FAQs - คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

เรียนต่อต่างประเทศ เป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ของชีวิต และสิ่งที่จะช่วยนักเรียนในการตัดสินใจคือการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ก่อนที่จะตัดสินใจ หัวข้อถามตอบของเราได้แบ่งเป็นหมวดๆ ซึ่งสามารถตอบคำถามต่างๆที่นักเรียนต้องการได้อย่างครบถ้วน แต่ถ้านักเรียนไม่สามารถหาคำตอบได้ กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ของเรา

ก่อนจองคอร์สเรียน

ที่ Kaplan International English เราใช้วิธีการสอนแบบสื่อสาร ครูจะพยายามให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และพัฒนาทักษะทั้งสี่ ได้แก่ การเขียน การพูด การฟัง และการอ่านของนักเรียนอย่างทั่วถึง อีกทั้งทางโรงเรียนของเราที่ขึ้นชื่อความทันสมัยด้านการเรียนการสอนที่ทันสมัยอย่าง K+ ที่นักเรียนสามารถกาเวลาว่างจากชั้นเรียนมาทบทวนบทเรียนออนไลน์ ส่งการบ้าน และอื่นๆได้ และอีกมากมายเกี่ยวกับ K+

แก้ไข: 17 มีนาคม 2018

แต่ละโรงเรียนจะมีผู้อำนวยการการศึกษา ผู้จัดการด้านวิชาการ และทีมครูวิชาการ คุณจะมีครูหรือครูพิเศษที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลหลักสูตรและชั้นเรียนของคุณโดยเฉพาะ ครูประจำชั้นของคุณสามารถที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับบทเรียนและกิจกรรมต่างๆ ได้ ในขณะที่ครูพิเศษก็สามารถที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรและคอยเฝ้าดูพัฒนาการและการเข้าเรียนของคุณทุกๆ สัปดาห์

แก้ไข: 20 ธันวาคม 2019

โรงเรียนของเราเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ beginner - upper intermediate classes

แก้ไข: 21 ธันวาคม 2018

คุณสามารถที่จะสมัครเรียนได้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป คุณสามารถที่จะเลือกระยะเวลาของหลักสูตรและหลักสูตรได้ตามที่ต้องการ

แก้ไข: 19 กุมภาพันธ์ 2019

หลักสูตรจะเริ่มทุกวันจันทร์ ถ้าวันจันทร์เป็นวันหยุด เราจะเริ่มเรียนวันอังคารแทน โปรดดูรายละเอียดหรือติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของเรา

แก้ไข: 25 มีนาคม 2020

คุณสามารถเลือกเรียนในวันที่ต้องการได้ ทุกหลักสูตรจะมีวันเริ่มต้นหลักสูตรตลอดทั้งปี แต่บางหลักสูตรจะระบุวันเริ่มต้น โปรดตรวจสอบวันเริ่มต้นหลักสูตรที่คุณต้องการกับเรา

แก้ไข: 21 ธันวาคม 2018

คุณจะได้รับประกาศนียบัตรที่แสดงใหเห็นว่าคุณเรียนหลักสูตรนั้นๆ ในตอนจบหลักสูตร ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงระดับภาษาอังกฤษของคุณ ช่วงระยะเวลาที่เรียนและการเข้าชั้นเรียน

แก้ไข: 02 กันยายน 2019

เมื่อคุณมาถึงโรงเรียนคุณจะต้องทำแบบทดสอบ ซึ่งจะทดสอบทั้งทักษะด้านไวยากรณ์ การเขียน การฟังและการพูด โรงเรียนจะพิจารณาจากผลสอบและจัดให้คุณอยู่ในชั้นเรียนที่เหมาะสม คุณสามารถที่จะลองทำแบบทดสอบ ออนไลน์ได้ เพื่อที่จะได้ทราบว่าภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับใด

แก้ไข: 13 มิถุนายน 2019

นักเรียนแต่ละคนจะมีพัฒนาการการเรียนรู้เร็วช้าต่างกัน อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วเราประเมินว่าเวลาที่เหมาะสมสำหรับการที่จะผ่านจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งจะใช้เวลาประมาณ 10 สัปดาห์

แก้ไข: 06 ตุลาคม 2017

Kaplan International Colleges สามารถเตรียมความพร้อมให้คุณสำหรับการสอบอย่างเป็นทางการ คุณสามารถที่จะเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS, TOEFL, หรือ Cambridge (FCE, CAE และ CPE) รวมทั้งเตรียมสอบ SAT, GMATหรือ GRE ®  โปรดทราบว่าค่าธรรมเนียมการสอบไม่ได้รวมอยู่กับค่าเล่าเรียนและจะต้องชำระต่างหาก ถ้าคุณต้องการที่จะสอบ คุณจะต้องรีบแจ้งให้พนักงานต้อนรับทราบหลังจากที่คุณมาถึง ซึ่งพนักงานสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือคุณในการสมัครสอบ และให้คำแนะนำว่าควรเรียนอะไรจึงจะเหมาะสมกับการสอบของคุณ

