VISA - วีซ่าอเมริกา

ข้าพเจ้าจะต้องแสดงเอกสารอะไรบ้างที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง?

โดยทั่วไปแล้วคุณจะต้องแสดงเอกสารเหล่านี้แก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมือง หากเอกสารเหล่านี้สูญหายหรือไม่สมบูรณ์ คุณอาจจะโดนกักตัว สอบสวน หรือถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง

  • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
  • วีซ่าประเภท F-I ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมด้วยชื่อของศูนย์ Kaplan International English ที่คุณกำลังจะไปเรียนด้านล่าง
  • เอกสาร I-20 จำนวน 3 หน้า ซึ่งออกให้โดยศูนย์ Kaplan International English ที่คุณกำลังจะไปเรียน (ชื่อของศูนย์ Kaplan International English จะต้องสอดคล้องกับชื่อโรงเรียนที่ระบุในวีซ่าของคุณ)

 

แก้ไข: 
19 เมษายน 2021
If you question is not answered here, please contact ที่ปรึกษานักเรียน

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111