VISA - วีซ่าอังกฤษ

ฉันจะต้องจัดการอย่างไรกับเอกสาร?

คุณจะต้องส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมดที่ได้รับการร้องขอ เมื่อยื่นใบสมัครขอวีซ่า เราขอแนะนำว่าคุณควรจะนำสำเนาเอกสารเหล่านี้ติดไปกับกระเป๋าที่ถือติดตัวไปด้วย เนื่องจากเอกสารเหล่านี้จะถูกตรวจสอบอีกครั้งที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในสหราชอาณาจักร

แก้ไข: 
05 พฤษภาคม 2021
If you question is not answered here, please contact ที่ปรึกษานักเรียน

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111