Modern Kölelik Beyanı

Modern Slavery Statement, bütün çalışanlara eşit bir şekilde saygılı ve haysiyetli bir şekilde davranılması, çalışanların kendi özgür iradeleri ile çalışıyor olmaları, çalışmalarının karşılığını adil ve düzgün bir şekilde almaları gibi standartların sınırını çizer. Kaplan International, sosyal ve çevresel sorumluluklarına bağlıdır ve kölelik ya da insan trafiğine karşı toleransı yoktur. Kaplan kendini kölelik ve insan trafiğiyle savaşmak için yöntemlerini geliştirmeye adamıştır ve hiçbir insan hakkının ihlal edilmesi gibi bir suça ortak olmasının söz konusu olmadığını garanti eder. Kaplan International, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde belirlenen prensiplere saygı duymakta ve desteklemektedir. Aynı zamanda şirketlerin insan hakları suistimali gibi suçlara ortak olmamaları gerektiğine inanmaktadır.

Şirket Yapısı

Eğitim sektöründe, eğitim ve kurs hizmeti sağlayan bir kurumuz. Kaplan Inc. Grubu’nun bir parçasıyız ve ana ofisi Amerika’da bulunan Graham Holding’e bağlıyız. Kaplan’ın İngiltere operasyonunun yıllık cirosu yasal eşiği aşmaktadır.

Şirketimiz

Şirketimiz dört ana iş kolundan oluşmaktadır:Kaplan UK Professional, İngiltere'nin önde gelen en büyük şirketlerine birçok lokasyonda kurslar ve özelleştirilmiş eğitimler sunmaktadır. Bu programlar, muhasebe, mesleki yeterlilik, ve mezun kurslarını içermektedir.Kaplan International Pathways, İngiltere’nin önde gelen üniversiteleriyle ortaklık içerisinde çalışarak, uluslararası öğrenciler için özel olarak hazırlanmış lisans ya da master programlarına hazırlık kursları sunar.Kaplan International Languages yurt dışında İngilizce dil okuluna katılmak isteyen ve İngiltere’de üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler için çok çeşitli İngilizce kursları sunar.Kaplan Test Prep ve Manhattan Prep, çok çeşitli üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık ve profesyonel lisans sınavlarına hazırlık alanlarında kurslar sunar.

Tedarikçi Zincirimiz

Tedarikçi zincirimiz acenteleri, bilişim hizmet sağlayıcılarını, taşeronları ve yurt dışı eğitim danışmanlığı veren firmalar ile aile yanı konaklama ve yurtları kapsamaktadır.Tedarik zincirimizi riskleri saptamak için kendi içimizde sürekli gözden geçirip auditler yaparak, güvenlik, insan trafiği, çocuk işçiliği ve diğer yasal gereklilikler gibi her açıdan değerlendiriyoruz. Aynı zamanda kendi Tedarik Zinciri Politikamızla uygunluğundan emin olmak için değerlendirme yapıyoruz.

Kölelik ve insan trafiği hakkındaki politikalarımız

Modern kölelik ya da insan trafiğinin tedarikçilerimizde, iş ortaklarımızda ya da kendi kurumumuzun hiçbir parçasında görülmemesini garantilemeye kendimizi adadık. Şirket politikalarımız, etik bir şekilde davranmaya olan bağlılığımızı yansıtmaktadır ve iş ilişkilerimiz ile bir bütün şeklindedir. Tedarikçilerimizin hiçbirinde kölelik ya da insan trafiği olaylarının yaşanmaması için en etkili sistemleri uygular ve ve bunun kontrolünün sağlandığından emin oluruz.Cinsel saldırı, cinsel istismar, kurumsal cezalandırma, kölelik, zihinsel ya da fiziksel baskı, sözlü taciz dahil olmak üzere, insanlık dışı hiçbir uygulama ya da bu uygulamaların olası tehdidi kesinlikle mevzubahis olamaz.İşleyişte bulunduğumuz her lokasyonda, ırk, renk, din, milli köken, cinsiyet(hamilelik dahil), yaş, engel durumu, cinsel eğilim, cinsi kimlik, HIV durumu, evlilik durumu, geçmiş askerlik durumuyla da yasa ve düzenlemeler tarafından korunan herhangi bir durum da dahil olmak üzere; tacizden ve yasalara aykırı olarak yapılan ayrımcılıktan arındırılmış, bir iş gücü oluşturmayı hedefleriz.