แก้ไข: 19 กุมภาพันธ์ 2019

โรงเรียนของเราส่วนใหญ่เปิดรับนักเรียนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ยกเว้นที่ประเทศแคนาดานักเรียนต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป อีกทั้งโรงเรียนของเรายังเปิดรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพิ่มเติม

แก้ไข: 26 มีนาคม 2018

เพื่อที่คุณจะได้มีทางเลือกที่กว้างขวางขึ้นทั้งในแง่ของหลักสูตรและที่พัก (ในกรณีที่คุณต้องการให้เราจัดหาที่พักให้ด้วย) เราขอแนะนำให้คุณสมัครเรียนก่อนล่วงหน้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากระยะเวลาการสมัครน้อยกว่า 4 สัปดาห์ คุณอาจจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครล่าช้า สำหรับการสมัครเรียนที่สหรัฐอเมริกา เราขอแนะนำให้คุณสมัครเรียนล่วงหน้าสองเดือน เพื่อที่จะเผื่อเวลาไว้สำหรับการขอวีซ่า

แก้ไข: 06 ตุลาคม 2017

กรุณาสอบถามทางเจ้าหน้าที่ของเราเพิ่มเติมเพื่อรับราคาพิเศษ

แก้ไข: 19 พฤศจิกายน 2020

หลังจากจองคอร์สเรียน

นักเรียนทุกคนจะต้องทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษของ Kaplan International English และได้พบปะกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน พร้อมได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับโรงเรียน สิ่งอำนวยความสะดวก หลักสูตร และย่านที่โรงเรียนตั้งอยู่ คุณจะได้รับตารางเรียนในวันนั้น และเริ่มเรียนในวันถัดไป ถ้าคุณมีคำถาม โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันแรกของคุณ

แก้ไข: 31 ตุลาคม 2019

ขึ้นอยู่กับตารางเรียนของแต่ละโรงเรียนและประเทศ แต่นักเรียนจะได้รับแจ้งโดยตรงก่อน จากทางเจ้าหน้าที่ของเรา

แก้ไข: 16 ธันวาคม 2019

นักเรียนสามารถเรียนเพิ่มคอร์สเรียนได้ ถ้านักเรียนยังมีวีซ่าเหลืออยู่ และต้องชำระค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อยก่อนการต่อ

แก้ไข: 16 ธันวาคม 2019

สามารถทำการเปลี่ยนได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศโดย

Australia – นักเรียนสามารเปลี่ยนได้ห่อนที่จะมาถึง แต่นักเรียนต้องการใบยืนยันตัวใหม่ที่ใช้แสเงตัวและรายละเอียดเมื่อมาถึงที่ประเทศออสเตรเลีย

Canada – ได้ ยกเว้นนักเรียนลงคอร์ส Work and Study course,

USA – เมื่อนักเรียนได้ I20 นักเรียนไม่สามารถเปลี่ยนคอร์สได้ แต่เมื่อมาถึงที่ประเทศอเมริกาแล้วสามารถเปลี่ยนทีหลังได้

UK, Ireland & New Zealand – ได้ สามารถเปลี่ยนได้ก่อนมาถึง พร้อมกับเอกสารยืนยัน

Tourist Visa, USA – ไม่สามารถเปลี่ยนได้

 

แก้ไข: 16 ธันวาคม 2019

วันหยุดระหว่างการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษขึ้นกับข้อกำหนดของวีซ่าของคุณ และคุณจะต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบอย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้าหากคุณต้องการจะหยุด หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะยาวและหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย (หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะยาว 9 เดือนและ 5 เดือน, ประกาศนียบัตรวิชาพื้นฐาน หลักสูตรเตรียมพร้อมก่อนศึกษาระดับปริญญาโทหรือหลักสูตรปี 1 สาขาธุรกิจและการจัดการ CHEBM) มีการกำหนดให้มีวันหยุดอยู่แล้ว ซึ่งคุณจะหยุดได้ตามวันที่กำหนดไว้ คุณจึงควรจะตรวจสอบในช่วงที่คุณสมัครเรียนเพื่อที่จะได้วางแผนล่วงหน้า คุณไม่ควรจะหยุดในวันที่นอกเหนือจากวันที่กำหนดไว้ และทุกโรงเรียนจะปิดในวันหยุดราชการ เช่น คริสต์มาส ปีใหม่ และอีสเตอร์ โปรดตรวจสอบให้ดีว่ามีวันหยุดวันใดบ้าง ซึ่งจะมีการประกาศให้ทราบทุกๆ ปี

แก้ไข: 31 ตุลาคม 2019

ในห้องเรียน

ทางโรงเรียนของเราใช้ภาษาอังกฤษล้วนๆ ในการเรียนการสอน อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็น เราจะใช้ล่ามช่วยแปลสำหรับประเด็นที่มีความสำคัญและเร่งด่วน

แก้ไข: 14 พฤษภาคม 2019

โดยเฉลี่ยแล้วมีนักเรียน 12 คนต่อชั้นเรียน และสูงสุดไม่เกิน 15 คน

แก้ไข: 25 มีนาคม 2020

มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษช่วงวันหยุดหรือช่วงเย็น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการขอวีซ่า

