VISA - วีซ่าอเมริกา

ข้าพเจ้ามีแนวโน้มที่จะได้รับวีซ่าประเภท F-1 หรือไม่?

เนื่องจาก Kaplan International English ไม่ได้เป็นผู้ออกวีซ่า เราจึงไม่สามารถบอกได้ว่าคุณมีแนวโน้มที่จะได้รับวีซ่าหรือไม่ อย่างไรก็ดี คุณควรจะทราบว่าการที่จะได้วีซ่าหรือไม่นั้นไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถรับรองได้

 

แก้ไข: 
13 กันยายน 2017
If you question is not answered here, please contact ที่ปรึกษานักเรียน

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111