VISA - วีซ่าอเมริกา

ข้าพเจ้าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการขอ I-20?

โปรดดูเอกสารของของ Kaplan International Englishs เกี่ยวกับคำแนะนำสำหรับนักเรียนที่ต้องการยื่นขอวีซ่าประเภท F-1 (Instructions for F-1 Student Applications) สำหรับรายการเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เพื่อที่จะได้รับ I-20 จาก Kaplan International English

แก้ไข: 
26 มีนาคม 2020
If you question is not answered here, please contact ที่ปรึกษานักเรียน

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111