วีซ่าอังกฤษ

นักเรียนทุกคนที่มีสัญชาติไทยทุกคนต้องสมัครวีซ่านักเรียนเพื่อเรียนในประเทศอังกฤษ ที่ Kaplan International Languages เราให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและช่วยแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับข้อกำหนดวีซ่าและขั้นตอนการสมัครเพื่อศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร เป้าหมายของเราคือการตอบคำถามทุกคำถามที่นักเรียนอาจมี ดังนั้นโปรดตรวจสอบคำตอบของเราด้านล่าง หากคุณไม่สามารถหาคำตอบสำหรับคำถามของคุณคุณสามารถติดต่อเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้โดย ติดต่อที่ปรึกษานักเรียน  สอบถามเพิ่มเติม

วีซ่าอังกฤษ

ฉันสามารถที่จะทำงานในขณะที่เรียนกับ Kaplan International Languages ได้หรือไม่?

ไม่ได้ - นักเรียนไม่สามารถทำงานได้ในระหว่างเรียนอยู่กับ Kaplan International Languages. ในวีซ่านักเรียนกับเราทุกประเภท

ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อศึกษาในสหราชอาณาจักรหรือไม่?

ตั้งแต่วันที่ 1.1.21 นักเรียนทุกคนรวมถึงชาว EEA จะต้องขอวีซ่าเพื่อศึกษาในสหราชอาณาจักร

สัญชาติ EEA

หากคุณเป็นคนสัญชาติ EEA และต้องการศึกษานานถึง 6 เดือน คุณไม่จำเป็นต้องสมัครเพื่อขอใบอนุญาตเข้าประเทศ และสามารถเรียนในฐานะผู้มาเยือนที่โรงเรียน Kaplan ได้ หากคุณต้องการเรียนมากกว่า 6 เดือน (ในหลักสูตรภาษาอังกฤษเท่านั้น) คุณจะต้องยื่นขอวีซ่าระยะสั้น (11 เดือน) ในประเทศบ้านเกิดของคุณก่อนเดินทางมาถึงสหราชอาณาจักร

ผู้ที่ไม่ใช่ชาว EEA

หากคุณเป็นคนชาติที่ไม่ใช่ EEA และต้องการศึกษานานถึง 6 เดือน คุณจะต้องยื่นขอวีซ่านักท่องเที่ยวในประเทศบ้านเกิดของคุณก่อนเดินทางมาถึงสหราชอาณาจักร หากคุณกำลังจะเรียนมากกว่า 6 เดือน คุณจะต้องยื่นขอวีซ่าระยะสั้น (11 เดือน) ในประเทศบ้านเกิดของคุณ

ถือใบอนุญาตสปอนเซอร์ซึ่งอนุญาตให้นักเรียนทุกคนที่อายุ 16 ปีขึ้นไปสมัครผ่านเส้นทางนักเรียนเพื่อศึกษาต่อหลัง 16 ปี

นักเรียนควรสมัครวีซ่าเมื่อใด?

การสมัครวีซ่าล่วงหน้านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาดที่นักเรียนควรจะมีก่อนที่จะเริ่มเรียน นักเรียนจำนวนมาดไม่ทรายว่ากระบวนการการสมัครนั้นนานเพียงใด ทำให้บางครั้งเดิดความล่าช้าในการเรียนต่อเพราะวีซ่าออกให้ไม่ทันI การยื่นวีซ่าอาจจะขอเอกสารต่างๆดังนี้:

 • มีการฉีดวัคซีนบางอย่างหรือ - ถ้าคุณจะมาจากในพื้นที่มีความเสี่ยงวัณโรคสูง - เอกซเรย์ทรวงอก
 • เอกสารแสดงทางการเงินและคุณสมบัติของคุณ
 • เข้ารับการสัมภาษณ์หรือการทดสอบไบโอเมตริกซ์ biometric test

เฉลี่ยเวลาการประมวลผลวีซ่านั้นแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ คุณสามารถได้รับความคิดจาก UKVI's visa service pages.

ฉันจะต้องดำเนินการอย่างไร หากฉันมีผู้สนับสนุนค่าเล่าเรียน?

