FAQs - Niepełnoletni

Niepełnoletni

Wyjazd na kurs za granicę to duża decyzja i wiemy, jak ważny jest dostęp do wszystkich informacji zanim rozpoczniesz proces rezerwacji. Nasza sekcja FAQ jest podzielona na kategorie tematyczne, które powinny pomóc Ci znaleźć odpowiedź na większość pytań. Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnych informacji, skontaktuj się z naszym doradcą.

Niepełnoletni

Firma Kaplan International English (KIE) jest świadoma odpowiedzialności związanej z zapewnieniem i dbaniem o bezpieczeństwo uczniów poniżej 18 roku życia, zgodnie z przepisami prawa Wielkiej Brytanii i wymaganiami organizacji akredytujących oraz instytucji nadzorujących placówki edukacyjne. KIE przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa i ochrony uczniów poniżej 18 roku życia we wszystkich placówkach, przede wszystkim poprzez działania prewencyjne. KIE dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim uczniom bezpieczne, pozytywne i przyjazne środowisko do nauki i mieszkania. Aby ten cel został osiągnięty, rodzice i uczniowie muszą poinformować KIE o wszelkich problemach zdrowotnych i chorobach. Wszyscy pracownicy KIE starają się zapewnić uczniom pozytywne doświadczenie nauki, a szczególną troską otaczamy uczniów niepełnoletnich w świetle prawa. Firma KIE nie może i nie zamierza przejąć roli rodziców, jednak zapewnia ona zwiększony nadzór nad uczniami poniżej 18 roku życia i wymaga podpisania przez rodziców uczniów niepełnoletnich formularza zgody. Rodzice uczniów poniżej 18 roku życia powinni być świadomi, że uczniowie uczący się w szkołach KIE będą przebywać w środowisku dorosłych, a nauczanie odbywa się w ramach kursów dla dorosłych.
Firma KIE jest świadoma, że bezpieczeństwo uczniów poniżej 18 roku życia jest wartością pierwszorzędną i podejmuje stosowne kroki, aby rodzice uczniów niepełnoletnich wiedzieli, że ich dzieci przebywają w bezpiecznym środowisku. Uczniowie w wieku 14–17 podróżują z miejsca zakwaterowania do szkoły i z powrotem samodzielnie, ale ich stawiennictwo jest monitorowane. W przypadku, kiedy uczeń nie dotrze do szkoły na czas, mają zastosowanie odpowiednie procedury. Uczniowie mogą korzystać z 24-godzinnego połączenia awaryjnego i informacji telefonicznej w razie jakichkolwiek trudności. Rodziny goszczące również mają do dyspozycji połączenie awaryjne i są zobowiązane niezwłocznie powiadomić szkołę, jeżeli uczeń nie stawi się w miejscu zakwaterowania o wyznaczonej godzinie. Rodzice powinni być świadomi, że uczniowie poniżej 18 roku życia mieszkający u rodzin goszczących są zobowiązani stawić się w domu na noc do godziny:
•    (dot. uczniów w wieku 14–15 lat) 22:30, chyba że znajdują się cały czas pod opieką opiekuna grupy lub innego pracownika;
•    (dot. uczniów w wieku 16–17 lat) 23:00.

Uczniowie poniżej 18 roku życia, którzy chcą przenocować u znajomych lub rodziny przez jedną lub więcej nocy, mogą uzyskać pozwolenie tylko w przypadku, gdy ich rodzice i osoba, u której chcą przenocować, udzielili wyraźnej zgody na taki nocleg.
Ponadto KIE stosuje następujące środki bezpieczeństwa:
•    KIE udostępnia wszystkim pracownikom, rodzinom goszczącym i rodzicom Politykę bezpieczeństwa (jęz. angielski), która szczegółowo określa, w jaki sposób KIE troszczy się o bezpieczeństwo uczniów.
•    Wszyscy pracownicy KIE, rodziny goszczące i opiekunowie grup mający stały kontakt z uczniami poniżej 18 roku życia przechodzą rygorystyczny proces rekrutacji i zostają poddani niezbędnej kontroli policyjnej.
•    Wszyscy pracownicy KIE i rodziny goszczące otrzymują stosowne wsparcie, trening i wskazówki, jak radzić sobie z problemami dotyczącymi bezpieczeństwa.
•    Każda szkoła KIE ma wyznaczoną osobę kontaktową ds. niepełnoletnich, która zapewnia dodatkowe wsparcie, regularnie spotyka się z uczniami, wyjaśnia status prawny niepełnoletnich, zajmuje się wszelkimi problemami dotyczącymi zakwaterowania i w razie potrzeby przeprowadza rozmowy z rodzinami goszczącymi bądź rodzicami uczniów niepełnoletnich.
•    Zajęcie w szkole są stosowne dla uczniów poniżej 18 roku życia; ponadto uczniowie zostają poinformowani o nauce i wyjściach towarzyskich poza szkołę.
•    Uczniowie poniżej 16 roku życia są zobowiązani brać udział w zajęciach pozaszkolnych organizowanych i nadzorowanych przez KIE.
•    KIE nadzoruje zajęcia pozaszkolne, ale w zajęciach tych nie mają obowiązku uczestniczyć uczniowie w wieku 16–17 lat; uczniowie i rodzice powinni być świadomi, że uczniowie niebiorący udziału w zajęciach zorganizowanych nie będą mieli zapewnionej opieki.

 

Ostatnia aktualizacja: 01 Wrzesień 2021

Jak możemy pomóc?

Nasi doradcy służą pomocą przy wyborze kursu językowego, który najbardziej odpowiada Twoim celom edukacyjnym i zawodowym.

  • Zakwaterowanie
  • Informacje o wizach
  • Szczegóły dot. podróży

Skontaktuj się z naszym doradcą  lub zadzwoń po numer:

+48 (22) 307-26-46