VISA - วีซ่าแคนาดา

ฉันจะต้องแสดงหลักฐานอะไรบ้างที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง?

คุณจะต้องแน่ใจว่าคุณได้นำเอกสารเหล่านี้ติดตัวไปด้วยเมื่อมาถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง:

  • หนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  • จดหมายแนะนำตัวซึ่งยืนยันว่าคุณได้รับ Study Permit แล้ว ในกรณีที่ได้รับการร้องขอ
  • Temporary Resident Visa ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่ได้รับการร้องขอ
  • สำเนาของจดหมายตอบรับจาก Kaplan International English
  • หลักฐานแสดงว่าคุณมีเงินเพียงพอใช้จ่ายขณะพำนักอยู่ในแคนาดา
  • จดหมายอ้างอิงหรือเอกสารอื่นๆ ที่สำนักงานวีซ่าแคนาดาในประเทศของคุณแนะนำ

คุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าแคนาดา หากขาดเอกสารใดเอกสารหนึ่งข้างต้น หรือเอกสารไม่ถูกต้อง

 

แก้ไข: 
17 สิงหาคม 2021
If you question is not answered here, please contact ที่ปรึกษานักเรียน

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111