คำถามที่พบบ่อย - คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

ข้าพเจ้าจะได้รับประกาศนียบัตรหลังเรียนจบหลักสูตรหรือไม่?

คุณจะได้รับประกาศนียบัตรที่แสดงใหเห็นว่าคุณเรียนหลักสูตรนั้นๆ ในตอนจบหลักสูตร ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงระดับภาษาอังกฤษของคุณ ช่วงระยะเวลาที่เรียนและการเข้าชั้นเรียน

แก้ไข: 
02 กันยายน 2019
If you question is not answered here, please contact ที่ปรึกษานักเรียน

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111