Sıkça Sorulan Sorular - Sağlık ve Güvenlik

İş faaliyetlerimizden kaynaklanan S&G riskleri nelerdir?

Kaplan lokasyonlarından her biri bina yapısı çeşitliliği ve orada yapılan detaylı görevler bakımından değişiklik gösterir.

Merkez müdürünün yapılan tüm görevlerin ele alındığını ve uygunsa bir risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlaması gereklidir.

Risk değerlendirmeleri, yasaya uygun olmanızın yanı sıra çalışan, öğrenci ve işinizin de korunmasını sağlar. Gerçek bir zarara yol açacak potansiyel risklere yoğunlaşmanıza imkan verir.

Risk değerlendirmesi, bulunduğunuz yerde/iş yerinde neyin insanlara zarar verebileceğinin incelenmesidir. Kanun tüm risklerin giderilmesini istemese de, insanların pratikte olabildiğince geniş çaplı korunmasını ister.

Risk değerlendirmeleri gerekli biçimde eğitim almış atanmış veya seçilmiş kişiler tarafından yapılır.

Risk değerlendirmesinin bulguları merkez müdürüne iletilir.

Riskleri gidermek/kontrol etmek için gerekli eylem merkez müdürü tarafından onaylanır.

Merkez müdürü gereken değişikliklerin uygulanmasından sorumludur.

Değerlendirmeler yıllık olarak veya iş faaliyeti değiştiğinde, hangisi önce olursa, gözden geçirilecektir. Her 2 yılda bir veya mekana önemli yapısal değişiklikler/eklemeler yapıldığında, dış kaynaklı bir danışman tarafından yeni bir değerlendirme yapılacaktır.

Son güncelleme: 
02 Kasım 2015
Sorunuzun cevabını bulamadınız mı?eğitim danışmanı.