020

ทางโรงเรียนของเราต้องทำการรวบรวมข้อมูลการเข้าชั้นเรียนของนักเรียนแล้วส่งไปที่ Garda National Immigration Bureau เพื่ออัฟเดทสถานนะการเรียนของนักเรียน ซึ่งนักเรียนไม่สามารถขาดเรียนได้เกิน 20 % ของคอร์สเรียน

 
แก้ไข: 21 มกราคม 2016

หากคุณประสงค์ที่จะศึกษาในไอร์แลนด์เกินกว่า 90 วัน คุณจะต้องลงทะเบียนกับ Garda National Immigration Bureau (GNIB) ที่ 13-14 Burgh Quay, Dublin 2, หรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ โดยเสียค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน 150 ยูโรต่อครั้ง

การขออนุญาตขยายเวลาพักอาศัยในไอร์แลนด์เพื่อศึกษาต่อของคุณจะได้รับอนุญาตก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพอใจกับข้อมูลของคุณ เช่น อัตราการเข้าชั้นเรียน หลักฐานเกี่ยวกับที่พักอาศัย การเงิน และประกันสุขภาพ

โดยปกติแล้ว การอนุญาตให้ขยายเวลาพักอาศัยในไอร์แลนด์จะมีระยะเวลาไม่เกิน 18 เดือน เว้นแต่ว่านักเรียนจะศึกษาหลักสูตรเต็มเวลาซึ่งมีระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งนำไปสู่การได้รับคุณวุฒิที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาและวิทยาศาสตร์ (Minister of Education and Science) เมื่อจบหลักสูตร โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.education.ie 

 

แก้ไข: 26 มีนาคม 2020

วีซ่าใบแรกที่ออกให้คุณจะมีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายสำหรับเข้าไอร์แลนด์เพียงครั้งเดียว

หากคุณมีเหตุผลสมควรที่จะเดินทางออกนอกประเทศในช่วงเวลาสั้นๆ คุณจะต้องยื่นใบสมัครเพื่อขอ Re-entry Visa ล่วงหน้า

คุณจะต้องสามารถพิสูจน์ว่าคุณจะกลับมาเพื่อศึกษาต่อในไอร์แลนด์

เพื่อที่จะได้ Re-entry Visa คุณจะต้องลงทะเบียนกับ Garda National Immigration Bureau ก่อน

หากคุณต้องการทราบข้อมูลว่าจะยื่นขอ Re-entry Visa ได้อย่างไรและที่ไหน โปรดศึกษาเว็บไซต์ Re-entry Visas (วีซ่าที่อนุญาตให้กลับเข้าประเทศอีกครั้งหนึ่ง)

คุณจะต้องมั่นใจว่าคุณได้รับวีซ่าที่ถูกต้องสำหรับประเทศที่คุณประสงค์จะเดินทางไป โปรดทราบว่า คุณจะต้องได้รับวีซ่าที่ออกโดยหน่วยงานของสหราชอาณาจักรก่อนที่จะเดินทางไปยังไอร์แลนด์เหนือ (ไอร์แลนด์เหนือประกอบด้วย Counties Antrim, Armagh, Derry, Down, Fermanagh และ Tyrone) 

แก้ไข: 15 มิถุนายน 2017

บุคคลที่ประสงค์จะศึกษาในไอร์แลนด์จะต้องลงทะเบียนกับโรงเรียนหรือวิทยาลัยที่ผู้เรียนต้องจ่ายค่าเล่าเรียนเอง

ข้อกำหนดข้างต้นใช้บังคับกับนักเรียนทุกคน

ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ทั้งบิดาและมารดา (กรณีที่นักเรียนอยู่ภายใต้ความดูแลของทั้งสองคน)

การออกวีซ่าให้แก่บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี เพื่อศึกษาในไอร์แลนด์มิได้เป็นการให้สิทธิใดๆ แก่สมาชิกครอบครัวของบุคคลนั้นในการเดินทางมาด้วยหรือพักอยู่กับบุคคลนั้นในประเทศ

จะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่ดูแลนักเรียนในใบสมัคร

บทบัญญัติของพระราชบัญญัติเยาวชน 2001 (Part IVB of the Children Act 2001) จะถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบการยื่นใบสมัครขอวีซ่า

แก้ไข: 15 มิถุนายน 2017

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

 • แนะนำให้คำปรึกษา
 • บริการจัดหาที่พักอาศัย
 • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
 • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111