VISA - วีซ่าอเมริกา

I-20 คืออะไร?

I-20 คือเอกสารที่ Kaplan International English ออกให้กับนักเรียนที่กำลังจะมาเรียนกับเราเต็มเวลา ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถยื่นขอวีซ่าประเภทนักเรียนที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศของพวกเขาได้

แก้ไข: 
29 ตุลาคม 2019
If you question is not answered here, please contact ที่ปรึกษานักเรียน

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111