แก้ไข: 03 กันยายน 2020

ตารางการเรียนขึ้นอยู่กับคอร์สเรียน:

Vacation English: 20 lessons of general English

General English: 20 lessons of general English + 7 sessions of Supplementary Structured Study

Intensive English: Same as General English + 8 Elective lessons

Business English: Same as General English + 8 English for Business lessons

แก้ไข: 30 มิถุนายน 2021

ได้แน่นอน ครูจะกระตุ้นให้คุณพูดโดยใช้วิธีการสอนแบบสื่อสารในชั้นเรียนซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจและเพิ่มความคล่องแคล่วในการพูดภาษาอังกฤษ โรงเรียนมีนโยบายใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสารเพียงภาษาเดียว เมื่ออยู่นอกห้องเรียน นักเรียนก็ต้องพูดภาษาอังกฤษกับ Family Host และเพื่อนใหม่ตลอดเวลา

แก้ไข: 16 ธันวาคม 2019

ทุกโรงเรียนของเรามีชั้นเรียนแบบตัวต่อตัว ซึ่งราคาจะแตกต่างกันไป

แก้ไข: 08 กันยายน 2017

โดยทั่วไปแล้ว Kaplan International English กำหนดมาตรฐานให้แต่ละคาบเรียนมีระยะเวลา 45 นาที

แก้ไข: 08 กันยายน 2017

การเลือกวิชาเลือกใน หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกเรียนที่ไหนและระดับภาษาอังกฤษของคุณ ตัวอย่างวิชาเลือกเช่น คำศัพท์ เหตุการณ์ปัจจุบัน วัฒนธรรมท้องถิ่น หรือภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ สำหรับวิชาเลือกภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ อาจประกอบด้วยวิชาต่างๆ เช่น การสื่อสารในที่ทำงาน การร่วมประชุม ทักษะการเขียนในสถานการณ์ทางธุรกิจ และเทคนิคการสัมภาษณ์

แก้ไข: 08 กันยายน 2017

การเรียนเสริมนี้ เป็นการวางแผนการเรียนเสริมให้นักเรียนแต่ละคนให้สอดคล้องกับระดับภาษาของแต่ละคน นอกเหนือไปจากการเรียนกับอาจารย์ในห้องเรียนดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น อาจารย์จะระบุเมนูวิชาเรียน ( Study Menu )ให้กับนักเรียนแต่ละคนซึ่งรวมถึงการร่วมกิจกรรมทางภาษาทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เข้าร่วมชมรมการศึกษา พูดคุย ฟังการบรรยาย หรือเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษานอกห้องเรียน และสามารถบริหารเวลาเรียนและการทำงานได้อย่างอิสระตามความต้องการของแต่ละคน สำหรับการเรียนเสริมของ Kaplan International Colleges นี้เรามีครูคอยให้คำแนะนำและดูแลนักเรียนในการเรียนด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้นักเรียนทราบถึงวิธีการเรียนด้วยตนเองที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ครูยังให้ความช่วยเหลือสำหรับการเรียนเป็นรายบุคคล และให้คำแนะนำด้านการฝึกฝนทักษะในด้านภาษาที่ได้เรียนรู้ทั้งหมด ซึ่งระบบนี้จะใช้เครื่องมือเหล่านี้

 • การวางแผนการเรียนรายบุคคลของนักเรียนในสัปดาห์แรกของการเรียน
 • แผนการเรียนของนักเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษเข้มข้น (หลักสูตร 10 สัปดาห์ขึ้นไป) และนักเรียนในหลักสูตรระยะยาว 9 เดือนหรือ 5 เดือน
 • เมนูการเรียนของนักเรียนแต่ละคน (Guided Study Menus) ในทักษะภาษาด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาที่จำเป็น
 • การประเมินความก้าวหน้าในการเรียนอย่างสม่ำเสมอ
 • การให้คำชี้แนะเป็นรายบุคคลทุกๆ 5 สัปดาห์ นักเรียนจะสามารถสอบถามและพูดคุยทุกแง่มุมเกี่ยวกับรายงานความก้าวหน้าและแผนการเรียนของตนกับครูได้
 • นักเรียนสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์และเอกสารประกอบการเรียนที่มีอยู่อย่างมากมายได้
 • สามารถที่จะเข้าร่วม Study Club ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของครูได้
 • ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อชี้แนะจากครูทั้งอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งคำแนะนำด้านการศึกษารายบุคคลที่เป็นประโยชน์

นักเรียนสามารถที่จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา อุปกรณ์ประกอบการเรียนเสริมพิเศษและเข้าร่วมกิจกรรมด้านภาษาต่างๆ ได้ สิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์และกิจกรรมการเรียนเสริมนี้จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียน ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้คุณทราบในวันปฐมนิเทศ

แก้ไข: 08 กันยายน 2017

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

 • แนะนำให้คำปรึกษา
 • บริการจัดหาที่พักอาศัย
 • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
 • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111