VISA - วีซ่าอเมริกา

วีซ่านักเรียนจะได้ระยะเวลานานเท่าไหร่?

Kaplan International English ไม่ใช่ผู้ออกวีซ่าให้นักเรียนดังนั้นนักเรียนจึงต้องทำการเช็คข้อมูลกับ  U.S. Embassy/Consulate

แก้ไข: 
11 มกราคม 2016
If you question is not answered here, please contact ที่ปรึกษานักเรียน

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111