คำถามที่พบบ่อย - คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

การเรียนเสริมด้วยตนเองตามตารางที่กำหนดคืออะไร (Structured Study)?

การเรียนเสริมนี้ เป็นการวางแผนการเรียนเสริมให้นักเรียนแต่ละคนให้สอดคล้องกับระดับภาษาของแต่ละคน นอกเหนือไปจากการเรียนกับอาจารย์ในห้องเรียนดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น อาจารย์จะระบุเมนูวิชาเรียน ( Study Menu )ให้กับนักเรียนแต่ละคนซึ่งรวมถึงการร่วมกิจกรรมทางภาษาทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เข้าร่วมชมรมการศึกษา พูดคุย ฟังการบรรยาย หรือเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษานอกห้องเรียน และสามารถบริหารเวลาเรียนและการทำงานได้อย่างอิสระตามความต้องการของแต่ละคน สำหรับการเรียนเสริมของ Kaplan International Colleges นี้เรามีครูคอยให้คำแนะนำและดูแลนักเรียนในการเรียนด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้นักเรียนทราบถึงวิธีการเรียนด้วยตนเองที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ครูยังให้ความช่วยเหลือสำหรับการเรียนเป็นรายบุคคล และให้คำแนะนำด้านการฝึกฝนทักษะในด้านภาษาที่ได้เรียนรู้ทั้งหมด ซึ่งระบบนี้จะใช้เครื่องมือเหล่านี้

 • การวางแผนการเรียนรายบุคคลของนักเรียนในสัปดาห์แรกของการเรียน
 • แผนการเรียนของนักเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษเข้มข้น (หลักสูตร 10 สัปดาห์ขึ้นไป) และนักเรียนในหลักสูตรระยะยาว 9 เดือนหรือ 5 เดือน
 • เมนูการเรียนของนักเรียนแต่ละคน (Guided Study Menus) ในทักษะภาษาด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาที่จำเป็น
 • การประเมินความก้าวหน้าในการเรียนอย่างสม่ำเสมอ
 • การให้คำชี้แนะเป็นรายบุคคลทุกๆ 5 สัปดาห์ นักเรียนจะสามารถสอบถามและพูดคุยทุกแง่มุมเกี่ยวกับรายงานความก้าวหน้าและแผนการเรียนของตนกับครูได้
 • นักเรียนสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์และเอกสารประกอบการเรียนที่มีอยู่อย่างมากมายได้
 • สามารถที่จะเข้าร่วม Study Club ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของครูได้
 • ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อชี้แนะจากครูทั้งอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งคำแนะนำด้านการศึกษารายบุคคลที่เป็นประโยชน์

นักเรียนสามารถที่จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา อุปกรณ์ประกอบการเรียนเสริมพิเศษและเข้าร่วมกิจกรรมด้านภาษาต่างๆ ได้ สิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์และกิจกรรมการเรียนเสริมนี้จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียน ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้คุณทราบในวันปฐมนิเทศ

แก้ไข: 
08 กันยายน 2017
If you question is not answered here, please contact ที่ปรึกษานักเรียน

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

 • แนะนำให้คำปรึกษา
 • บริการจัดหาที่พักอาศัย
 • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
 • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111