VISA - วีซ่าแคนาดา

ฉันจะต้องยื่นเอกสารสนับสนุนอะไรบ้างพร้อมกับใบสมัคร?

หลักฐานแสดงการตอบรับจาก Kaplan International English

 • จดหมายจาก Kaplan International English ซึ่งระบุชื่อของสถาบัน การยืนยันการตอบรับ และ/หรือ การลงทะเบียนเป็นนักเรียน หลักสูตรที่ศึกษา ระยะเวลาของหลักสูตรและวันที่ที่คุณลงทะเบียนล่าสุด

หลักฐานแสดงตัวตน

 • หนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางซึ่งรับรองการเดินทางกลับประเทศที่ออกเอกสารดังกล่าว (ประชากรและผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา, เซนต์ ปิแอร์ (St. Pierre), มิคลอน (Miquelon) และกรีนแลนด์ (Greenland) ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทาง แต่จะต้องแสดงหลักฐานที่บ่งชี้ถึงสถานภาพและการเป็นพลเมือง เช่น บัตรประชาชน หรือบัตรลงทะเบียนบุคคลต่างด้าว
 • รูปถ่ายของคุณและสมาชิกครอบครัวที่เดินทางมาด้วยขนาดที่ใช้สำหรับหนังสือเดินทาง (45 มม. x 35 มม.) ที่เหมือนกันทุกประการ 2 รูป ซึ่งมีข้อกำหนดดังนี้:
  1. เป็นรูปสีหรือขาวดำที่ถ่ายภายใน 6 เดือน
  2. ชัดเจนและถ่ายบนพื้นสีอ่อน
  3. ใช้กระดาษถ่ายรูปธรรมดา
  4. เป็นภาพถ่ายเต็มหน้า ไม่ยิ้ม และไม่สวมแว่นกันแดด หมวก หรือผ้าคลุมหัว เว้นแต่เป็นข้อบังคับด้านวัฒนธรรมและศาสนา

หลักฐานการสนับสนุนด้านการเงิน

คุณจะต้องพิสูจน์ว่าคุณมีเงินเพียงพอที่จะรับผิดชอบค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพและค่าเดินทางกลับ ของคุณเองและสมาชิกครอบครัวที่เดินทางมาด้วย หลักฐานดังกล่าว ได้แก่:

 • บัญชีธนาคารในแคนาดาในชื่อของคุณ ถ้าเงินถูกโอนมายังแคนาดา
 • รายละเอียดการเงินของธนาคารในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา
 • ตั๋วแลกเงินของธนาคารที่แปลงสกุลเงินแล้ว
 • หลักฐานแสดงการจ่ายค่าเล่าเรียนและที่พักอาศัย
 • หลักฐานแสดงการจ่ายเงินให้แก่คุณในแคนาดา ถ้าคุณได้รับทุนการศึกษา

คุณจะต้องพิสูจน์ด้วยว่าคุณจะเดินทางออกจากแคนาดาภายหลังจากเรียนจบ

ถ้าประเทศของคุณมีกฎควบคุมการแลกเงิน คุณจะต้องแสดงหลักฐานว่าคุณได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลการแลกเงินให้นำเงินออกนอกประเทศเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายแล้ว

คุณอาจต้องแสดงหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ข้อมูลด้านการแพทย์และความปลอดภัย

 

แก้ไข: 
16 สิงหาคม 2021
If you question is not answered here, please contact ที่ปรึกษานักเรียน

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

 • แนะนำให้คำปรึกษา
 • บริการจัดหาที่พักอาศัย
 • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
 • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111