คำถามที่พบบ่อย - คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

ข้าพเจ้าจะได้เรียนอะไรบ้างในวิชาเลือก?

การเลือกวิชาเลือกใน หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกเรียนที่ไหนและระดับภาษาอังกฤษของคุณ ตัวอย่างวิชาเลือกเช่น คำศัพท์ เหตุการณ์ปัจจุบัน วัฒนธรรมท้องถิ่น หรือภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ สำหรับวิชาเลือกภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ อาจประกอบด้วยวิชาต่างๆ เช่น การสื่อสารในที่ทำงาน การร่วมประชุม ทักษะการเขียนในสถานการณ์ทางธุรกิจ และเทคนิคการสัมภาษณ์

แก้ไข: 
08 กันยายน 2017
If you question is not answered here, please contact ที่ปรึกษานักเรียน

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111