คำถามที่พบบ่อย - คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

ข้าพเจ้าจะสามารถฝึกฝนการพูดได้หรือไม่?

ได้แน่นอน ครูจะกระตุ้นให้คุณพูดโดยใช้วิธีการสอนแบบสื่อสารในชั้นเรียนซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจและเพิ่มความคล่องแคล่วในการพูดภาษาอังกฤษ โรงเรียนมีนโยบายใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสารเพียงภาษาเดียว เมื่ออยู่นอกห้องเรียน นักเรียนก็ต้องพูดภาษาอังกฤษกับ Family Host และเพื่อนใหม่ตลอดเวลา

แก้ไข: 
16 ธันวาคม 2019
If you question is not answered here, please contact ที่ปรึกษานักเรียน

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111