คุณจะต้องแสดงจดหมายยืนยันซึ่งใช้กระดาษหัวจดหมายอย่างเป็นทางการและได้รับการประทับตราจากผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของคุณ จดหมายนี้จะต้องระบุ:

 • ชื่อเต็มของคุณ
 • ชื่อและรายละเอียดติดต่อของผู้สนับสนุนของคุณ
 • วันที่ออกจดหมาย
 • ระยะเวลาสนับสนุน
 • คำยืนยันว่าผู้สนับสนุนของคุณสามารถรับผิดชอบค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพของคุณ ในกรณีที่ได้รับการสนับสนุนเพียงส่วนหนึ่ง คุณจะต้องแสดงให้เห็นว่าคุณมีเงินเพียงพอในบัญชีธนาคาร ซึ่งสามารถครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพในส่วนที่เหลือได้

ฉันจะต้องจัดการอย่างไรกับเอกสาร?

คุณจะต้องส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมดที่ได้รับการร้องขอ เมื่อยื่นใบสมัครขอวีซ่า เราขอแนะนำว่าคุณควรจะนำสำเนาเอกสารเหล่านี้ติดไปกับกระเป๋าที่ถือติดตัวไปด้วย เนื่องจากเอกสารเหล่านี้จะถูกตรวจสอบอีกครั้งที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในสหราชอาณาจักร

นักเรียนต้องเตรียมตัวอย่างไรหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว?

วีซ่านักเรียนที่ถูกออกให้โดย UK VI โรงเรียน Kaplan จะทำการตรวจเช็คเอกสารของนักเรียนให้อีกครั้ง และเอกสารเกี่ยวกับการติดต่อนักเรีบนที่ต่างประเทศl:

 • Passport - นักเรียนต้องนำพาสปอร์ตมาโรงเรียนวันแรก - ทางโรงเรียนจะทำการถ้ายเอกสารวีซ่าและพาสปอร์ตไว้ที่ไฟล์นักเรียน

 • นักเรียนจะต้องเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่พักของนักเรียนที่ต่างประเทศ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ แจ้งทางโรงเรียนของเราเพื่อการติดต่อในอนาคต

 • ถึงแม้ว่านักเรียนจะหาที่พักเอง ทางโรงเรียนก็ยังต้องการข้อมูลติดต่อนักเรียนและเพื่อนนักเรียนที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน

 • ถ้านักเรียนมาในวีซ่า Tier 4 (General or Child) นักเรียนต้องเอาเอกสารต้นฉบับมาด้วย

ทางโรงเรียนของเราจะทำการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนของนักเรียนทุกวัน และนักเรียนควรจะเข้าเรียนทุกวัน

นักเรียนต้องทำการแจ้งโรงเรียนทุกครั้งในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้ในแต่ละวัน พร้อมทั้งให้เหตุและหลักฐานของการไม่สามารถมาเรียนได้ของวันนั้นๆ เช่น ใบรับรองแพทย์ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วย

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

วีซ่านักเรียน (จากนอกสหราชอาณาจักร): £348.00

วีซ่านักท่องเที่ยว £95.00 (สำหรับสมัครจากนอกสหราชอาณาจักร)

วีซ่าศึกษต่อแบบาระยะสั้น £186.00

*ราคาอ้างอิง ณ วันที่ 26.11.20

นักเรียนสามารถต่อวีซ่าได้ในประเทศอังกฤษได้หรือไม่?

นักเรียนไม่สามารถต่อวีซ่าได้ในประเทศอังกฤษ นักเรียนต้องกลับไปต่อที่ประเทศของตน

หากคุณใช้วีซ่านักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่ KI Edinburgh คุณสามารถยื่นขอต่ออายุจากในสหราชอาณาจักรได้ตราบเท่าที่คุณสามารถแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการได้.

ฉันสามารถนำผู้ติดตามเข้ามาในประเทศอังกฤษได้หรือไม่?

Kaplan International Languages จะแจ้งข้อมูลล่าสุดที่มีการเปลี่ยนแปลงให้คุณทราบอย่างต่อเนื่องทันทีที่เราได้รับทราบข้อมูลนี้ ในระหว่างนี้ โปรดอย่ากังวลที่จะ ติดต่อเรา สำหรับทุกๆคำถาม

ข้าพเจ้าจะได้รับคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ใด?

ติดต่อ UK Visa and Immigration ที่นี่:  https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration 

ยังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยนักศึกษาต่างชาติในการเตรียมตัวสำหรับการเรียนในสหราชอาณาจักร

 

ถ้าคำถามขอคุณไม่มีคำตอบในนี้ กรุณาติดต่อเรา

ติดต่อที่ปรึกษา