คำถามที่พบบ่อย - คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

ข้าพเจ้ามีวันหยุดหรือไม่?

วันหยุดระหว่างการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษขึ้นกับข้อกำหนดของวีซ่าของคุณ และคุณจะต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบอย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้าหากคุณต้องการจะหยุด หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะยาวและหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย (หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะยาว 9 เดือนและ 5 เดือน, ประกาศนียบัตรวิชาพื้นฐาน หลักสูตรเตรียมพร้อมก่อนศึกษาระดับปริญญาโทหรือหลักสูตรปี 1 สาขาธุรกิจและการจัดการ CHEBM) มีการกำหนดให้มีวันหยุดอยู่แล้ว ซึ่งคุณจะหยุดได้ตามวันที่กำหนดไว้ คุณจึงควรจะตรวจสอบในช่วงที่คุณสมัครเรียนเพื่อที่จะได้วางแผนล่วงหน้า คุณไม่ควรจะหยุดในวันที่นอกเหนือจากวันที่กำหนดไว้ และทุกโรงเรียนจะปิดในวันหยุดราชการ เช่น คริสต์มาส ปีใหม่ และอีสเตอร์ โปรดตรวจสอบให้ดีว่ามีวันหยุดวันใดบ้าง ซึ่งจะมีการประกาศให้ทราบทุกๆ ปี

แก้ไข: 
31 ตุลาคม 2019
If you question is not answered here, please contact ที่ปรึกษานักเรียน

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111