Kölelik ve insan ticareti için durum tespiti süreçleri

Şirket kurallarını ve işleyişini belirleyen Graham Holdings Company Statement of Ethical Principles,Code of Business Conduct, Whistleblowing Policy ve the Kaplan International Human Resources policy belgelerinde de belirtildiği üzere, riski azaltmak ve riski tanımlama girişimimizin bir parçası olarak; yasal şirket durum analizi süreçlerimizle uyumlu olarak çalışmaktayız.

Halihazırda yerleşik olan sistemlerimiz aşağıdakilerin uygulanmasını sağlamaktadır:• Tedarik zincirimizdeki potansiyel risk alanlarını belirlemek ve tanımlamak.

• Tedarik zincirimizde oluşması olası kölelik ve insan trafiği riskini azaltmak için, World Check One aracılığıyla araştırma yapmak.

• Tedarik zincirimizdeki potansiyel risk alanlarının takibini yapmak.

• Muhbirleri korumak ve etiğe aykırı uygulamaları raporlamak ve

• Tedarik zincirimizle ulusal ve uluslararası alanda mümkün olduğunca uzun süreli ve güçlü ilişkiler kurarız ve bu kurumların da kölelik ve insan trafiği karşıtı yönetmelikleri ve süreçleri olduğundan emin oluruz.

Tedarikçi sadakati ve değerlerimiz ile iş etiğimiz

Kölelik ve insan trafiğine karşı sıfır toleransımız vardır ve tedarikçilerimiz ile taşeronların iş etiğimizle uyum gösteriyor olmasına önem veririz.Aşağıdaki departmanlarda çalışan, Modern Slavery Act ‘in ve insan hakları prensiplerinin gerekliliklerini yerini getirmeye kendini adamış olan temsilcilerimiz bulunmaktadır:• Hukuk

• Audit(teftiş) ve uyum

• İnsan Kaynakları

Eğitim

Tedarikçilerimiz ve kendi kurumumuz içinde modern kölelik ve insan trafiğinin risklerinin iyi bir seviyede anlaşılmasını sağlamak için, personellerimiz kurumumuz tarafından eğitilmektedir. Hukuk ve Uyum departmanı ve Orta Düzey Yönetici ekipleri bu konuda bilgilendirilmiştir.

Kölelik ve insan trafiği ile savaşmada olan etkililiğimiz

Kurumumuzda ya da tedarikçilerimizde herhangi bir modern kölelik ya da insan trafiği gibi olayların yaşanmasını önlemek için yaptıklarımızın ne kadar etkili olduğunu ölçmek için aşağıdaki ‘temel performans göstergelerini’ kullanmaktayız: 

• İşe alım ve aday seçimi politikalarının ve prosedürlerinin etkili bir şekilde kullanılması 

• Personelin ve ödemelerinin takibi için elektronik sistemlerin kullanılması;

• Teftişlerin hem iç hem dış müfettişler tarafından gerçekleştirilmesi ve

• Tedarik zinciri ile olan iletişim seviyesi ve kişisel kontak ve beklentilerimizle olan uyumları ve beklentilerimizi anlamalarıBu bildiri, Modern Slavery Act 2015’in 54(1) kısmına dayanılarak yapılmış olup, Grubumuzun 2018’de sona eren finansal yıl itibariyle insan trafiği ve kölelik hakkındaki açıklamalarından oluşmaktadır.

 

David Jones

Aspect International Language Academies Limited Yöneticisi

 

2017 Modern Slavery Statement

2018 Modern Slavery Statement

2019 Modern Slavery Statement

2020 Modern Slavery Statement